tìm số tự nhiên bé nhất thỏa mãn điều kiện: trả lời:

Đề bài

Trong một mùa trồng cây, học viên của lớp 6B vẫn trồng được một số trong những cây. Số này là số ngẫu nhiên nhỏ nhất vừa lòng phân chia 3 dư 2, phân chia 4 dư 3, phân chia 5 dư 4, phân chia 10 dư 9. Học sinh lớp 6B vẫn trồng được từng nào cây?

Bạn đang xem: tìm số tự nhiên bé nhất thỏa mãn điều kiện: trả lời:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi số kilomet của lớp trồng được là x

x phân chia cho tới a dư a - 1 thì x +1 phân chia không còn cho tới a

Lời giải chi tiết

Xem thêm: đề kiểm tra 1 tiết hóa 10 chương 2 violet

Gọi số kilomet của lớp trồng được là x (x \(\in N^*\))

Vì x phân chia 3 dư 2, phân chia 4 dư 3, phân chia 5 dư 4, phân chia 10 dư 9 nên x+1 phân chia không còn cho tới 3,4,5,10. Mà x là số ngẫu nhiên nhỏ nhất vừa lòng ĐK trên

Xem thêm: hãy tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với người lính lái xe trong tác phẩm

Vậy x+1 là BCNN(3,4,5,10)=60

Hay x = 59

Vậy học viên lớp 6B vẫn trồng được 59 cây.