tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó lop 4

Lời giải bài bác luyện Toán lớp 4

Giải bài bác luyện trang 148 SGK Toán 4: Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số cơ với đáp án và chỉ dẫn giải cụ thể. Lời giải hoặc bài bác luyện Toán 4 này sẽ hỗ trợ những em học viên thâu tóm được kiến thức và kỹ năng về kiểu cách giải vấn đề Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ, cơ hội áp dụng giải trúng những vấn đề dạng này.

Bạn đang xem: tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó lop 4

Hướng dẫn giải bài bác Tìm nhị số lúc biết Tổng và Tỉ số của nhị số cơ – SGK toán lớp 4 (bài 1, 2, 3, trang 148/SGK Toán 4). Các em học viên nằm trong đối chiếu so sánh đáp án tại đây.

1. Giải toán lớp 4 trang 148 luyện 2 Bài 1

Tổng của nhị số là 333. Tỉ số của nhị số này là \frac{2}{7}. Tìm nhị số cơ.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: coi số bé nhỏ bao gồm 2 phần cân nhau thì số rộng lớn bao gồm 7 phần như vậy.

2. Tìm tổng số phần cân nhau.

3. Tìm độ quý hiếm của một trong những phần bằng phương pháp lấy tổng nhị số phân tách mang lại tổng số phần cân nhau.

4. Tìm số bé nhỏ (lấy độ quý hiếm 1 phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số rộng lớn (lấy tổng nhị số trừ cút số bé nhỏ, …).

Chú ý: Cách 3 và bước 4 rất có thể gộp lại trở thành một bước; rất có thể dò thám số rộng lớn trước rồi dò thám số bé nhỏ sau.

Đáp án:

Ta đem sơ trang bị sau:

Giải bài bác luyện trang 148 SGK Toán 4

Cách 1

Theo sơ trang bị, tổng số phần cân nhau là:

2 + 7 = 9 (phần)

Số bé nhỏ là: 333 : 9 x 2 = 74

Số rộng lớn là: 333 – 74 = 259

Đáp số: Số bé: 74; Số lớn: 259

Cách 2

Theo sơ trang bị, tổng số phần cân nhau là:

2 + 7 = 9 (phần)

Số rộng lớn là: 333 : 9 x 7 = 259

Số bé nhỏ là: 333 – 259 = 74

Đáp số: Số lớn: 259; Số lớn: 74

2. Giải toán lớp 4 trang 148 luyện 2 Bài 2

Hai kho chứa chấp 125 tấn thóc, nhập cơ số thóc ở kho loại nhất bởi vì \frac{2}{3}số thóc ở kho loại nhị. Hỏi từng kho chứa chấp từng nào tấn thóc?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: coi số thóc ở kho loại nhị (đóng tầm quan trọng số bé) bao gồm 2 phần cân nhau thì số thóc ở kho loại nhất (đóng tầm quan trọng số lớn) bao gồm 3 phần như vậy.

2. Tìm tổng số phần cân nhau.

3. Tìm độ quý hiếm của một trong những phần bằng phương pháp lấy tổng nhị số phân tách mang lại tổng số phần cân nhau.

4. Tìm số bé nhỏ (lấy độ quý hiếm 1 phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số rộng lớn (lấy tổng nhị số trừ cút số bé nhỏ, …).

Chú ý: Cách 3 và bước 4 rất có thể gộp lại trở thành một bước; rất có thể dò thám số rộng lớn trước rồi dò thám số bé nhỏ sau.

Đáp án:

Ta đem sơ trang bị sau:

Giải bài bác luyện trang 148 SGK Toán 4

Cách 1

Theo sơ trang bị, tổng số phần cân nhau là:

3 + 2 = 5 (phần)

Giá trị của một trong những phần là: 125 : 5 = 25

Số thóc ở kho loại nhất là:

25 x 3 = 75 (tấn)

Số thóc ở kho loại nhị là:

Xem thêm: tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa tristearin theo các bước sau

125 – 75 = 50 (tấn)

Đáp số: Kho 1: 75 tấn thóc

Kho 2: 50 tấn thóc

Cách 2

Theo sơ trang bị, tổng số phần cân nhau là:

3 + 2 = 5 (phần)

Số thóc ở kho loại nhị là:

125 : 5 x 2 = 50 (tấn)

Số thóc ở kho loại nhất là:

125 – 50 = 75 (tấn)

Đáp số: Kho 1: 75 tấn thóc

Kho 2: 50 tấn thóc

3. Giải toán lớp 4 trang 148 luyện 2 Bài 3

Tổng của nhị số thông qua số lớn số 1 đem nhị chữ số, tỉ số của nhị số này là \frac{4}{5}

Phương pháp giải:

1. Tìm tổng nhị số: Số lớn số 1 đem nhị chữ số là 99. Do cơ tổng nhị số là 99.

2. Vẽ sơ đồ: coi số bé nhỏ bao gồm 4 phần cân nhau thì số rộng lớn bao gồm 5 phần như vậy.

3. Tìm tổng số phần cân nhau.

4. Tìm độ quý hiếm của một trong những phần bằng phương pháp lấy tổng nhị số phân tách mang lại tổng số phần cân nhau.

5. Tìm số bé nhỏ (lấy độ quý hiếm 1 phần nhân với số phần của số bé).

6. Tìm số rộng lớn (lấy tổng nhị số trừ cút số bé nhỏ, …).

Chú ý: Cách 4 và bước 5 rất có thể gộp lại trở thành một bước; rất có thể dò thám số rộng lớn trước rồi dò thám số bé nhỏ sau.

Đáp án:

Ta đem số lớn số 1 đem 2 chữ số là 99

Ta đem sơ trang bị sau

Giải bài bác luyện trang 148 SGK Toán 4

Theo sơ trang bị, tổng số phần cân nhau là:

4 + 5 = 9 (phần)

Số bé nhỏ là: 99 : 9 x 4 = 44

Số rộng lớn là 99 – 44 = 55

Đáp số: Số bé: 44; Số lớn: 55

>> Bài tiếp theo: Giải bài bác luyện trang 148 SGK Toán 4: Luyện luyện dò thám nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số đó

4. Bài luyện Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số đó

  • Giải bài bác luyện trang 147 SGK Toán 4: Giới thiệu tỉ số
  • Các vấn đề về dò thám nhị số lúc biết tổng và tỉ số của chúng
  • Cách giải dạng Toán dò thám nhị số lúc biết tổng và tỉ của 2 số đó

5. Lý thuyết Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số đó

Ví dụ 1: Tổng của nhị số là 96. Tỉ số của nhị số này là \frac{3}{5}. Tìm nhị số cơ.

Giải bài bác luyện trang 148 SGK Toán 4

Theo sơ trang bị, tổng số phần cân nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Số bé nhỏ là:

96 : 8 x 3 = 36

Số rộng lớn là:

96 – 36 = 60

Đáp số: Số bé: 36

Xem thêm: đề thi học kì 1 lớp 10 môn toán cơ bản

Số lớn: 60

>> Chi tiết: Lý thuyết Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số đó

Ngoài rời khỏi, những em học viên lớp 4 còn rất có thể tìm hiểu thêm Giải vở bài bác luyện Toán 4 bài bác 138: Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ của nhị số cơ.