tim 2 so biet rang neu dem so thu nhat chia cho 2

Câu hỏi

trịnh hồng nhung

Tìm nhì số hiểu được nếu như rước số loại nhất phân tách mang lại 2, số loại nhì phân tách mang lại 2.5 thì được nhì thành phẩm cân nhau và biết hiệu của bọn chúng bởi vì 21.3.

Bạn đang xem: tim 2 so biet rang neu dem so thu nhat chia cho 2

Trả lời: số loại nhất là.....      số loại nhì là....

( Nếu là số thập phân thì nhập bên dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)

Jaki Nastumi

24 mon 7 2017 khi 10:33

Tìm nhì số hiểu được nếu như rước số loại nhất phân tách mang lại 2, số loại nhì phân tách mang lại 2.5 thì được nhì thành phẩm cân nhau và biết hiệu của bọn chúng bởi vì 21.3.

Trả lời: số loại nhất là.....      số loại nhì là....

( Nếu là số thập phân thì nhập bên dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)

mk cần thiết vội vã gom mk nhé

Xem chi tiết

Vũ Hải Yến

Tìm nhì số hiểu được rước số thưs nhất phân tách mang lại 3 ,số loại nhì phân tách mang lại 5 thì đều cân nhau và biết tổng của bọn chúng bởi vì 364,8 Lưu ý (nếu là số thập phân thì nhập bên dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất ngăn xa nhau chừng bởi vì vết ";") 

Xem chi tiết

Linh Kenny

10 mon 9 năm 2016 khi 23:29

Câu 8:
Cho 3 số với tổng bởi vì 321,95. lõi nếu như rước số loại nhất nhân với 3; số loại nhì nhân với 4; số loại phụ vương nhân với 5 thì được 3 thành phẩm cân nhau. Tìm số loại phụ vương.
Trả lời: Số loại phụ vương là .
(Nhập thành phẩm bên dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)

Xem chi tiết

Trần Thị Thùy Linh

tìm nhì số nếu như rước số nhất phân tách mang lại 2 , số thứ hai phân tách mang lại 2.5 thì nhì thành phẩm cân nhau , và biết hiệu của bọn chúng 21.3.Tìm số rộng lớn , số bé 

Xem chi tiết

Nguyễn Thành Hưng

Tìm nhì số hiểu được nếu như rước số loại nhất phân tách mang lại 2, số loại nhì phân tách mang lại 2.5 thì được nhì thành phẩm cân nhau và biết hiệu của bọn chúng bởi vì 21.3.

Xem thêm: học phí đại học công nghiệp thực phẩm tp hcm

Trả lời: số loại nhất là.....      số loại nhì là....

( Nếu là số thập phân thì nhập bên dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)

Xem chi tiết

Người sử dụng hiện nay ko tồ...

24 mon 12 2018 khi 21:31

Câu 1:Tìm nhì số hiểu được nếu như lấy số loại nhất phân tách mang lại 2, số loại nhì phân tách mang lại 2,5 thì được nhì thành phẩm cân nhau và biết hiệu của bọn chúng bởi vì 21,3.Trả lời: Số loại nhất là .....              Số loại nhì là ....(Nếu là số thập phân thì nhập bên dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)Câu 2:Tìm số với 4 chữ số a45b biết số cơ phân tách không còn mang lại 2 và 9 còn phân tách mang lại 5 dư 3Trả lời: Số này là ...Câu 3:Biết tích 25 x 26 x 27 x 28 x aCó thành phẩm thực sự số với dạng 39 * 1200Hãy lần độ quý hiếm của số *Trả lời: Chữ số * là chữ số ....

Đọc tiếp

Xem chi tiết

hacker2012

4 mon 12 năm 2016 khi 19:34

Câu 9:
Cho 3 số với tổng bởi vì 321,95. lõi nếu như rước số loại nhất nhân với 3; số loại nhì nhân với 4; số loại phụ vương nhân với 5 thì được 3 thành phẩm cân nhau. Tìm số loại phụ vương.
Trả lời: Số loại phụ vương là .
(Nhập thành phẩm bên dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)

Hãy điền số phù hợp nhập khu vực .... nhé !

Xem chi tiết

minhthu

19 mon 11 năm 2016 khi 14:25

Cho 3 số với tổng bởi vì 321,95. lõi nếu như rước số loại nhất nhân với 3; số loại nhì nhân với 4; số loại phụ vương nhân với 5 thì được 3 thành phẩm cân nhau. Tìm số loại phụ vương.
Trả lời: Số loại phụ vương là .
(Nhập thành phẩm bên dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)

Hãy điền số phù hợp nhập khu vực .... nhé !

Xem chi tiết

Đỗ Hữu Phước

Xem thêm: tim mot phan so bang phan so 2/5

14 mon 12 năm 2016 khi 19:12

tìm nhì số hiểu được nếu như rước số loại nhất phân tách mang lại 2;số loại nhì phân tách mang lại 2,5 thì được nhì thành phẩm cân nhau và biết hiệu của bọn chúng bởi vì 21,3 .lần số loại nhất và số loại hai

Xem chi tiết