tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Cách giải câu hỏi hiệu - tỉ lớp 4

Bài tập luyện Toán lớp 4: Dạng Toán lần nhì số lúc biết hiệu và tỉ của nhì số đó có chỉ dẫn giải mang đến từng dạng bài bác tập luyện được VnDoc thuế tầm, tổ hợp chung những em học viên học tập chất lượng dạng bài bác này, tương tự chung những thầy cô đạt thêm tư liệu tu dưỡng học viên tương đối tốt.

Bạn đang xem: tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

1. Cách giải cộng đồng bài bác Toán hiệu tỉ lớp 4

1.1 Dạng toán hiệu tỉ cơ bản

Các bước giải:

 • Bước 1: Tìm hiệu nhì số (nếu ẩn hiệu)
 • Bước 2: Tìm tỉ số (nếu ẩn tỉ)
 • Bước 3: Vẽ sơ đồ
 • Bước 4: Tìm hiệu số phần vì chưng nhau
 • Bước 5: Số bé bỏng = Hiệu : Hiệu số phần x số phần của số bé
 • Bước 6: Số rộng lớn vì chưng = Số bé bỏng + Hiệu

Ví dụ: Hiệu của nhì số là 36. Tỉ số của nhì số này là \frac{8}{5}. Tìm nhì số cơ.

Cách giải bài bác dạng: lần 2 số lúc biết hiệu và tỉ số toán lớp 4

Theo sơ thiết bị, hiệu số phần cân nhau là:

8 - 5 = 3 (phần)

Số bé bỏng là :

36: 3 x 5 = 60

Số rộng lớn là :

60 + 36 = 96

Đáp số: Số bé: 60; Số lớn: 96.

Các tình huống đặc biệt

Đề bài bác nhiều câu hỏi ko mang đến dữ khiếu nại tương đối đầy đủ về hiệu và tỉ số tuy nhiên hoàn toàn có thể mang đến dữ khiếu nại như sau:

 • Thiếu hiệu (cho biết tỉ số, không tồn tại biết hiệu số)
 • Thiếu tỉ (cho biết hiệu số, ko cho thấy tỉ số)
 • Cho dữ khiếu nại thêm thắt, hạ số, tạo ra hiệu (tỉ) mới mẻ lần số ban đầu

Với những câu hỏi mang đến dữ khiếu nại vì vậy, cần thiết tổ chức thêm 1 bước gửi về câu hỏi cơ phiên bản và cơ hội giải Note như sau

1.2. Dạng toán hiệu (ẩn) – tỉ

Dạng toán này đề bài bác ko cho thấy hiệu tức thì, bởi vậy tất cả chúng ta nên lần cơ hội lần hiệu trước rồi mới mẻ đi tìm kiếm hiệu số phần cân nhau và kể từ cơ tìm kiếm ra nhì số.

Ví dụ 4. Hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm vì chưng \frac{3}{2} chiều rộng lớn. Nếu tăng chiều rộng lớn thêm thắt trăng tròn m thì hình chữ nhật trở nên hình vuông vắn. Tính diện tích S của hình chữ nhật?

Lời giải.

 • Vì chiều nhiều năm vì chưng 3/2 chiều rộng lớn, nên nếu như coi chiều rộng lớn là 2 phần đoạn trực tiếp thì chiều nhiều năm là 3 phần. Theo đề bài bác tao sở hữu sơ đồ:

Dạng Toán hiệu tỉ

 • Nếu tăng chiều rộng lớn thêm thắt trăng tròn m thì hình chữ nhật trở nên hình vuông vắn, tức là lúc cơ chiều rộng lớn tiếp tục nhiều năm vì chưng chiều nhiều năm. Hay rằng cách tiếp theo, hiệu chiều nhiều năm và chiều rộng lớn là trăng tròn m.
 • Theo sơ thiết bị, hiệu số phần cân nhau là: 3 – 2 = 1 (phần)
 • Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là: trăng tròn x 3 = 60 (m)
 • Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là: trăng tròn x 2 = 40 (m)
 • Diện tích của hình chữ nhật là: 60 x 40 = 2 400 (m2)

Đáp số: 2 400 m2

1.3. Dạng toán hiệu – tỉ (ẩn)

Ví dụ 5. Có nhì thùng dầu, thùng loại nhất đựng không nhiều thùng loại nhì 24 l dầu. tường 5 phen thùng loại nhất vì chưng 3 phen thùng loại nhì. Hỏi từng thùng đựng từng nào lít dầu?

Bài giải

 • Đề bài bác ko cho thấy tỉ số, tuy vậy lại cho thấy “5 phen thùng I vì chưng 3 phen II”. Hay rằng cách tiếp theo, tỉ số của thùng loại nhất và thùng loại nhì là 3/5.
 • Do cơ, tất cả chúng ta sở hữu sơ thiết bị sau:

Dạng toán hiệu tỉ

 • Hiệu số phần cân nhau là: 5 – 3 = 2 (phần)
 • Số lít dầu thùng loại nhất đựng là: (24: 2) x 3 = 36 (l)
 • Số lít dầu thùng loại nhì đựng là: 36 + 24 = 60 (l)

Đáp số: 36 l dầu; 60 l dầu.

1.4. Dạng toán hiệu (ẩn) – tỉ (ẩn)

Ví dụ 6. Hiện ni, An 8 tuổi tác và chị Mai 28 tuổi tác. Sau từng nào năm nữa thì 1/3 tuổi tác An vì chưng 1/7 tuổi tác chị Mai?

Lời giải.

 • Theo đầu bài bác, tao sở hữu sơ thiết bị sau:

Dạng toán hiệu tỉ lớp 4

 • Hiệu số tuổi tác của An và Mai luôn luôn là: 28 – 8 = trăng tròn (tuổi)
 • Biết 1/3 tuổi tác của An vì chưng 1/7 tuổi tác của Mai nên suy rời khỏi tuổi tác của An vì chưng 3/7 tuổi tác của Mai.
 • Hiệu số phần vì chưng nhau: 7 – 3 = 4 (phần)
 • Số tuổi tác của An về sau là: (20:4) x 3 = 15 (tuổi)
 • Số năm cần thiết lần là: 15 – 8 = 7 (năm)

Đáp số: 7 năm.

2. Bài tập luyện tự động luyện hiệu tỉ Toán lớp 4

1. Nhà Lan sở hữu 2 đồng đội. Lan kém cỏi anh trai của cô ý ấy 5 tuổi tác. Tuổi của tía Lan vội vàng 5 phen tuổi tác anh Lan và rộng lớn tuổi tác Lan 45 tuổi tác. Hỏi tuổi tác Lan hiện tại nay?

Hướng dẫn

Tìm nhì số lúc biết hiệu tỉ của 2 số đó

Bố rộng lớn anh Lan số tuổi tác là: 45 - 5 = 40 (tuổi)

Coi tuổi tác anh là một trong những phần thì tuổi tác tía là 5 phần

Hiệu số phần cân nhau là: 5 - 1 = 4 (phần)

Tuổi anh là: 40 : 4 x 1 = 10 (tuổi)

Tuổi Lan là: 10 - 5 = 5 (tuổi)

2. Hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm vì chưng 3/2 chiều rộng lớn. Nếu tăng chiều rộng lớn 20m thì hình chữ nhật trở nên hình vuông vắn. Tính diện tích S của hình chữ nhật?

Hướng dẫn

Chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 20m

Ta sở hữu sơ đồ:

Chiều rộng: |-------|-------|

Chiều dài: |-------|-------|-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 3 – 2 = 1 (phần)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là: trăng tròn : 1 x 2 = 40 (m)

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là: 40 + trăng tròn = 60 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là: 40 x 60 = 2400 (m2)

3. Có nhì thùng dầu, thùng loại nhất đựng không nhiều thùng loại nhì 24 lít dầu. 5 phen thùng loại nhất vì chưng 3 phen thùng loại nhì. Hỏi từng thùng đựng từng nào lít dầu?

Hướng dẫn

Hiệu nhì thùng là: 24 lít

Thùng loại nhất x 5 = thùng loại nhì x 3

Thùng loại nhất = thùng loại nhì x 3 : 5

Hay thùng loại nhất = 3/5 thùng loại hai

Vẽ sơ đồ:

Thùng 1: |-------|-------|-------|

Thùng 2: |-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 5 – 3 = 2 (phần)

Thùng loại nhất đựng số lít dầu là: 24 : 2 x 3 = 36 (lít)

Thùng loại nhì đựng số lít dầu là: 36 + 24 = 60 (lít)

4. Hiện ni, An 8 tuổi tác và chị Mai 28 tuổi tác. Sau từng nào năm nữa thì 1/3 tuổi tác An vì chưng 1/7 tuổi tác chị Mai?

Hướng dẫn

Bước 1: Tìm hiệu

Chị Mai rộng lớn An số tuổi tác là: 28 – 8 = trăng tròn (tuổi)

Bước 2: Tìm tỉ số:

1/3 tuổi tác An vì chưng 1/7 tuổi tác chị Mai thì tuổi tác An vì chưng 3/7 tuổi tác của chị ý Mai

(Ghi nhớ: Cứ nằm trong tử số thì khuôn mẫu số là số phần; nếu như bắt gặp bài bác ko nằm trong tử số thì quy đồng về nằm trong tử số. Còn nếu trong trường hợp là tích như bài bác 3 thì số phần ngược lại)

Giải quí nhằm học viên hiểu thì hoàn toàn có thể vận dụng cơ hội sau:

Tuổi An : 3 = Tuổi chị Mai : 7 suy rời khỏi Tuổi An = Tuổi chị Mai : 7 x 3 = 3/7 tuổi tác chị Mai)

Bước 3: Vẽ sơ đồ:

An: |-------|-------|-------|

Mai: |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Bước 4: Tìm hiệu số phần cân nhau.

Hiệu số phần cân nhau là: 7 – 3 = 4 (phần)

Bước 5: Tìm nhì số

Số bé bỏng = hiệu : hiệu số phần cân nhau x số phần của số bé

Tuổi An Lúc cơ là: trăng tròn : 4 x 3 = 15 (tuổi)

Xem thêm: tìm gtln gtnn của hàm số lớp 12 nâng cao

Số năm nhằm 1/3 tuổi tác An vì chưng 1/7 tuổi tác Mai là: 15 – 8 = 7 (năm)

5. Một lớp học tập sở hữu số học viên nữ giới gấp hai số học viên phái nam. Nếu gửi chuồn 3 học viên nữ giới thì số học viên nữ giới rộng lớn số học viên phái nam là 7 em. Lớp học tập cơ sở hữu số học viên là: ...... học viên.

Hướng dẫn

Số học viên nữ giới rộng lớn số học viên phái nam thuở đầu là: 7 + 3 = 10 (bạn)

Ta sở hữu sơ đồ:

Học sinh nữ: |-------|-------|

Học sinh nam: |-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 2 – 1 = 1 (phần)

Số học viên nữ giới lớp cơ là: 10 : 1 x 2 = trăng tròn (bạn)

Số học viên phái nam là: trăng tròn : 2 = 10 (bạn)

Tổng số học viên lớp cơ là: trăng tròn + 10 = 30 (bạn)

6. Năm ni tuổi tác u vội vàng cấp tốc 4 phen tuổi tác con cái. Hai năm vừa qua tuổi tác u rộng lớn tuổi tác con cái là 27 tuổi tác. Tuổi u lúc bấy giờ là: ...... tuổi; tuổi tác con cái lúc bấy giờ là: ...... tuổi tác.

Hướng dẫn

Vẽ sơ đồ:

Tuổi con: |----------|

Tuổi mẹ: |----------|----------|----------|----------|

Mẹ rộng lớn con cái 27 tuổi

Hiệu số phần cân nhau là: 4 – 1 = 3 (phần)

Tuổi con cái lúc bấy giờ là: 27 : 3 x 1 = 9 (tuổi)

Tuổi u lúc bấy giờ là: 9 x 4 = 36 (tuổi)

7. Năm ni con cái kém cỏi u 24 tuổi tác và tuổi tác con cái vì chưng 1/4 tuổi tác u. Tuổi con cái trong năm này là : …tuổi.

Hướng dẫn

Vẽ sơ đồ:

Tuổi con: |----------|

Tuổi mẹ: |----------|----------|----------|----------|

Hiệu số phần cân nhau là: 4 – 1 = 3 (tuổi)

Tuổi con cái lúc bấy giờ là: 24 : 3 x 1 = 8 (tuổi)

8. Một trại nuôi gà sở hữu số gà mẹ rộng lớn số gà rỗng tuếch là 345 con cái. Sau lúc mua thêm thắt 25 con kê rỗng tuếch thì số gà rỗng tuếch vì chưng 3/7 số gà mẹ. Tổng số gà khi đầu là:... con cái.

Hướng dẫn

Sau lúc mua thêm thắt 25 con kê rỗng tuếch thì gà mẹ nhiều hơn nữa gà rỗng tuếch số con cái là:

345 – 25 = 320 (con)

Ta sở hữu sơ đồ:

Gà trống: |-------|-------|-------|

Gà mái: |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 7 – 3 = 4 (phần)

Số gà rỗng tuếch thuở đầu là: 320 : 4 x 3 – 25 = 215 (con)

Số gà mẹ thuở đầu là: 215 + 345 = 560 (con)

Tổng số gà thuở đầu là: 215 + 560 = 775 (con)

9. Tổ 1 trồng nhiều hơn nữa tổ 2 là 22 cây. Nếu tổ 1 trồng thêm thắt 2 cây và tổ 2 tiết kiệm hơn 3 cây thì tỉ số cây cối được của 2 tổ là 7/4.Tổ 1 trồng được : ….cây; Tổ 2 trồng được :….cây

Hướng dẫn

Hiệu mới mẻ số cây cối được của nhì tổ là: 22 + 2 + 3 = 27 (cây)

Ta sở hữu sơ thiết bị số cây cối được của nhì tổ khi sau là:

Tổ 2: |-------|-------|-------|-------|

Tổ 1: |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 7 – 4 = 3 (phần)

Số cây tổ 1 khi sau là: 27 : 3 x 7 = 63 (cây)

Số cây tổ 1 thực tiễn trồng được là: 63 – 2 = 61 (cây)

Số cây tổ 2 thực tiễn trồng được là: 61 – 22 = 39 (cây)

10. Số loại nhất rộng lớn số loại nhì là 51. Nếu thêm thắt 18 đơn vị chức năng vô số loại nhất thì số loại nhất vội vàng 4 phen loại nhì. Số loại nhất là:……..; số loại nhì là: ……..

Hướng dẫn

Nếu thêm thắt 18 đơn vị chức năng vô số loại nhất thì số loại nhất rộng lớn số loại nhì số đơn vị chức năng là: 51 + 18 = 69

Coi số loại nhất là 4 phần số loại nhì là một trong những phần

Hiệu số phần cân nhau là: 4 – 1 = 3 (phần)

Số loại nhì là: 69 : 3 x 1 = 23

Số loại nhất là: 23 + 51 = 74

11. Hiệu của nhì số là 54, thương của nhì số là 7. Tổng của nhì số là: …..

Hướng dẫn

Thương nhì số là 7 suy rời khỏi số bé bỏng =1/7 số lớn

Vẽ sơ đồ:

số bé: |-------|

số lớn: |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 7 – 1 = 6 (phần)

Số bé bỏng là: 54 : 6 x 1 = 9

Số rộng lớn là: 54 + 9 = 63

Tổng của nhì số là: 63 + 9 = 72

12. Có 2 vỏ hộp kẹo, biết 1/5 số kẹo vô vỏ hộp loại nhất vì chưng 1/3 số kẹo vô vỏ hộp loại nhì. tường vỏ hộp loại nhất rộng lớn vỏ hộp loại nhì 46 loại . Cả nhì vỏ hộp sở hữu …. loại kẹo.

Hướng dẫn

Vẽ sơ đồ:

Hộp loại 1: |--------|--------|--------|--------|--------|

Hộp loại 2: |--------|--------|--------|

Hiệu số phần cân nhau là: 5 – 3 = 2 (phần)

Tổng số phần cân nhau là: 5 + 3 = 8 (phần)

Xem thêm: tính tổng 1+1/2+1/3+...+1/n

Cả nhì vỏ hộp sở hữu số kẹo là: 46 : 2 x 8 = 184 (cái)

3. Toán lớp 4 sách mới

 • Toán lớp 4 Kết nối tri thức
 • Toán lớp 4 Chân trời sáng sủa tạo
 • Toán lớp 4 Cánh diều

Trên đó là toàn cỗ lý thuyết tương tự cách thức dạng bài bác lần nhì số lúc biết hiệu và tỉ của nhì số cơ. Thông thông qua đó chung những em học viên bắt được cách thức giải cũng như các bài bác tập luyện áp dụng nhằm gia tăng tập luyện, cơ hội giải toán hiệu tỉ, sẵn sàng cho những bài bác đánh giá, bài bác thi đua Toán lớp 4 trong năm học tập.

Tham khảo những tư liệu hữu ích khác:

 • Bài tập luyện toán lớp 4: Dạng toán lần nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhì số đó
 • Các đề chính tu dưỡng học viên chất lượng môn Toán lớp 4