thư viện trường đại học khoa học xã hội và nhân văn

Độc fake là SV, học tập viên sau ĐH, giáo viên, cán cỗ của ĐHQG-HCM hoàn toàn có thể cho tới ngẫu nhiên tủ sách này vô khối hệ thống tủ sách ĐHQG-HCM vì thế thẻ sinh viên/học viên/giảng viên/cán cỗ hoặc thẻ tủ sách Trung tâm nhằm dùng những mối cung cấp khoáng sản và những công ty như sau:

Bạn đang xem: thư viện trường đại học khoa học xã hội và nhân văn

 • Dịch vụ gọi tư liệu bên trên chỗ;
 • Mượn liên thư viện
 • Các mối cung cấp tư liệu năng lượng điện tử đáp ứng cộng đồng vô toàn ĐHQG-HCM và tư liệu khoa học tập nội sinh của những tủ sách (sách, tập san năng lượng điện tử, luận văn, những vấn đề phân tích đang được số hóa và đem lên Internet);
 • Các công ty hỗ trợ vấn đề bám theo đòi hỏi, tương hỗ, trả lời vướng mắc.

Độc fake nên tuân hành nội quy, những quy quyết định cũng như các nút phí công ty của những tủ sách lúc đến dùng (nếu có).

Danh sách những tủ sách member của Hệ thống tủ sách ĐHQG-HCM

  Thư viện Trung tâm 

 • ĐT: 028. 37242181, ext. 2311
 • Email: This gmail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to tát view it.
 • Website: tamkyrt.com

  Thư viện ngôi trường Đại học tập Khoa học tập Tự nhiên 

 • ĐT: 028. 3839 7722
 • Email: This gmail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to tát view it.
 • Website: www.glib.hcmus.edu.vn

  Thư viện ngôi trường Đại học tập Bách Khoa 

Xem thêm: luyện nói nghị luận về một đoạn thơ bài thơ violet

 • ĐT: 028. 647256, ext. 5410
 • Email: This gmail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to tát view it.
 • Website: www.lib.hcmut.edu.vn

  Thư viện ngôi trường Đại học tập Khoa học tập Xã hội và Nhân văn

 • ĐT: 028. 3829 3828 ext. 125
 • Email: This gmail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to tát view it.
 • Website: www.lib.hcmussh.edu.vn

  Thư viện ngôi trường Đại học tập Kinh tế - Luật 

Xem thêm: thay đổi a1 cho đến khi biên độ a đạt giá trị cực tiểu thì

 • ĐT: 028. 37244555, ext. 6421
 • Email: This gmail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to tát view it.
 • Website: http://lib.uel.edu.vn/

  Thư viện ngôi trường Đại học tập Quốc tế 

  Thư viện ngôi trường Đại học tập Công nghệ Thông tin 

 • ĐT: 028. 37251993 ext. 129
 • Email: This gmail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to tát view it.
 • Website:www.thuvien.uit.edu.vn

  Thư viện Viện Môi ngôi trường Tài nguyên