thông tư số 36/2015/tt blđtbxh

BLAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc
---------------

Bạn đang xem: thông tư số 36/2015/tt blđtbxh

Số: 36/2015/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 28 mon 09 năm 2015

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ, TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ CON CỦA HỌ

Căn cứ Nghị quyết định số 106/2012/NĐ-CP ngày trăng tròn mon 12 thời điểm năm 2012 của nhà nước quy quyết định tác dụng, trọng trách, quyn hạn và cơ cu tchức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị quyết định s 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm trước đó của Chính phủ quy quyết định chi tiết, phía dn thực hành một s điu của Pháp mệnh lệnh ưu đãi người dân có công với cách mạng;

Theo đnghị của Cục trưởng Cục Người có công;

Bộ trưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát hành Thông tư hướng dn làm hồ sơ, trình tự động giấy tờ thủ tục tiến hành chế độ ưu đãi vô dạy dỗ huấn luyện đi với người dân có công với cách mệnh và con cái của mình.

Điều 1. Đối tượng xác lập hồ nước sơ hưởng chính sách ưu đãi

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

2. Anh hùng Lao động vô thời kỳ kháng chiến.

3. Thương binh, người hưởng trọn chính sách như thương binh, thương binh loại B (sau trên đây gọi công cộng là thương binh).

4. Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang dân chúng, con cái của Anh hùng Lao động vô thời kỳ kháng chiến.

5. Con của những người hoạt động và sinh hoạt cơ hội mạng trước ngày thứ nhất mon 01 năm 1945.

6. Con của những người hoạt động và sinh hoạt cơ hội mạng từ ngày thứ nhất mon 01 năm 1945 cho tới ngày khởi nghĩa mon Tám năm 1945.

7. Con của liệt sĩ.

8. Con của thương binh.

9. Con của thương binh.

10. Con của những người hoạt động và sinh hoạt kháng chiến bị nhiễm chất độc hại chất hóa học.

Điều 2. Đối tượng vận dụng chế độ ưu đãi

1. Chế chừng ưu đãi vô dạy dỗ khoét tạo được vận dụng so với học viên, SV là:

a) Con của người dân có công với cơ hội mạng quy quyết định bên trên Điều 1 của Thông tư này (sau trên đây gọi công cộng là học tập sinh) đang được học tập tại các hạ tầng dạy dỗ thiếu nhi, hạ tầng dạy dỗ phthông, giáo dục thông thường xuyên (đối với những học tập viên học tập bám theo lịch trình trung học tập hạ tầng, trung học tập phổ thông), phổ thông dân tộc bản địa nội trú, ngôi trường dự bị ĐH, trường năng năng khiếu, ngôi trường lớp dành riêng cho những người tàn phế, tàn tật nằm trong khối hệ thống giáo dục quốc dân (gọi công cộng là những hạ tầng dạy dỗ phổ thông);

b) Người có công với nước và con của bọn họ quy quyết định bên trên Điều 1 của Thông tư này (sau trên đây gọi công cộng là sinh viên) theo học tập bên trên những hạ tầng dạy dỗ nghề nghiệp và công việc với khóa huấn luyện kể từ 01 năm trở lên trên hoặc cơ sở dạy dỗ ĐH nằm trong khối hệ thống dạy dỗ quốc dân (gọi công cộng là những cơ sở giáo dục nghề nghiệp và công việc, đại học);

2. Học sinh, SV nằm trong nhiều diện được hưởng trọn chính sách ưu đãi vô dạy dỗ huấn luyện thì chỉ thừa hưởng 1 chính sách ưu đãi mức tối đa.

3. Sinh viên và một khi học tập ở nhiều cơ sở dạy dỗ nghề nghiệp và công việc, ĐH hoặc nhiều khoa, nhiều ngành vô nằm trong một cơ sở dạy dỗ nghề nghiệp và công việc, ĐH thì chỉ được thừa hưởng 1 chính sách ưu đãi mức cao nhất bên trên một hạ tầng dạy dỗ nghề nghiệp và công việc, ĐH.

4. Không vận dụng chính sách ưu đãi trong giáo dục huấn luyện đi với học viên, SV quy quyết định tại Khoản 1 Như vậy nằm trong một trong những tình huống sau:

a) Đang hưởng trọn lương lậu hoặc sinh hoạt phí Lúc cút học;

b) Đã hưởng trọn chính sách ưu đãi bên trên một cơ sở dạy dỗ nghề nghiệp và công việc, đại học;

c) Người với công quy quyết định bên trên Điều 1 của Thông tư này bị đình chỉ chính sách ưu đãi người dân có công với cách mệnh.

5. Các chính sách ưu đãi vô giáo dục đào tạo nên bám theo quy quyết định bên trên Thông tư này sẽ không thay cho thế chính sách học tập bổng chính sách, chính sách học tập bng khuyến nghị học hành và rèn luyện theo quy quyết định hiện nay hành.

Điều 3. Chế chừng ưu đãi

1. Chế chừng trợ cung cấp ưu đãi thường niên.

2. Chế chừng trợ cung cấp ưu đãi mỗi tháng.

Các nấc trợ cung cấp được tiến hành theo quy quyết định bên trên Nghị quyết định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14 mon 02 năm năm ngoái của Chính phủ quy quyết định nấc trợ cp, phụ cung cấp so với người dân có công với cách mạng.

Điều 4. Hồ sơ hưởng trọn chính sách ưu đãi

1. Tờ khai ý kiến đề xuất giải quyết và xử lý chính sách ưu đãi trong giáo dục huấn luyện (Mẫu số 01-ƯĐGD).

2. Giấy xác nhận của hạ tầng dạy dỗ phổ thông hoặc cơ sở dạy dỗ nghề nghiệp và công việc, ĐH (Mẫu số 02-ƯĐGD).

3. Quyết quyết định tiến hành chính sách ưu đãi vô giáo dục đào tạo nên (Mẫu số 03-ƯĐGD).

Điều 5. Quản lý, lưu trữ, dịch rời làm hồ sơ ưu đãi

1. Hồ sơ tiến hành chính sách ưu đãi trong dạy dỗ huấn luyện được vận hành, tàng trữ như làm hồ sơ người dân có công.

2. Khi người dân có công với cách mệnh hoặc thân nhân của mình thay cho thay đổi điểm trú ngụ cho tới tỉnh, TP.HCM không giống thì làm hồ sơ hưởng chế chừng ưu đãi vô dạy dỗ huấn luyện được dịch rời bám theo quy quyết định bên trên Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 mon 05 năm trước đó của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ dẫn về giấy tờ thủ tục lập làm hồ sơ, vận hành làm hồ sơ, tiến hành chính sách ưu đãi người dân có công với cách mệnh và đằm thắm nhân.

Điều 6. Trình tự động, thủ tục giải quyết và xử lý chính sách ưu đãi

1. Trình tự động, thủ tục

a) Người có công với nước hoặc con của người dân có công quy quyết định bên trên Điều 1 Thông tư này lập tờ khai kèm cặp giấy má xác nhận của hạ tầng dạy dỗ phổ thông hoặc hạ tầng dạy dỗ nghề nghiệp và công việc, ĐH gửi đến y ban dân chúng cung cấp xã điểm thông thường trú của những người có công vô đầu hàng năm học tập hoặc khóa học;

b) Ủy ban dân chúng cung cấp xã vô thời gian 03 ngày thao tác ktừ ngày cảm nhận được bạn dạng khai, có trách nhiệm xác nhận những nguyên tố vô bạn dạng khai, lập list kèm cặp những giấy má tờ quy quyết định bên trên Đim a Khoản này gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trường ăn ý người dân có công với cơ hội mạng đang hưởng trọn trợ cung cấp ưu đãi mỗi tháng nằm trong phòng ban, đơn vị chức năng quân group, công an, trung tâm nuôi chăm sóc thương binh, thương binh nặng nề và người dân có công nằm trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội vận hành thì những phòng ban này chịu đựng trách móc nhiệm xác nhận (trong thời hạn 03 ngày thực hiện việc) và gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội điểm thông thường trú của đằm thắm nhân người dân có công nằm trong diện hưởng trọn ưu đãi vô dạy dỗ khoét tạo;

c) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội vô thời hạn 05 ngày thao tác ktừ ngày nhận đủ các sách vở và giấy tờ hợp thức, với trách móc nhiệm thm quyết định làm hồ sơ, lập danh sách kèm cặp sách vở và giấy tờ quy quyết định bên trên Đim b Khoản này gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

d) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 05 ngày thao tác ktừ ngày nhận đầy đủ những giấy tờ hợp thức với trách móc nhiệm kim tra list, so sánh với hồ sơ người dân có công, rời khỏi Quyết quyết định giải quyết và xử lý chính sách ưu đãi vô dạy dỗ huấn luyện (Mẫu số 03-ƯĐGD) đối với những tình huống đầy đủ điều kiện; chuyn Quyết quyết định và 01 list và đã được phê duyệt về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Trình tự động, giấy tờ thủ tục tiến hành chế độ ưu đãi

a) Người có công với nước hoặc con của người dân có công quy quyết định bên trên Điu 1 Thông tư này gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội điểm giải quyết chế độ ưu đãi giấy má xác nhận của hạ tầng dạy dỗ phthông hoặc cơ sở dạy dỗ nghề nghiệp và công việc, ĐH bám theo kế hoạch chi trả trợ cung cấp ưu đãi trong giáo dục huấn luyện.

Trường ăn ý học viên, SV bị kỷ luật buộc thôi học tập hoặc tự động ý vứt học tập thì hạ tầng dạy dỗ phổ thông hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp và công việc, ĐH điểm học viên, SV đang được học tập gửi thông tin để Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ngừng tiến hành chính sách ưu đãi.

Khi học viên, SV được nhập học lại thì hạ tầng dạy dỗ phthông hoặc hạ tầng dạy dỗ nghề nghiệp, ĐH điểm học viên, SV bám theo học tập gửi thông tin đPhòng Lao động - Thương binh và Xã hội nối tiếp tiến hành chính sách ưu đãi theo quy quyết định.

Trường ăn ý học viên, SV không được tiến hành chính sách ưu đãi vô dạy dỗ huấn luyện quy quyết định bên trên Đim c, Khoản 4 Điều 2 của Thông tư này thì Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin cho tới hạ tầng giáo dục phthông hoặc hạ tầng dạy dỗ nghề nghiệp và công việc, ĐH điểm học viên, sinh viên đang học;

b) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành chi trả chính sách ưu đãi vô dạy dỗ huấn luyện thẳng hoặc qua tài khoản cá thể bám theo đòi hỏi của học viên, SV quy quyết định bên trên Điều 1 Thông tư này.

Điều 7. Phương thức chi trả

1. Cơ quan tiền tiến hành chi trả

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, tổ chức triển khai chi trả trợ cung cấp mang đến học viên, SV nằm trong diện ưu đãi.

2. Thời gian lận chi trả

a) Trợ cung cấp ưu đãi sản phẩm năm: chi trả vào đu năm học tập hoặc đu khóa học

Chi trả vô mon 10, mon 11 đối với học sinh

Chi trả vô mon 11, mon 12 đối với sinh viên

Trường ăn ý học viên, SV chưa nhận trợ cung cấp ưu đãi thường niên thì được truy lĩnh;

b) Trợ cung cấp ưu đãi sản phẩm tháng: chi trả 02 phiên vô năm

Lần 1 chi trả vô mon 10, mon 11 đối với học viên hoặc mon 11, mon 12 so với sinh viên

Lần 2 chi trả vô mon 3, mon 4

Trường ăn ý học viên, SV chưa nhận trợ cung cấp ưu đãi mỗi tháng thì được truy lãnh.

3. Khung thời hạn hoặc chương trình học

Khung thời hạn học tập hoặc chương trình học bám theo quy quyết định bên trên quy định huấn luyện ĐH, dạy dỗ nghề nghiệp và công việc và giáo dục ph thông.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban dân chúng cung cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện nay chính sách ưu đãi bám theo quy quyết định bên trên Thông tư này và tổ chức triển khai điều tra, kiểm tra, xử lý những sai phạm vô tiến hành chế độ ưu đãi trong dạy dỗ huấn luyện.

2. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có trách móc nhiệm tchức tiến hành những quy quyết định bên trên Thông tư này; tng ăn ý, report thường niên bám theo quy quyết định, đồng thời có trách móc nhiệm kim tra, điều tra việc tiến hành chế độ ưu đãi vô dạy dỗ huấn luyện ở khu vực.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi đua hành kể kể từ ngày 12 tháng 11 năm năm ngoái.

2. Trong tình huống những văn bạn dạng dẫn chiếu vô Thông tư này được thay cho thế hoặc sửa đi, bổ sung thì tiến hành bám theo văn bạn dạng thay cho thế hoặc sửa đi, bsung cơ.

3. Trong quy trình tổ chức thực hiện tiến hành, nếu với vướng giắt, những phòng ban, đơn vị chức năng phản hình ảnh đúng lúc về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đxem xét giải quyết và xử lý./.


Nơi nhận:
- Văn chống Trung ương Đảng;
- Văn chống Tổng Bế Tắc thư;
- Văn chống Quốc hội;
- Văn chống Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát dân chúng tối cao;
- Tòa án dân chúng tối cao;
- Kiểm toán ngôi nhà nước;
- Các Sở, phòng ban ngang Sở, phòng ban nằm trong Chính phủ;
- Cơ quan tiền Trung ương của những đoàn thể;
- Ủy ban dân chúng, Sở LĐTBXH những tnh, TP.HCM trực nằm trong Trung ương;
- Các đơn vị chức năng nằm trong Sở LĐTBXH;
- Website Chính phủ;
- Website Sở LĐTBXH;
- Lưu: VT, NCC (20b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Doãn Mậu Diệp

PHỤ LỤC SỐ 1

MÃ HIỆU HỌC SINH, SINH VIÊN
(Ban hành tất nhiên Thông tư s 36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 28 mon 9 năm năm ngoái của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

TT

HỌC SINH, SINH VIÊN THUC DIỆN ƯU ĐÃI

MÃ HIU

1

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động vô thời kỳ kháng chiến

xx/AH - 01

2

Thương binh

xx/TB - 02

3

Con của liệt sỹ

xx/CLS - 03

4

Con của những người hoạt động và sinh hoạt cơ hội mạng trước thời điểm ngày 01 mon 01 năm 1945; con cái của những người hoạt động và sinh hoạt cách mệnh tngày 01 mon 01 năm 1945 cho tới ngày khởi mon Tám năm 1945

xx/CCBCM - 04

5

Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang dân chúng, con cái của Anh hùng Lao động vô thời kỳ kháng chiến

xx/CAH - 05

Con của thương binh

xx/CTB

6

Con của thương binh suy hạn chế khả năng làm việc kể từ 21% cho tới 60%

xx/CTB - 06

7

Con của thương binh suy hạn chế khả năng làm việc kể từ 61% trở lên

xx/CTB - 07

Con của những người hưởng trọn chính sách như thương binh

xx/CNTB

8

Xem thêm: mẫu xác nhận người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Con của những người hưởng trọn quyết sách như thương binh suy hạn chế khả năng làm việc kể từ 21% cho tới 60%

xx/CNTB - 08

9

Con của những người hưởng trọn quyết sách như thương binh suy hạn chế kĩ năng làm việc kể từ 61% trở lên

xx/CNTB - 09

Con của thương binh B được xác nhận kể từ 31/12/1993 về trước

xx/CTB - B

10

Con của thương binh B suy hạn chế khả năng làm việc kể từ 21% đến 60%

xx/CTB - B10

11

Con của thương binh B suy hạn chế khả năng làm việc kể từ 61% trở lên

xx/CTB - B11

Con của bnh binh

xx/CBB

12

Con của thương binh suy hạn chế khả năng làm việc kể từ 41% cho tới 60%

xx/CBB - 12

13

Con của thương binh suy hạn chế khả năng làm việc kể từ 61% trở lên

xx/CBB - 13

Con của những người hoạt động và sinh hoạt kháng chiến bị nhiễm chất độc hại hóa học

xx/CNHH

14

Con của những người hoạt động và sinh hoạt kháng chiến bị nhiễm chất độc hại chất hóa học suy giảm kĩ năng làm việc từ 21% cho tới 60%

xx/CNHH - 14

15

Con của những người hoạt động và sinh hoạt kháng chiến bị nhiễm chất độc hại chất hóa học bị suy hạn chế kĩ năng làm việc kể từ 61% trở lên

xx/CNHH - 15

Chú thích: "xx" là ký hiệu của những tỉnh, TP.HCM trực nằm trong Trung ương quy quyết định bên trên Phụ lục số II của Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 mon 5 năm 2013 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn A là Anh hùng LLVTND hiện nay tự Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, mã hiệu được ghi là HCM/AH - 01; tương tự động, nếu như ở Đà Nng thì ghi là DAN/AH - 01.

Mẫu số 01/ƯĐGD

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 

(Ban hành tất nhiên Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 28 mon 9 năm năm ngoái của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc
---------------

T KHAI

ĐNGHỊ GIẢI QUYẾT CH ĐỘ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Họ và thương hiệu người dân có công (1)...................................................là: (2).................................................

Ngày mon năm sinh:.............................................Nam/Nữ.............................................................

Số hồ nước sơ: .................................................

Nơi ĐK thông thường trú: Xã (phường).............................. Quận (huyện)..........................................

Tỉnh (thành phố)................................................................................................................................

Nơi đang được vận hành chi trả trợ cấp: ......................................................................................................

Tôi là (3)...................................................... quan hệ với người dân có công (4):....................................

Đnghị giải quyết ưu đãi dạy dỗ, huấn luyện đi với:

STT

Họ và thương hiệu (5)

Ngày, mon, năm sinh

Quan hệ với người dân có công

1

2

...

Hình thức nhận chính sách ưu đãi:

Trực tiếp bên trên phòng ban LĐTBXH

Qua Tài khoản cá nhân. Số TK:........................................ Tại NH.......................

Tôi van nài khẳng định câu nói. khai bên trên là đúng thực sự, nếu như sai tôi trọn vẹn phụ trách trước pháp lý.

Xác nhận của phòng ban với thẩm quyền (6)
Ông/bà...........................................................
có bạn dạng khai như bên trên là đích.

... ..., ngày... ... tháng... ...năm... ...
NGƯỜI KHAI
(Ký thương hiệu và ghi rõ ràng bọn họ, tên)

Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi rõ ràng bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)

Ghi chú

(1) Ghi rõ ràng bọn họ thương hiệu người có công.

(2) Ghi rõ ràng loại đi tượng người dân có công với cách mệnh (nếu là thương binh, thương binh thì ghi tăng tỷ trọng mất mặt mức độ lao động).

(3) Ghi bọn họ thương hiệu người đứng khai.

(4) Ghi mối liên hệ người đứng khai với người dân có công.

(5) Ghi rõ ràng bọn họ và thương hiệu học sinh, SV thừa kế trợ cung cấp.

(6) Xác nhận của phòng ban có thm quyn:

Trung tâm nuôi chăm sóc thương binh, bệnh binh nặng nề và người dân có công xác nhận người có công với cách mệnh tự Trung tâm quản lí .

Đơn vị quân group, công an với thẩm quyền theo quy quyết định của Sở Quốc chống, Sở Công an xác nhận người dân có công với cơ hội mạng do đơn vị chức năng quân group, công an vận hành.

Ủy ban dân chúng cung cấp xã xác nhận người dân có công với cách mệnh đi với những trường hợp còn sót lại đang được thường trú bên trên xã.

Mẫu số 02/ƯĐGD

GIẤY XÁC NHẬN 

(Ban hành tất nhiên Thông tư s36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 9 năm năm ngoái của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc
---------------

GIY XÁC NHẬN

Phn I: Dùng mang đến cơ sở giáo dục thiếu nhi, phthông xác nhận

Trường: ............................................................................................................................................

Xác nhận học tập sinh:............................................................................................................................

Hiện đang được học tập bên trên lớp................................ Học kỳ:.............................. Năm học:.............................

Phn II: Dùng cho những cơ sgiáo dục nghề nghiệp và công việc, giáo dục đại học tập xác nhận

Trường:.............................................................................................................................................

Xác nhận anh/chị:..............................................................................................................................

Hiện là học viên, sinh viên:

Năm thứ............... Học kỳ: .............. Năm học...............

Khoa ................ Khóa học tập ................. Thời gian lận khóa học ............(năm);

Hình thức khoét tạo: ................................

Kỷ luật: ........................(ghi rõ ràng cường độ kỷ luật nếu có).

Đnghị Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra, giải quyết và xử lý chính sách ưu đãi vô giáo dục đào tạo nên cho..................... theo quy quyết định và chế độ hiện nay hành.

... ..., ngày... ... tháng... ...năm... ...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký thương hiệu, đóng góp dấu)

Mẫu số 03/ƯĐGD

QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 

(Ban hành tất nhiên Thông tư s 36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 9 năm năm ngoái của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội)

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ.....
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc
---------------

Số:       /QĐ-...............

Hà Nội, ngày       tháng         năm

QUYT ĐỊNH

Về việc tiến hành chính sách ưu đãi vô dạy dỗ khoét tạo

GIÁM ĐC SLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị quyết định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 mon 04 năm trước đó của Chính phủ quy quyết định cụ thể, hướng dẫn thực hành một trong những điều của Pháp mệnh lệnh ưu đãi người dân có công với cơ hội mạng;

Xét ý kiến đề xuất của Trưởng chống Người có công,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện nay chính sách ưu đãi vô dạy dỗ khoét tạo

Cho học viên, sinh viên:.....................................................................................................................

Sinh ngày................ tháng................ năm.........................................................................................

Nơi đăng ký thường trú.....................................................................................................................

Mã hiệu: ............................................................................................................................................

Điều 2. Học sinh, SV mang tên bên trên Điều 1 thừa kế chính sách ưu đãi vô dạy dỗ khoét tạo theo quy quyết định.

Xem thêm: tranh vẽ về đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng chống Người với công, Phòng Kế hoạch - Tài chủ yếu, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ............................. và những ông (bà) có tên bên trên Điều 1 thực hành Quyết quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3
- ..................;
-
Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
(ký, ghi rõ ràng bọn họ tên và đóng góp du)