tìm m để hàm số có cực đại mà không có cực tiểu

Câu hỏi:

18/06/2019 69,651

B. m ≤ -3  

Bạn đang xem: tìm m để hàm số có cực đại mà không có cực tiểu

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B.

Với m = 0, hàm số vẫn nghĩ rằng parabol nó = 3x2 – 1 chỉ mất đặc biệt tè. Vậy m = 0 ko thỏa mãn

Với m ≠ 0, hàm số vẫn cho tới là một trong hàm trùng phương.

Dựa vô thiết bị thị, ham muốn hàm số chỉ mất cực to tuy nhiên không tồn tại đặc biệt tè thì hàm số có duy nhất một đặc biệt trị, ham muốn này đó là cực to thì 

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm tọa phỏng tâm đối xứng của thiết bị thị hàm số y = x3 +3x2 - 9x +1

A. (-1;6)

B. (-1;12)

C. (1;4)

D. (-3;28) 

Câu 2:

Hàm số y = x4 – 2x2 – 1 đồng biến chuyển bên trên khoảng tầm này sau đây:

A. (-∞; -1) (0; 1)

B. (-1; 0)(0; 1)

C. (-1;0) (1; +∞)

D. Đồng biến chuyển bên trên R

Câu 3:

Cho hàm số y=3-xx+1Mệnh đề này sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến chuyển bên trên từng khoảng tầm (-∞; -1)(-1; +∞)

B. Hàm số nghịch ngợm biến chuyển với từng x ≠ 1

Xem thêm: đề thi học kì 2 lớp 12 môn toán trắc nghiệm violet

C. Hàm số nghịch ngợm biến chuyển bên trên luyện R \ {-1}

D. Hàm số nghịch ngợm biến chuyển bên trên từng khoảng tầm (-∞; -1)(-1; +∞)

Câu 4:

Hàm số y = x3 – 3x2 nghịch ngợm biến chuyển bên trên khoảng tầm này bên dưới đây?

A. (-1;1).

B. (-∞; 1).

C. (0; 2).

D. (2; +∞).

Câu 5:

Hàm số y = (m – 3)x3 – 2mx2 + 3 không tồn tại đặc biệt trị khi

A. m = 3

B. m = 0 hoặc m  = 3 

C. m = 0

D. m ≠ 3

Câu 6:

Tung phỏng kí thác điểm của thiết bị thị những hàm số y = x3 – 3x2 + 2, nó = -2x + 8 là:

A. 2

B. 4

D. 0

Xem thêm: cho hình vuông abcd tại a và c đặt các điện tích q1=q3=q

D. 6