thông tư số 32/2013/tt nhnn

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn ngủn gọn của Văn Bản...

Số hiệu: 32/2013/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân sản phẩm Nhà nước Người ký: Lê Minh Hưng
Ngày ban hành: 26/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Quy lăm le dùng nước ngoài hối hận ở Việt Nam

Ngân sản phẩm Nhà nước vừa vặn phát hành Thông tư 32/2013/TT-NHNN chỉ dẫn những tình huống được dùng nước ngoài tệ bên trên bờ cõi nước ta, xứng đáng lưu ý như:

Bạn đang xem: thông tư số 32/2013/tt nhnn

- Người trú ngụ được canh ty vốn liếng bởi vì nước ngoài tệ chuyển khoản qua ngân hàng nhằm triển khai dự án công trình góp vốn đầu tư quốc tế bên trên Việt Nam;

- Tổ chức sale sản phẩm miễn thuế được niêm yết giá bán và nhận thanh toán giao dịch bởi vì nước ngoài tệ;

- Tổ chức được thỏa thuận hợp tác và trả bổng, thưởng, phụ cấp cho vô thích hợp đồng làm việc bởi vì nước ngoài tệ chuyển khoản qua ngân hàng hoặc chi phí mặt mày cho những người quốc tế thao tác mang lại chủ yếu tổ chức triển khai ê.

- Người trú ngụ được làm giá, định vị vô thích hợp đồng xuất khẩu và nhận thanh toán giao dịch bởi vì nước ngoài tệ chuyển khoản qua ngân hàng khi hỗ trợ sản phẩm & hàng hóa, cty cho những người ko trú ngụ.

Ngoài rời khỏi, những tình huống không giống được quy lăm le ví dụ bên trên Điều 4 Thông tư này.

Thông tư này còn có hiệu lực thực thi từ thời điểm ngày 10 mon 02 năm năm trước.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc
----------------

Số: 32/2013/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 26 mon 12 năm 2013

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH HẠN CHẾ SỬ DỤNG NGOẠI HỐI TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Ngân sản phẩm Nhà nước nước ta số 46/2010/QH12 ngày 16 mon 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán số 47/2010/QH12 ngày 16 mon 6 năm 2010;

Căn cứ Pháp mệnh lệnh Ngoại hối hận số 28/2005/PL-UBTVQH ngày 13 mon 12 năm 2005 và Pháp mệnh lệnh số 06/2013/PLUBTVQH13 ngày 18 mon 3 năm 2013 sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Pháp mệnh lệnh Ngoại hối;

Căn cứ Nghị lăm le số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm trước đó của nhà nước quy lăm le tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức của Ngân sản phẩm Nhà nước Việt Nam;

Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Quản lý nước ngoài hối;

Thống đốc Ngân sản phẩm Nhà nước nước ta ban hành Thông tư chỉ dẫn triển khai quy lăm le giới hạn dùng nước ngoài hối hận bên trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này chỉ dẫn triển khai những quy lăm le về hạn chế dùng nước ngoài hối hận bên trên bờ cõi nước ta.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá thể là kẻ trú ngụ, người ko cư trú sở hữu sinh hoạt nước ngoài hối hận bên trên bờ cõi nước ta.

2. Tổ chức, cá thể là kẻ trú ngụ sở hữu tương quan đến việc quản lý và vận hành, đánh giá, điều tra và xử lý vi phạm vô sinh hoạt nước ngoài hối hận.

Điều 3. Nguyên tắc giới hạn sử dụng ngoại hối hận bên trên bờ cõi Việt Nam

Trên bờ cõi nước ta, trừ những tình huống được sử dụng nước ngoài hối hận quy lăm le bên trên Điều 4 Thông tư này, từng giao dịch thanh toán, thanh toán giao dịch, niêm yết, lăng xê, làm giá, định vị, ghi giá bán vô thích hợp đồng, thỏa thuận hợp tác và các mẫu mã tương tự động không giống (bao bao gồm cả quy thay đổi hoặc kiểm soát và điều chỉnh giá bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, độ quý hiếm của thích hợp đồng, thỏa thuận) của những người trú ngụ, người ko cư trú không được triển khai bởi vì nước ngoài hối hận.

Điều 4. Các tình huống được sử dụng nước ngoài hối hận bên trên bờ cõi Việt Nam

1. Cơ quan liêu thương chính, công an, binh biên chống và các ban ngành Nhà nước không giống bên trên những cửa ngõ khẩu của nước ta và kho nước ngoài quan liêu được niêm yết bởi vì nước ngoài tệ và thu bởi vì nước ngoài tệ chuyển khoản qua ngân hàng hoặc chi phí mặt mày kể từ người không trú ngụ so với những loại thuế, phí thị thực xuất nhập cư, phí đáp ứng dịch vụ và những loại phí, lệ phí không giống theo đòi quy lăm le của pháp lý.

2. Ngân sản phẩm, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng quốc tế được luật lệ sale, đáp ứng cty nước ngoài hối (sau phía trên gọi tắt là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép) được giao dịch thanh toán, thanh toán giao dịch, niêm yết, lăng xê, làm giá, định vị, ghi giá bán vô thích hợp đồng, thỏa thuận hợp tác bằng ngoại hối hận vô phạm vi sale, đáp ứng cty nước ngoài hối hận và được Ngân hàng Nhà nước nước ta được chấp nhận triển khai theo đòi quy lăm le của pháp lý.

3. Tổ chức không giống được luật lệ đáp ứng cty nước ngoài hối được giao dịch thanh toán và niêm yết bởi vì nước ngoài tệ vô phạm vi đáp ứng cty nước ngoài hối đã được Ngân sản phẩm Nhà nước nước ta được chấp nhận triển khai theo đòi quy lăm le của pháp luật.

4. Người trú ngụ là tổ chức triển khai sở hữu tư cơ hội pháp nhân được điều đem vốn liếng nội cỗ bởi vì nước ngoài tệ chuyển khoản qua ngân hàng thân ái thông tin tài khoản của tổ chức triển khai đó với thông tin tài khoản của đơn vị chức năng dựa vào không tồn tại tư cơ hội pháp nhân và ngược lại.

5. Người trú ngụ được canh ty vốn liếng bởi vì nước ngoài tệ chuyển khoản nhằm triển khai dự án công trình góp vốn đầu tư quốc tế bên trên nước ta.

6. Người trú ngụ triển khai thích hợp đồng ủy thác nhập vào, xuất khẩu theo đòi quy lăm le sau:

a) Người trú ngụ nhận ủy thác nhập vào được ghi giá trong thích hợp đồng ủy thác nhập vào bởi vì nước ngoài tệ và nhận thanh toán giao dịch bởi vì nước ngoài tệ chuyển khoản so với độ quý hiếm thích hợp đồng nhập vào kể từ mặt mày ủy thác nhập khẩu;

b) Người trú ngụ nhận ủy thác xuất khẩu được ghi giá trong thích hợp đồng ủy thác xuất khẩu bởi vì nước ngoài tệ và thanh toán giao dịch bởi vì nước ngoài tệ chuyển khoản so với độ quý hiếm thích hợp đồng xuất khẩu mang lại mặt mày ủy thác xuất khẩu.

7. Người trú ngụ là mái ấm thầu nội địa, mái ấm thầu nước ngoài triển khai theo đòi quy lăm le sau:

a) Đối với ngân sách ngoài nước tương quan cho tới việc thực hiện gói thầu trải qua đấu thầu quốc tế theo đòi quy lăm le bên trên Luật Đấu thầu: nhà thầu được xin chào thầu bởi vì nước ngoài tệ và nhận thanh toán giao dịch bởi vì nước ngoài tệ đem khoản từ công ty góp vốn đầu tư, mái ấm thầu chủ yếu nhằm thanh toán giao dịch, chi trả và thể hiện quốc tế.

b) Đối với việc triển khai gói thầu theo đòi quy lăm le của pháp luật về dầu khí: mái ấm thầu được xin chào thầu bởi vì nước ngoài tệ và nhận thanh toán bằng nước ngoài tệ chuyển khoản qua ngân hàng kể từ công ty góp vốn đầu tư, mái ấm thầu chủ yếu nhằm thanh toán giao dịch, chi trả và thể hiện quốc tế.

8. Người trú ngụ là công ty bảo đảm thực hiện theo quy lăm le sau:

a) Được làm giá, định vị, ghi giá bán cty bảo hiểm trong thích hợp đồng bởi vì nước ngoài tệ và nhận thanh toán giao dịch bởi vì nước ngoài tệ chuyển khoản qua ngân hàng từ bên mua sắm bảo đảm so với sản phẩm & hàng hóa, cty nên mua sắm tái ngắt bảo đảm ở nước ngoài;

b) Trường thích hợp đột biến tổn thất so với phần tái ngắt bảo hiểm rời khỏi quốc tế, người trú ngụ là tổ chức triển khai mua sắm bảo đảm được trao số chi phí bồi thường bởi vì nước ngoài tệ chuyển khoản qua ngân hàng kể từ doanh nghiệp tái ngắt bảo đảm quốc tế trải qua doanh nghiệp bảo đảm nhằm thanh toán giao dịch những ngân sách xử lý tổn thất ở quốc tế.

9. Người trú ngụ là tổ chức triển khai sale sản phẩm miễn thuế được niêm yết giá bán sản phẩm & hàng hóa bởi vì nước ngoài tệ và nhận thanh toán giao dịch bởi vì nước ngoài tệ chuyển khoản hoặc chi phí mặt mày từ những việc hỗ trợ sản phẩm & hàng hóa. Ngoại tệ dùng vô giao phó dịch tại cửa hàng miễn thuế triển khai theo đòi quy lăm le của pháp lý về sale bán hàng miễn thuế.

10. Người trú ngụ là tổ chức triển khai đáp ứng cty ở khu cách ly bên trên những cửa ngõ khẩu quốc tế, tổ chức triển khai sale kho nước ngoài quan liêu được niêm yết, báo giá bán, định vị, ghi giá bán vô thích hợp đồng bởi vì nước ngoài tệ và nhận thanh toán giao dịch bằng ngoại tệ chuyển khoản qua ngân hàng hoặc chi phí mặt mày từ những việc hỗ trợ sản phẩm & hàng hóa và cty.

11. Người trú ngụ là tổ chức triển khai thực hiện đại lý mang lại hãng sản xuất vận tải quốc tế bên trên hạ tầng thích hợp đồng đại lý thỏa thuận thân ái nhị mặt mày triển khai theo quy lăm le sau:

a) Được thay cho mặt mày mang lại hãng sản xuất vận tải đường bộ quốc tế báo giá, định vị, ghi giá bán vô thích hợp đồng bởi vì nước ngoài tệ so với cước phí vận tải hàng hóa quốc tế. Việc thanh toán giao dịch nên triển khai bằng đồng nguyên khối Việt Nam;

b) Được chi hộ bởi vì nước ngoài tệ chuyển khoản qua ngân hàng nhằm thanh toán chi phí mua sắm hóa, cty bên trên cảng biển lớn quốc tế, quần thể tách biệt bên trên Sảnh bay quốc tế;

c) Được chi hộ bởi vì nước ngoài tệ chi phí mặt mày nhằm trả bổng, thưởng, phụ cấp cho cho những người ko trú ngụ tự hãng sản xuất tàu biển lớn quốc tế ủy quyền.

12. Người trú ngụ là công ty chiết xuất thực hiện theo quy lăm le sau:

a) Được ghi giá bán vô thích hợp đồng bởi vì nước ngoài tệ và thanh toán bởi vì nước ngoài tệ chuyển khoản qua ngân hàng khi mua sắm hóa kể từ thị ngôi trường trong nước để sản xuất, gia công, tái ngắt chế, thi công ráp sản phẩm xuất khẩu hoặc nhằm xuất khẩu, trừ hàng hóa nằm trong diện cấm xuất khẩu. Doanh nghiệp nội địa được làm giá, định vị bằng ngoại tệ và nhận thanh toán giao dịch bởi vì nước ngoài tệ chuyển khoản qua ngân hàng khi bán sản phẩm hóa cho doanh nghiệp chế xuất;

b) Được làm giá, định vị, ghi giá bán vô thích hợp đồng bằng ngoại tệ và thanh toán giao dịch, nhận thanh toán giao dịch bởi vì nước ngoài tệ chuyển khoản qua ngân hàng với doanh nghiệp chiết xuất không giống.

13. Người trú ngụ là tổ chức triển khai sale vô lĩnh vực vận giao hàng ko, hotel, phượt được niêm yết, lăng xê giá bán hàng hóa, cty bởi vì Đồng nước ta và nước ngoài tệ tương tự bên trên trang tin yêu năng lượng điện tử, ấn phẩm thường xuyên ngành (không bao hàm menu và báo giá dịch vụ) chỉ sử dụng tiếng quốc tế.

14. Người trú ngụ, người ko trú ngụ là tổ chức triển khai được thỏa thuận và trả bổng, thưởng, phụ cấp cho vô thích hợp đồng làm việc bởi vì nước ngoài tệ chuyển khoản hoặc chi phí mặt mày cho những người ko trú ngụ và người trú ngụ là kẻ nước ngoài thao tác mang lại chủ yếu tổ chức triển khai ê.

15. Người ko trú ngụ là ban ngành nước ngoài giao phó, cơ quan lãnh sự được niêm yết bởi vì nước ngoài tệ và thu tiền phí thị thực xuất nhập cư, các loại phí, lệ phí không giống bởi vì nước ngoài tệ chuyển khoản qua ngân hàng hoặc chi phí mặt mày.

16. Người ko trú ngụ thực hiện theo quy lăm le sau:

a) Được chuyển khoản qua ngân hàng bởi vì nước ngoài tệ cho những người không cư trú khác;

b) Được ghi giá bán vô thích hợp đồng bởi vì nước ngoài tệ và thanh toán chi phí xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa, cty bởi vì nước ngoài tệ chuyển khoản qua ngân hàng mang lại người cư trú. Người trú ngụ được làm giá, định vị bởi vì nước ngoài tệ và nhận thanh toán giao dịch bằng ngoại tệ chuyển khoản qua ngân hàng khi hỗ trợ sản phẩm & hàng hóa, cty cho những người ko trú ngụ.

17. Các tình huống không giống được phép sử dụng nước ngoài hối hận bên trên bờ cõi nước ta được Thống đốc Ngân sản phẩm Nhà nước Việt Nam kiểm tra, chấp thuận đồng ý địa thế căn cứ vô tình hình thực tiễn và đặc thù quan trọng của từng tình huống.

Điều 5. Trách nhiệm của tổ chức triển khai, cá nhân sở hữu sinh hoạt nước ngoài hối hận bên trên bờ cõi Việt Nam

1. Tổ chức tín dụng thanh toán được luật lệ và tổ chức triển khai không giống được phép đáp ứng cty nước ngoài hối hận sở hữu trách móc nhiệm:

a) Thực hiện tại trang nghiêm và chỉ dẫn quý khách hàng thực hiện những quy lăm le bên trên Thông tư này;

b) Kiểm tra, lưu lưu giữ những sách vở và giấy tờ và hội chứng kể từ phù hợp với những giao dịch thanh toán thực tiễn theo đòi quy lăm le bên trên Thông tư này.

2. Tổ chức và cá thể sở hữu tương quan không giống sở hữu trách nhiệm triển khai trang nghiêm những quy lăm le bên trên Thông tư này.

Điều 6. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá thể vi phạm những quy lăm le bên trên Thông tư này, tùy từng đặc thù và cường độ vi phạm, có khả năng sẽ bị xử lý theo đòi quy lăm le của pháp luật.

Điều 7. Điều khoản thi đua hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thực thi thực hiện Tính từ lúc ngày 10 tháng hai năm năm trước.

2. Chánh Văn chống, Vụ trưởng Vụ Quản lý nước ngoài hối hận, Thủ trưởng những đơn vị chức năng tương quan nằm trong Ngân sản phẩm Nhà nước nước ta, Giám đốc Ngân sản phẩm Nhà nước Chi nhánh những tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản lí trị, Chủ tịch Hội đồng member, Tổng giám đốc (Giám đốc) những tổ chức tín dụng thanh toán được luật lệ phụ trách tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

Nơi nhận:
- Như Khoản 2 Điều 7;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn chống Chính phủ;
- Sở Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu: VP, Vụ QLNH.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC

Lê Minh Hưng

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 32/2013/TT-NHNN

Hanoi, December 26, 2013

CIRCULAR

GUIDING THE IMPLEMENTATION OF REGULATIONS ON RESTRICTING THE USE OF FOREIGN EXCHANGE IN THE TERRITORY OF VIETNAM

Pursuant lớn the June 16, 2010 Law on the State bank of Vietnam No. 46/2010/QH12;

Pursuant lớn the June 16, 2010 Law on credit institutions No. 47/2010/QH12;

Pursuant lớn Ordinance on foreign exchange No. 28/2005/PL-UBTVQH11 dated 13 December 2005 and Ordinance No. 06/2013/PLUBTVQH13 dated March 18, 2013, amending and supplementing a number of Articles of Ordinance on foreign exchange; 

Xem thêm: kể lại truyện sơn tinh thủy tinh bằng lời của em

Pursuant lớn the Government’s Decree No. 156/2013/ND-CP dated November 11, 2013, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the State ngân hàng of Vietnam;

At the proposal of Department of Foreign Exchange Management;

The Governor of the State ngân hàng of Vietnam issues the Circular guiding the implementation of regulations on restricting the use of foreign exchange in the territory of Vietnam.

...

...

...

Bạn nên singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu thốn những tiện lợi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular guides the implementation of regulations on restricting the use of foreign exchange in the territory of Vietnam.

Article 2. Subjects of application

1. Organizations and individuals being residents and non-residents and having activities of foreign exchange in Vietnam’s territory.

2. Organizations and individuals being residents involving management, examination, inspection and handling of violations in activities of foreign exchange.

Article 3. Principles in restricting the use of foreign exchange in the territory of Vietnam

In Vietnam’s territory, except for the cases allowed lớn use foreign specified in Article 4 of this Circular, all transactions, payments, listing, advertisements, quotations, pricing, prices in contracts, agreements other similar forms (including conversion or adjustment of prices of goods and services, the value of contracts and agreements) of residents and non-residents are not allowed lớn be conducted in foreign exchange.

Article 4. Cases allowed lớn use foreign exchange in the territory of Vietnam

1. Customs agencies, police, border guard and other state agencies at border gates of Vietnam and bonded warehouses are allowed to list in foreign currency and collect in foreign currency by transfer or cash from non-residents for various taxes, charges for exit and entry visa, charges for provision of services and other charges and fees as prescribed by law.

2. Banks and non-bank credit institutions and branches of foreign banks licensed lớn tự business and provide foreign exchange services (hereinafter abbreviated lớn the authorized credit institutions) are allowed for transactions, payments, listing, advertisements, quotations, pricing, prices in contracts, agreements in foreign exchange within the scope of business and foreign exchange services permitted by the State Bank of Vietnam (SBV) in accordance with laws.

...

...

...

Bạn nên singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu thốn những tiện lợi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Residents being entities with legal person status are allowed lớn transfer internal capital in foreign currency between their accounts with accounts of their dependent units that have no legal person status and vice versa.

5. Residents are allowed lớn contribute capital in foreign currency by transfer in order lớn perform foreign investment projects in Vietnam.

6. Residents performing contracts of import and export entrustment shall comply with the following provision:

a) Residents entrusted with import are allowed to write price in contracts of import entrustment in foreign currency and receive payments in foreign currency by transfer for the value of import contract from the import-entrusting party;

b) Residents entrusted with export are allowed to write price in contracts of export entrustment in foreign currency and pay in foreign currency by transfer for the value of export contract for the export-entrusting các buổi tiệc nhỏ.

7. Residents being domestic and foreign contractors shall comply with the following provision:

a) For costs outside Vietnam involving the implementation of bidding package through international bid as prescribed in the Law on bid: Contractors are allowed lớn bid in foreign currency and receive payments in foreign currency by transfer from investors or principal contractors for payment and remittance lớn foreign countries.

b) For implementation of bidding package as prescribed by law on oil and gas: Contractors are allowed lớn bid in foreign currency and receive payments in foreign currency by transfer from investors or principal contractors for payment and remittance lớn foreign countries.

8. Residents being insurers shall comply with the following provision:

...

...

...

Bạn nên singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu thốn những tiện lợi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Cases of arising damages for part re-insured abroad, residents being the insurance-buying organizations shall be allowed to receive amounts for compensation in foreign currency by transfer from foreign reinsurers through the insurers ví as lớn pay costs for overseas damage remedy.

9. Residents being organizations trading in free-duty goods are allowed lớn list the prices of goods in foreign currency and receive payments in foreign currency by transfer or cash from provision of goods.  Foreign currencies used in transactions at free-duty stores shall comply with legislations on sale of duty-free goods.

10. Residents being organizations providing services in isolated areas at international border gates, organizations trading in bonded warehouses are allowed for listing, quotation, pricing, prices in contracts in foreign currency and receipt of payments in foreign currency by transfer or cash from provision of goods and services.

11. Residents being organizations that act as agents for foreign transportation firms on the basis of agent contracts signed by two parties shall comply with the following provision:

a) They are allowed lớn make quotations, fix prices and write prices in contract in foreign currency, on behalf of foreign transportation firms, for freights of international goods. Payment must be performed in Vietnam dong;

b) They are allowed lớn provide payment services on behalf of their customers in foreign currency by transfer ví as lớn pay goods and services at international sea ports, in isolated areas at international airports;

c) They are allowed lớn provide payment services in foreign currency by cash, under authorization of foreign ship firms, ví as to pay salaries, bonus, and allowances for non-residents.

12. Residents being exporting and processing enterprises shall comply with the following provision:

a) They are allowed for prices in contracts in foreign currency and payment in foreign currency by transfer when they buy goods from domestic market for production, processing, reprocessing, and assembling of export goods or for export, except for goods banned export. Domestic enterprises are allowed lớn make quotations, fix prices in foreign currency or receive payments in foreign currency by transfer when they sell goods for exporting and processing enterprises;

...

...

...

Bạn nên singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu thốn những tiện lợi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13. Residents being organizations trading in the domains of air transport, khách sạn, and tourist are allowed for listing, advertisement of prices of goods and services in Vietnam dong and equivalent foreign currency on websites, specialized-line publications (excluding thực đơn and service price table) that only use foreign language.  

14. Residents and non-residents being organizations are allowed lớn make agreements and pay salaries, bonus and allowances in labor contracts in foreign currency by transfer or cash lớn non-residents and residents who are foreigners working in such organizations.

15. Non-residents being diplomatic agencies, consular agencies are allowed for listing in foreign currency and collection of charges for exit and entry visa, other charges and fees in foreign currency by transfer or cash.

16. Non-residents shall comply with the following provision:

a) They are allowed lớn transfer in foreign currency for other non-residents;

b) They are allowed for prices in contracts in foreign currency and payment of export goods and services in foreign currency by transfer for residents. Residents are allowed lớn make quotations, fix prices in foreign currency or receive payments in foreign currency by transfer when they supply goods and services for non-residents.

17. Other cases allowed lớn use foreign exchange in the territory of Vietnam will be considered and approved by the SBV’s Governor based on the actual situations and necessities of each case.

Article 5. Responsibilities of organizations and individuals having activities involving foreign exchange in Vietnam’s territory

1. The authorized credit institutions and other organizations licensed lớn provide foreign exchange services shall:

...

...

...

Bạn nên singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu thốn những tiện lợi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Check, keep papers and documents in line with actual transactions as prescribed in this Circular.

2. The relevant organizations and individuals shall implement strictly provisions in this Circular.

Article 6. Handling of violations

Organizations and individuals violating provisions in this Circular, depending on nature and seriousness of violations, shall be handled as prescribed by law.

Article 7. Provision of implementation

1. This Circular takes effect on February, 10, 2014.

2. The Chief of office, Director of Department of Foreign Exchange Management, heads of relevant units of the State ngân hàng of Vietnam, Directors of the State bank’s branches in provinces and central-affiliated cities, chairmen of Boards of Directors, chairmen of Members' Council, Directors General (Directors) of the authorized credit institutions shall implement this Circular. 

...

...

...

Bạn nên singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được không thiếu thốn những tiện lợi tăng thêm tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van lơn liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thông tư 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 chỉ dẫn triển khai quy lăm le giới hạn dùng nước ngoài hối hận bên trên bờ cõi nước ta tự Thống đốc Ngân sản phẩm Nhà nước nước ta ban hành

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 144

311.978

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.. Võ Thị Sáu, Q3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: inf[email protected]