tính quãng đường vật đi được từ t1 đến t2

Bài toán xác lập quãng đàng và số thứ tự vật trải qua ly chừng Xo kể từ thời gian t1 cho tới t2 luôn luôn với nhập đề thi đua Đại học tập trong thời hạn.

                  XÁC ĐỊNH QUÃNG ĐƯỜNG, SỐ LẦN VẬT ĐI QUA LY ĐỘ Xo TỪ THỜI ĐIỂM t1 ĐẾN t2

1 – Kiến thức cần thiết nhớ:

Bạn đang xem: tính quãng đường vật đi được từ t1 đến t2

 Phương trình giao động với dạng: x = Acos(ωt + φ) cm

Phương trình vận tốc: v = –Aωsin(ωt + φ) cm/s

Tính số chu kỳ luân hồi giao động kể từ thời gian t1 cho tới t2: \(N=\frac{t_{2}-t_{1}}{T}=n+\frac{m}{T}\) với T =\(\frac{2\pi }{\omega }\)

Trong một chu kỳ:      

+ vật cút được quãng đàng 4A

+ Vật trải qua ly chừng ngẫu nhiên 2 lần

 * Nếu m = 0 thì:

+ Quãng lối đi được: ST = n.4A

+ Số thứ tự vật trải qua x0 là MT = 2n

 * Nếu m ¹ 0 thì:

 + Khi t = t1 tao tính x1 = Acos(ωt1 + φ)cm và v1 dương hoặc âm (không tính v1)

Xem thêm: bài tập ôn hè lớp 3 lên 4 năm 2021

 + Khi t = t2 tao tính x2 = Acos(ωt2 + φ)cm và v2 dương hoặc âm (không tính v2)

    Sau ê vẽ hình của vật nhập phần lẻ \(\frac{m}{T}\) chu kỳ rồi phụ thuộc vào hình vẽ nhằm tính Slẽ và số thứ tự Mlẽ vật trải qua x0 ứng.

 Khi đó:

+ Quãng đàng vật cút được là: S = ST +Slẽ

+ Số thứ tự vật trải qua x0 là: M= MT + Mlẽ

MỘT SỐ BÀI  TẬP CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Bạn hiểu vận tải tệp tin gắn thêm kèm cặp bên trên đây:

Xem thêm: tại sao nói khởi nghĩa hương khê tiêu biểu nhất

Tất cả nội dung nội dung bài viết. Các em hãy coi thêm thắt và vận tải tệp tin cụ thể bên dưới đây:

Luyện Bài luyện trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo chất lượng, vừa đủ những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi đua chuyên nghiệp sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.