tìm 50 từ địa phương tương ứng với từ toàn dân

Mẹo:Nhấn tổ hợp thím Crtl + F hoặc F3 để tìm kiếm từ thời gian nhanh rộng lớn.

A rứa thế: nhiều lắm.
A rứa tê: lắm. : thiệt
A rứa thê: lắm.
Ai biết: sở hữu biết đâu, ai tuy nhiên hiểu rằng.
Ai biểu: ai mượn, cũng kêu
Ai Chịu đựng mang đến nổi: không người nào Chịu đựng nổi.
Ai dè: ai sở hữu nào ngờ. .
Ai đời: ngờ đâu.
Ai tế bào trả nấy: phần ai người ấy trả.
Ai tế bào về nấy: ai đâu về đấy.
Ai mượn: cũng vì thế.
Ai nấy: người xem, người nào là người nấy.
Ai răng tui rứa: Ai sao tôi vậy.
Ai từng đời: sao sở hữu chuyện vì vậy.
Ai vẽ : 1. ai bảo
2. kết quả bởi bản thân tạo ra.
Anh hí: anh nhé (Anh lưu giữ chuyện nớ, anh hí).
Anh răng em rứa: anh sao em vậy, vâng câu nói..
Ăn dặm: ăn thêm thắt bửa.
Ăn dín dín (Ăn nhín nhín): xơi không nhiều chút, chớ ăn nhiều
Ấp ngủ: ấp, dổ ở ngủ
Ẩu tả: thực hiện ẩu, thực hiện dối trá, cẩu thả, ko trúng cách

Ấy: 1. Anh, chị, em bạn; (Tiếng Chàm “ay”) (Ấy tuy nhiên dị lắm); 2. (Ấy một thiết lập rồi đi). ấy ấy anh (chị) thực hiện thế (Ấy ấy một chuyến rồi thôi).
Ấy biết: thế anh (chị) sở hữu biết (Ấy biết tui lưu giữ ấy lắm đó).
Ấy cứ rứa hoài: anh (chị) cứ thực hiện thế mãi (nũng nịu) (Không nghe câu nói. em, ấy cứ rứa hoài).
Ẩu gớm: vượt lên trên ẩu (lời than) (Lái xe cộ ẩu gớm).
Ẩu xỉ: thực hiện liều mình (Anh nớ ẩu xỉ hun chị nớ rứa tuy nhiên được vợ).
Ẩu xỉ bạt mạng: liều mình lĩnh (Tướng thì dự tợn, thực hiện thì ẩu xỉ bất tử, nên lên đường nghề ngỗng võ thì hơn).
Ẩy: đẩy (Người nớ ẩy tui xuống hố).

Bạn đang xem: tìm 50 từ địa phương tương ứng với từ toàn dân

                                       B

Ba bảy chục bốn: thưa ko trúng, thưa tầm bậy.
Ba bị: ông hành khất.
Ba cái vật quỷ: những vật ko đáng chú ý, ko rời khỏi gì, ko xứng đáng.
Ba hoa xích đế (ba hoa chích chòe): ăn thưa khoác lác, ko trang nghiêm.
Ba hồi ri phụ vương hồi rứa: thay cho thay đổi luôn luôn trực tiếp Ca cho tới ca lui: ko ngớt thưa tháo lui thưa tới
Biết Khi mô: biết khi nào (Biết Khi tế bào mới nhất sở hữu người thương tui thiệt tình)
Biết thực hiện răng chừ: biết làm thế nào lúc này (Chuyện đang được lỡ dĩ như rứa, biết thực hiện răng chừ).
Biết mặt mũi ngang mặt mũi dọc: hiểu rõ (Có người bạc trốt chưa chắc chắn cơm trắng hến mặt mũi ngang mặt mũi dọc răng).
Biết mặt mũi tau (lời đe dọa): tiếp tục thực hiện mang đến đối thủ cạnh tranh trớ trêu, thực hiện cho thấy mặt mũi, thực hiện mang đến “nể bạn dạng mặt” (Mi hỗn láo nom dòm biết mặt mũi tau).
Biết mần răng: biết làm thế nào (Thương em nỏ biết mần răng, chục tối rời khỏi đứng nhìn trăng cả chục – Ca dao Huế).
Biết bao nhiêu mang đến bưa: biết bao nhiêu mang đến một vừa hai phải (Vợ ông chồng ham thực hiện nhiều, biết bao nhiêu mang đến bưa).
Biết mô: 1. thạo gì đâu, ko biết (Anh quăng quật tế bào tui biết tế bào tuy nhiên lấy); 2. cũng có thể, biết đâu nhé (Biết tế bào hắn đứng về phe mặt mũi kia).
Biết tế bào là bến bờ: mênh mông, vô nằm trong (Đời là bể thô biết tế bào là bến là bờ).
Biết tế bào tuy nhiên mò: biết tế bào tuy nhiên thám thính (Ăn trộm lấy không còn, biết tế bào tuy nhiên mò).
Biết phong phóc: hiểu rõ, trúng phong phóc (Chuyện thiên hạ tuy nhiên cái chi anh cũng biết, biết phong phóc là khác).
Biết răng: biết gì (Chuyện nớ mi biết răng).
Biết răng chừ: 1. nghe biết lúc nào (Biết răng chừ cùng với nước ráo thực hiện mây, mang đến sông Hương không còn chảy, dạ nầy mới nhất thôi thương – Ca dao Huế). 2. biết làm thế nào lúc này (Chuyện đang được vỡ bục rời khỏi rồi, biết răng chừ. Trời hành, biết răng chừ).
Biết răng không: biết sao ko (Biết răng ko, nhì đứa chuẩn bị lấy nhau).
Biết ri: nếu như biết thế này (Biết ri, anh lấy em mang đến rồi).
Biết rứa: nếu như biết thế (Biết rứa thì em mang đến anh mang đến rồi).
Bỏ lên đường răng đành: vứt đi sao đành, ko đành đoạn (Em tế bào sở hữu lỗi chi với anh tuy nhiên anh vứt đi răng đành).
Bỏ vật màu: nêm phụ gia nhập thức ăn (Em nấu nướng cơm trắng quên đơm vô rá, em kho cá quên quăng quật vật màu sắc – Hò Huế).
Bỏ giỏ: quăng quật vào bên trong túi một cơ hội chắc chắn rằng (Đi đua kỳ này, bởi vì Tú tài coi như quăng quật giỏ).
Bỏ mứa: ăn còn dư (Bỏ mứa cơm trắng rứa là tội trời)
Bồn: 1. bồng (Bồn con cái mang đến con cái bú); 2. vồn đất: (Bồn khoai); 3. khoảnh khu đất xây cao nhằm trồng cây, chống khi ngập lụt mang đến ngoài bị tiêu diệt (Bồn trầu).
Bơn lên nhằm xuống (bưng lên nhằm xuống, bơn lên bơn xuống): fake lên fake xuống (Chuyện ko rời khỏi chi tuy nhiên cứ bể lên nhằm xuống, bơn lên bơn xuống, một chặp trở thành chuyện quan lại trọng).
Bổ vĩ đại chi tế bào (thấm vĩ đại chi mô): ko xứng đáng (Bổ vĩ đại chi tế bào tuy nhiên cũng mến hợp tác thiếu phụ con cái gái).
Bổ cái oạch: té cái ịch (Đường bóng trợt bị bửa cái oạch).
Bổ chổng mông: bửa té sấp (Bị trượt chưn bửa chổng mông).
Bộ rứa: thế thì (Bộ rứa tui thưa láo hoặc răng).

Biết mặt mũi ngang mặt mũi dọc: hiểu rõ (Có người bạc trốt chưa chắc chắn cơm trắng hến mặt mũi ngang mặt mũi dọc răng).
Biết mặt mũi tau (lời đe dọa): tiếp tục thực hiện mang đến đối thủ cạnh tranh trớ trêu, thực hiện cho thấy mặt mũi, thực hiện mang đến “nể bạn dạng mặt” (Mi hỗn láo nom dòm biết mặt mũi tau).
Biết mần răng: biết làm thế nào (Thương em nỏ biết mần răng, chục tối rời khỏi đứng nhìn trăng cả chục – Ca dao Huế).
Biết bao nhiêu mang đến bưa: biết bao nhiêu mang đến một vừa hai phải (Vợ ông chồng ham thực hiện nhiều, biết bao nhiêu mang đến bưa).
Biết mô: 1. thạo gì đâu, ko biết (Anh quăng quật tế bào tui biết tế bào tuy nhiên lấy); 2. cũng có thể, biết đâu nhé (Biết tế bào hắn đứng về phe mặt mũi kia).
Biết tế bào là bến bờ: mênh mông, vô nằm trong (Đời là bể thô biết tế bào là bến là bờ).
Biết tế bào tuy nhiên mò: biết tế bào tuy nhiên thám thính (Ăn trộm lấy không còn, biết tế bào tuy nhiên mò).
Biết phong phóc: hiểu rõ, trúng phong phóc (Chuyện thiên hạ tuy nhiên cái chi anh cũng biết, biết phong phóc là khác).
Biết răng: biết gì (Chuyện nớ mi biết răng).
Biết răng chừ: 1. nghe biết lúc nào (Biết răng chừ cùng với nước ráo thực hiện mây, mang đến sông Hương không còn chảy, dạ nầy mới nhất thôi thương – Ca dao Huế). 2. biết làm thế nào lúc này (Chuyện đang được vỡ bục rời khỏi rồi, biết răng chừ. Trời hành, biết răng chừ).
Biết răng không: biết sao ko (Biết răng ko, nhì đứa chuẩn bị lấy nhau).
Biết ri: nếu như biết thế này (Biết ri, anh lấy em mang đến rồi).
Biết rứa: nếu như biết thế (Biết rứa thì em mang đến anh mang đến rồi).
Bỏ lên đường răng đành: vứt đi sao đành, ko đành đoạn (Em tế bào sở hữu lỗi chi với anh tuy nhiên anh vứt đi răng đành).
Bỏ vật màu: nêm phụ gia nhập thức ăn (Em nấu nướng cơm trắng quên đơm vô rá, em kho cá quên quăng quật vật màu sắc – Hò Huế).
Bỏ giỏ: quăng quật vào bên trong túi một cơ hội chắc chắn rằng (Đi đua kỳ này, bởi vì Tú tài coi như quăng quật giỏ).
Bỏ mứa: ăn còn dư (Bỏ mứa cơm trắng rứa là tội trời)
Bồn: 1. bồng (Bồn con cái mang đến con cái bú); 2. vồn đất: (Bồn khoai); 3. khoảnh khu đất xây cao nhằm trồng cây, chống khi ngập lụt mang đến ngoài bị tiêu diệt (Bồn trầu).
Bơn lên nhằm xuống (bưng lên nhằm xuống, bơn lên bơn xuống): fake lên fake xuống (Chuyện ko rời khỏi chi tuy nhiên cứ bể lên nhằm xuống, bơn lên bơn xuống, một chặp trở thành chuyện quan lại trọng).
Bổ vĩ đại chi tế bào (thấm vĩ đại chi mô): ko xứng đáng (Bổ vĩ đại chi tế bào tuy nhiên cũng mến hợp tác thiếu phụ con cái gái).
Bổ cái oạch: té cái ịch (Đường bóng trợt bị bửa cái oạch).
Bổ chổng mông: bửa té sấp (Bị trượt chưn bửa chổng mông).
Bộ rứa: thế thì (Bộ rứa tui thưa láo hoặc răng).
Bạ vị trí mô: bất kể ở đâu (Nước Đông Ba chảy qua loa Đập đá. Nước Vĩ Dạ chảy xuống ao hồ nước. Em chưa tồn tại ông chồng thì thưa việc kinh thành. Có ông chồng rồi thì không giống chi trâu dại dột. Bạ vị trí tế bào cũng cà – Hò Huế). Bạ tế bào ăn nấy: bắt gặp đâu ăn đấy (Đi dọc đàng có không ít mặt hàng quán, bạ tế bào ăn nấy).
Bạ tế bào dập nấy: bắt gặp đâu nhập nhập đấy (Thời tao loạn trôi nổi, bạ tế bào dập nấy).
Bắt ê: vượt lên trên mệt mỏi, vượt lên trên lâu (Ngồi thao tác bắt ê. Đợi anh bắt ê).
Bắt kinh (bất kinh): 1. dễ dàng kinh hoàng (Anh hù thực hiện em kinh hoàng bắt kinh). 2. nhiều, gớm ghê (Đẹp bắt kinh. Ngon bắt kinh. Tiếc bắt kinh).
Bắt lên: gác lên (chữ Hán: Các) (Nồi cơm trắng duống xuống nồi trà bắc lên- Ca dao).
Bắt loạn: nhiều lắm (Bắt loàn người lên đường ngoài đường).
Bắt mệt: mất mặt công (Tìm anh bắt mệt).
Bắt ở chộ: tâm trí vượt lên trên mức độ, lòng tin căng thẳng mệt mỏi (Thương em vượt lên trên, từng tối bắt ở chộ).
Bắt nghiệt: thực hiện khó khăn dễ dàng (Thấy người tớ cần thiết nên bắt nghiệt).
Bắt nọn: nói đến việc chuyện kín của những người không giống (Biết em sở hữu người thương rồi, người mẹ bắt nọn).
Bắt quay: lưu giữ vượt lên trên (Xa con cháu tui lưu giữ bắt quay).
Bắt quớ (bắt quýnh): gấp rút vượt lên trên (Thấy anh cho tới, em bắt quớ, đem bộp chộp cái áo rời khỏi tiếp anh).
Bắt sợ: vạc kinh hoàng (Thấy bọn họ đập nhau tuy nhiên bắt sợ).
Bắt thóp: bóp chẹt (Biết anh thương, em bắt thóp anh).
Bắt tức cười: khôi hài, dễ dàng tức cười cợt (Nói chuyện không người nào tin tưởng tuy nhiên cũng thưa, bắt tức cười).
Bâng: bưng (bâng lên nhằm xuống).
Bâu vô: bấu nhập, phụ thuộc vào nhằm cầu lợi (Một người đi làm việc tuy nhiên mọi người bâu vô đê sống).
Bây chừ: 1. bọn chúng ngươi (Tụi bây trong nhà tuy nhiên ko quét dọn dọn); 2. bây hây, ko ngăn nắp (Rác rưởi bây tràn nhà); 3. bôi (Bây lọ nghẹ rên mặt mũi nhằm thực hiện hề; Bây nước mũi bên trên tường).
Bây lớn: rộng lớn như vậy này (Trồng cải thì nhằm thực hiện dưa, con cái ai bây rộng lớn tuy nhiên chưa tồn tại ông chồng – Ca dao Huế).
Bây ra: bày rời khỏi, bám rời khỏi (Đổ nước ko Chịu đựng chùi, nhằm giẫm giẫm bây ra).
Béc: hé rời khỏi, béc, banh (Béc đôi mắt tuy nhiên nhìn. Mới béc đôi mắt tuy nhiên đang được lãng phí. Sáng mới nhất béc đôi mắt đang được ngủ dậy).
Béc đôi mắt tuy nhiên coi: nhằm rồi coi, chống đôi mắt tuy nhiên coi (Béc đôi mắt tuy nhiên coi tui trả thù oán. xơi ở ác đức, béc đôi mắt tuy nhiên coi sở hữu ngày có khả năng sẽ bị Trời phạt).
Béc tai: chổng tai, lắng tai (Béc tai nghe người tớ chưởi).
Bên ni: 1. đàng này, thay cho (Xin đã tạo ra van nài, mặt mũi ni hắn tự ý lấy tuy nhiên ăn, tui mới nhất nổi giận); 2. mặt mũi ni mặt mũi tê: mặt mũi này mặt mũi cơ, nhì phe.
Bên ni mặt mũi tê: cả nhì phía, mặt mũi này và mặt mũi cơ (Đánh nhau thì mặt mũi ni mặt mũi ê đều bị lỗ cả).
Bên nớ (bên tê): mặt mũi phía cơ (Bên nớ bọn họ đề nghị nhì con cái heo con quay mới nhất mang đến cưới. Mé nớ bọn họ mong muốn địch với mình).
Bể làng mạc (bể thôn, la làng mạc la xóm): la hét tiếng ồn ào (Mất gà, bà đứng chưởi bể làng mạc bể xóm).
Bể mỏ: vỡ mồm, dập mồm (Đập nhau bị u trốt, bể mỏ).
Bệnh tiêm la: người Huế thông thường chưởi người không giống, một cơ hội coi thường bỉ là “đồ tiêm la, ghẻ hờm” hoặc “đồ cùi vật hủi”. Theo Huỳnh Văn Lang vì thế dịch này bởi quân Tiêm La (Thái Lan) truyền qua loa nước Việt Nam té Cao Miên thường xuyên rất nhiều lần. Từ Chân Lạp, quân nước Việt Nam còn mang 1 loại dịch phong tình không giống gọi là “Chùm Bao”. Người Trung Hoa lại lây cho tất cả những người nước Việt Nam một dịch không giống là dịch “ghẻ tàu”.
Bỏ vô đọi (bỏ nhập đọi): nhằm nhập tô (Sáng sớm hấp thụ nước trà Huế với gừng đập nhừ quăng quật vô đọi, đang được khát lắm và lại trị được áp suất máu cao).
Bô lô chi trợt: trắng tay vẫn trả Trắng tay; mất mặt không còn (Lụt lịt tuy nhiên chín tuy nhiên chục, một vừa hai phải thưa một vừa hai phải cưới bô lô chi trợt- Phong dao Huế). Năm ngoái trồng khoai, khoai không tồn tại cộ, năm ni ghép ló, ló lỗ mất mặt màu sắc. Thôi chớ thủ thỉ rộng lớn thất bại, bô lô chi trợt, như tay bạn dạng điền làm đồng thất bát tuy nhiên thôi.

Ba cái eng nớ: bao nhiêu người cơ, bao nhiêu loại người cơ (theo phụ vương cái eng nớ rồi thì cũng có thể có ngày. Ba cái eng nớ ngồi buồn sinh chuyện).
Ba cái lác đác: những vật ko rời khỏi gì (Trong mái ấm toàn chứa chấp phụ vương cái loáng thoáng, không tồn tại cái tế bào thiệt có mức giá trị cả).
Ba kẹ (ông phụ vương kẹ), ông phụ vương bị: Người dữ tợn (Để doạ con cái nít).
Ba lia: Không uy tín (Thằng phụ vương lia, thưa nhiều tuy nhiên ko thực hiện, tin tưởng chi được).
Ba que xỏ lá: Lưu manh, lừa lật (Đồ phụ vương que xỏ lá ở chợ Đông Ba, trình độ lường gạt thiên hạ).
Ba trợn phụ vương dáng: Không trang nghiêm, thô tục (Tánh phụ vương trợn phụ vương dáng vẻ, sở hữu ai tuy nhiên ưng).
Ba trật phụ vương trạo: Không đúng đắn (Nói giờ đồng hồ Anh phụ vương trật phụ vương trạo).
Ba xí phụ vương tú 1. Nói chuyện ko đâu nhập đâu (Nói phụ vương xí phụ vương tú rồi lên đường. Nói chuyện phụ vương xí phụ vương tú với bao nhiêu người chúng ta tuy nhiên con cái bà xã tui cũng ko ghen); 2. Nói năng bừa bãi (Vô đua vấn đáp thưa phụ vương xí phụ vương tú).
Bao nả: Không từng nào, rất ít (Giúp bao nả tuy nhiên anh cám ơn mang đến mệt).
Bao trụm: Trả hoàn hảo (Bao trụm gánh bún mang đến con cái con cháu ăn mang đến thỏa thuê).

                               C  

Can chi: không vấn đề gì đâu
Can chi mô: ko can hệ gì đâu
Cà gật cà tang: ko thông xuyên suốt, sở hữu trắc trở
Cà kê dê ngỗng: chuyện ko đâu nhập đâu mất mặt thì giờ
Cà rịch cà tang: chậm chạp rãi, ko thời gian nhanh nhẹn

Chũi: thanh hao (chũi rành, chũi đót).
Chũi cùn: Chổi cộc, thông thường là loại thanh hao rành đang được hao mòn dùng để làm quét dọn Sảnh, vị trí nhớp, nhập nhà bếp (cho ngoài văng bụi).
Chụi mắt: dụi đôi mắt, chùi đôi mắt (Chụi đôi mắt nhìn tình nhân cho tới thăm hỏi bất thình lình, tưởng bản thân ngủ mơ).
Chụi, dùi, cà: chà (Chụi đôi mắt vì thế ngứa).
Chụi mũi: chùi mũi, móc mũi mang đến hứng ngứa (Ham chụi mũi mang đến hứng ngứa, nhiều Khi hoàn toàn có thể chảy máu mũi).
Chum: lu (chum đựng rượu nếp).
Chụm: 1. đun, nấu nướng (chụm lửa rơm nấu nướng bếp); 2. tụ lại (chụm phụ vương chụm bảy, bàn rời khỏi nghiền vào).
Chụm bếp: đun nhà bếp (hồi 1947, nhiều bạn dạng mộc sở hữu tương khắc những ấn phẩm ở những Sở (tại đàng Lục Sở và ở Quốc sử quán) bị dân bọn chúng lấy về thực hiện củi chụm bếp).
Chụm củi (chụm lửa): nhen nhóm củi, nhen nhóm lửa (Trời nắng và nóng, chụm củi chụm lửa cần cảnh giác, phòng ngừa hoả hoạn).
Chụm (dụm): tụ tập dượt (Chụm năm chụm bảy đùa bài bác vụ).
Chụp: 1. Vồ (chụp ếch); 2. đậy điệm. Thông thường người Huế người sử dụng chữ “Tán đèn” và “Chụp đèn” láo nháo lộn; 3. tự sướng, chụp ảnh.
Chưa biết Khi mô: bất chừng (Chưa biết Khi tế bào anh cho tới thăm hỏi em).
Chưa bưa răng: ko một vừa hai phải hoặc răng (Ăn ko bưa hoặc răng mà còn phải liếm mui?).
Chưa Khi mô: ko lúc nào (Chưa Khi tế bào tui cực kỳ như ri).
Chưa tề: vượt lên trên, vượt lên trên mức độ (Lạ ko tề. Nguỵ ko tề).
Chưa tởn: ko kinh hoàng, ko chừa (Bị một chuyến tuy nhiên cũng ko tởn).
Chưa tra: ko già nua (Con cá ko tra răng gọi là cá móm, loại cá nghèo khó mong muốn đùa trèo, đề nghị lấy con cái quan- Hò Huế).

Ca cho tới ca lui: ko ngớt thưa tháo lui thưa cho tới (Bà u tối ngày cứ ca cho tới ca tháo lui bài bác ca loại cá, nào là là đàn bà ế ông chồng, hâm lên đường hâm lại, đang được hăm bao nhiêu rồi
Can chi: ko can gì đâu (Can chi tuy nhiên sợ).
Can chi mô: ko can hệ gì đâu (Nghe anh lên đường em, ko can chi mô).
Cà gật cà tang: ko tuy vậy xuyên suốt, sở hữu trắc trở (Xe chạy cà gật cà tang rồi cũng thấu).
Cà kê dê ngỗng: chuyện ko đâu nhập đâu mất mặt thì giờ (Cả ngày ngồi thủ thỉ ca kê dê ngỗng cũng không còn thì giờ).

Xem thêm: tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên.

                                    D

Da diết (gia giết): ko vơi, ko nguôi, vượt lên trên mức độ, thiết tha (Nhớ Huế domain authority diết. Anh thương em domain authority diết, diết domain authority, áo lụa hồ nước năm vạt trải rời khỏi mang đến em nằm- Hò Huế).
Dang nắng: phơi bầy nắng và nóng (Cả ngày dang nắng và nóng tối về lên cơn sốt).
Dài lòn thòn: nhiều năm lòng thòng (Bài trình diễn văn nhiều năm lòn thòn).
Dám chọc mệ: ý thưa “dám vấp cho tới người bề trên”. “Mệ” ở Huế là kẻ hoàng phái, loại dõi mái ấm vua nên cực kỳ được dân bọn chúng nể kinh hoàng, không người nào dám trêu chọc, kinh hoàng bị “ngứt đầu”.
Dạn mồm dạn mồm: dám ăn dám thưa, sở hữu gan dạ dám thưa (O nớ dạn mồm dạm mồm, cuộc họp tế bào cũng nhập cuộc ăn nói).
Dễ ẹc: vượt lên trên dễ dàng (Bài toán rời khỏi đua dễ dàng ẹc).
Dị: mới lạ với thông thường tình (Ấy hun tui, ấy tuy nhiên dị lắm); ngượng nghịu thùng, xấu xa hổ (Cầm tay lên đường ngòai đàng, dị chết).
Dị ko tề: kỳ lạ ko, chướng vượt lên trên (Anh ôm chị ngoài đàng, dị chưa).
Dị òm: chướng vượt lên trên, dị vượt lên trên, người tớ cười cợt (Đi ngoài phố tuy nhiên đem sườn lưng bà xã, dị òm).
Dòm tháo lui dòm tới: nhìn trước nhìn sau (Dòm tháo lui dòm cho tới không người nào rộng lớn bản thân tuy nhiên tôi cũng ko rộng lớn ai).
Dòm mặt: 1. nhìn mặt mũi nhằm nhắm nhía (Dòm mặt mũi cô dâu); 2. lễ dạm chất vấn xem là lễ dòm.
Đằng nớ: đầu cơ, đằng cơ (Đằng nớ sở hữu bún mụ Châu).
Đập lộn (đập có thể, đập nhau): tiến công nhau (Trẻ em mến đập lộn)

Đến đỗi chi: cho tới nỗi nào là (Tình hình cho tới thay đổi chi tuy nhiên cần di tản).
Đến nỗi răng: sao cho tới nỗi (Em can tuy nhiên anh không hề nghe, chừ cho tới nỗi răng tuy nhiên tay bưng nón gạo, tay xách bó củi nè, thảm chưa- Hò Huế).
Để khỏi: nhằm tách (Học nhằm ngoài nghèo).
Để lộn bậy: sắp xếp ko ngăn nắp (Trong tủ, xống áo nhằm lộn bậy).
Để luột (để vuột mất): nhằm qua loa thời cơ đảm bảo chất lượng (Tính toán kỹ vượt lên trên nhằm lượt mất mặt thời cơ tốt).
Để tuy nhiên coi: rồi tiếp tục thấy (Tiếng dọa nạt dẫm) (Tau thưa ko nghe, nhằm tuy nhiên coi).
Để nhau (thôi nhau): quăng quật nhau (Ở cùng nhau ko được thì nhằm nhau rời khỏi mang đến khỏe khoắn nhau).
Để sẩy (để luột): nhằm mất mặt thời cơ (Để sẩy cơ hội).
Để nhập bụng: ko thổ lộ (Vợ biết ông chồng sở hữu mèo tuy nhiên nhằm nhập bụng tuy nhiên thôi).
Để vợ: ly hôn (Chồng máu mê gái nhằm bà xã về lại mái ấm phụ vương mẹ). Ngày xưa gọi là “cho bà xã trả tôn” hoặc “cho bà xã quy tôn”.
Để xởn lởn: nhằm không còn mưa đang được.
Đệ: 1.để, phó mang đến (Đệ em thực hiện cho); 2. đặt điều (Đệ cái chén bên trên bàn). (Giọng Mỹ Chánh).
Đệ ngai: đệ ngươi, khinh thường (Làm vượt lên trên, đệ ngai rồng tau, tau trị mang đến sặc máu).
Đi phụ vương bước thấu: sát đấy thôi (Trường học tập cho tới mái ấm lên đường phụ vương bước thấu).
Đi cà lết (đi cà sệt): lên đường kéo gót chân, có vẻ như mệt rũ rời (Đường ra đi ngái, mệt mỏi vượt lên trên, lên đường cà lết cà quánh nửa tối mới nhất về thấu nhà).
Đi cà rỡn: lên đường đi dạo, lên đường xung quanh (Không tới trường tuy nhiên mến lên đường cà rỡn ngoài đường).
Đi cả tua: lên đường cả mặt hàng (Trống một vừa hai phải tiến công rời khỏi đùa là học tập trò lên đường cả tua vô mái ấm cầu).
Đi mang đến dày: lên đường rất nhiều lần (Kỵ chạp mái ấm em, anh lên đường mang đến dày, phụ vương u mới nhất gả em mang đến anh).
Đi đùa lên đường dỡi: đi dạo lãng phí (Con trai đi dạo lên đường dỡi dễ dẫn đến vướng bệnh).
Đi cộng đồng một kiệt: chúng ta sát cánh đồng hành lên đường cộng đồng một đàng nhỏ, ý thưa thực hiện bà xã thực hiện ông chồng nằm trong lên đường cùng nhau nhập ngõ vắng ngắt (Thiếp với chàng xưa cơ tưởng lên đường và một kiệt, Ai hoặc ông Trời phân biệt từng đứa từng đàng- Hò Huế).
Đi chưn: 1. đi dạo (Đây cho tới này cũng sát, di chưn cũng được); 2. lên đường chân ko (Tui mến lên đường chưn mang đến khỏe khoắn, ko mến đem guốc kềnh càng).
Đi cua: lên đường ve sầu gái, lên đường nghiền gái (Anh nớ tài giỏi lên đường cua).
Biết Khi mô: biết khi nào (Biết Khi tế bào mới nhất sở hữu người thương tui thiệt tình) thạo thực hiện răng chừ: biết làm thế nào lúc này (Chuyện đang được lỡ dĩ như rứa, biết thực hiện răng chừ).

Đì (cái đì): bụng bên dưới (Quần trụt xuống tận bên dưới cái đì).
Đía tam toạng (đía phụ vương xon): Nói dốc, thưa phét. (Hắn đía tam toạng tuy nhiên cũng lắng nghe).
Đoanh: Quấn quít xung xung quanh (Bầy con cái đoanh xung quanh mẹ; Răng cứ đoanh theo đuổi tau ko mang đến tau thao tác, đi dạo đi).
Đoản hậu (vô hậu): 1. Không sở hữu hậu, tệ bạc (Đồ đoản hậu, ăn trong nhà người tớ rồi còn lấy cướp về mái ấm. Hắn thiệt đoản hậu, lường gạt cả vợ); 2. Quá mức độ (Ác đoản hậu. Thông minh đoản hậu).
Đò nôốc (đò nốt): Ghe thuyền (Đi đò noốt cần cảnh giác, hành thuyền kỵ mã tam phân chí mạng).
Đòi: Muốn (Anh đề nghị thương em, thương vị trí mô).
Đòn (cái đòn): cái ghế nhỏ ngồi sát khu đất (Ngồi bên trên đòn Khi chụm lửa rơm. Ngồi chò hõ xa lạ nên cần ngồi bên trên cái đòn Khi ăn cơm trắng hến).
Đòn loại (đòn lương): “đòn dòng” tức là “đòn cái” gác bên trên nóc rường ở Huế, thường hay gọi là “đòn lương”.
Đó đây: Anh em (Tiếng kêu nhau của nhì tình nhân nhau). Núi nào là cao bởi vì núi danh vọng, nghĩa nào là trọng bởi vì nghĩa bà xã ông chồng. (Dẫu cùng với nước chảy đá hao mòn, cơ làm thế nào mượt cơ, trên đây em còn đợi trên đây – Hò Huế).
Đó tề: Đấy tề (Cái nớ ở cơ tề, thấy chưa?).
Đoại (cái đoại): cái tô rộng lớn, tức cái “đọi”.
Đốp: Bị người thưa lại thực hiện mang đến mất mặt non (Anh thưa giỡn bị chị nớ đốp lại cho).
Đợ lên (nơn lên): Nâng lên (Đợ khiếp lên, tui thám thính đồng xu).
Đun: 1. Đun nhập mồm, đi vào mồm (Hễ khóc, đun bụ vô là nín ngay lập tức. Có bao nhiêu cũng đun vô mồm, ko Chịu đựng nhằm dành); 2. Nấu (Đun rét nước sôi chế trà).
Đứng xớ rớ: Đứng chầu rìa, ko làm những gì (Đứng xớ rớ rồi về).
Đưới: bên dưới (Cái con cái cúi tui nhằm bên dưới bếp).
Được một ghép (được một chiếc, được một việc): xuất sắc hơn hết (Ít học tập tuy nhiên hắn được một ghép lễ luật lệ với những người rộng lớn tuổi).
Được răng hoặc rứa (đuợc chăng hoặc chớ): được thì đảm bảo chất lượng, ko được thì thôi (Lãnh vật cứu vãn trợ, được răng hoặc rứa).
Đượng: 1. Sững, cứng cõi, ko bất ngờ (Lưng đượng. Mặt đượng= mặt mũi sượng sùng); 2. Nhác (Người đượng thông thường nhác).
Đượng lưng: chểnh mảng biếng. Ất giáp ko biết tế bào (mô ê ko biết): ko biết gì không còn (Ất giáp ko biết tuy nhiên cũng thực hiện tàng cố vấn).

răng=sao
tê=kia
mô=đâu
rứa=thế(vậy)
ví=với
hiện chừ=bây giờ

Xem thêm: bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

chi=gì
hầy=nhỉ
tề=kìa
cảy=sưng
vô=vào
mần=làm
bứt=bẻ
hun=hôn
rầy=xấu hổ
túi=tối
su=sâu
đút=đốt
mi=mày
tao=tau
nỏ=không

bọ=cha
hung=ghê

Màn = Mùng
Mắc mùng = Giăng mùng
Bố = Tía, phụ vương, phụ vương, ông già
Mẹ = Má
Quả quất = Quả tắc
Hoa = Bông
Làm = Mần
Làm gì = Mần chi
(dòng) Kênh = Kinh
Ốm = Bệnh
Mắng = La, Rày
Ném = Liệng, thảy
Vứt = Vục
Mồm = Miệng
Mau = Lẹ, nhanh
Bố (mẹ) bà xã = Cha bà xã, ông (bà) già nua vợ
Lúa = thóc
Kính=kiếng

Tác giả

Bình luận