thông tư số 22/2015/tt bkhđt

Mẫu số 01. Báo cáo giám sát, Đánh Giá tổng thể góp vốn đầu tư 6 mon, cả năm.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 02. Báo cáo giám sát, Đánh Giá trước lúc khởi công so với những dự án công trình góp vốn đầu tư dùng vốn giang sơn.docx
Xem Tải xuống

Bạn đang xem: thông tư số 22/2015/tt bkhđt

Mẫu số 03. Báo cáo giám sát, Đánh Giá lịch nhập tiến trình triển khai góp vốn đầu tư so với những dự án góp vốn đầu tư dùng vốn liếng giang sơn.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 04. Báo cáo giám sát, Đánh Giá Lúc kiểm soát và điều chỉnh dự án công trình góp vốn đầu tư so với những dự án công trình góp vốn đầu tư sử dụng vốn liếng giang sơn.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 05. Báo cáo giám sát, Đánh Giá kết đôn đốc góp vốn đầu tư so với những dự án công trình góp vốn đầu tư dùng vốn liếng nhà nước.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 06. Báo cáo giám sát, Đánh Giá lịch nhập tiến trình khai quật, vận hành so với những dự án góp vốn đầu tư dùng vốn liếng giang sơn.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 07. Báo cáo giám sát, Đánh Giá trước lúc khởi công dự án công trình so với những dự án công trình góp vốn đầu tư theo mẫu mã đối tác chiến lược công tư.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 08. Báo cáo giám sát, Đánh Giá lịch nhập tiến trình triển khai góp vốn đầu tư so với những dự án góp vốn đầu tư theo như hình thức đối tác chiến lược công tư.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 09. Báo cáo giám sát, Đánh Giá kết đôn đốc góp vốn đầu tư (Báo cáo giám sát, Đánh Giá trước lúc bắt đầu khai quật, vận hành so với dự án công trình group C) so với những dự án công trình góp vốn đầu tư theo mẫu mã đối tác chiến lược công tư.docx
Xem Tải xuống

Xem thêm: đề cương ôn tập toán 9 học kì 2 violet

Mẫu số 10. Báo cáo giám sát, Đánh Giá lịch nhập tiến trình khai quật, vận hành so với những dự án góp vốn đầu tư theo như hình thức liên minh công tư.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 11. Báo cáo giám sát, Đánh Giá trước lúc khởi công so với dự án công trình góp vốn đầu tư dùng mối cung cấp vốn không giống.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 12. Báo cáo giám sát, Đánh Giá lịch nhập tiến trình triển khai góp vốn đầu tư so với dự án công trình đầu tư dùng nguồn chi phí không giống.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 13. Báo cáo giám sát, Đánh Giá trước lúc khai quật, vận hành (đối với dự án công trình ko thuộc diện cấp cho Giấy ghi nhận ĐK đầu tư) so với những dự án công trình góp vốn đầu tư sử dụng nguồn chi phí không giống.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 14. Báo cáo giám sát, Đánh Giá lịch nhập tiến trình khai quật, vận hành so với dự án góp vốn đầu tư dùng nguồn chi phí không giống.docx
Xem Tải xuống

Xem thêm: bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2019 của đảng viên violet

Mẫu số 15. Báo cáo của Kho bạc Nhà nước cấp cho tỉnh về tình hình giải ngân cho vay những dự án công trình góp vốn đầu tư dùng vốn góp vốn đầu tư công bên trên địa phận..docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 16. Báo cáo của Kho bạc Nhà nước Trung ương về tình hình giải ngân cho vay vốn liếng góp vốn đầu tư công.docx
Xem Tải xuống

Mẫu số 17. BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG.docx
Xem Tải xuống

TIỆN ÍCH BỔ SUNG