tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên.

 • Viết lịch trình nhập số vẹn toàn n(n=65000). In rời khỏi màn hình hiển thị số chủ yếu phương nhỏ nhất tuy nhiên to hơn n.Nếu n là số chủ yếu phương thì in rời khỏi n?

  viết lịch trình nhập số vẹn toàn n(n<=65000).In rời khỏi màn hình hiển thị số chủ yếu phương nhỏ nhất tuy nhiên to hơn n.Nếu n là số chủ yếu phương thì in rời khỏi n

  Bạn đang xem: tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên.

  16/11/2022 |   0 Trả lời

 • Viết lịch trình Pascal nhập số n kể từ keyboard. Xuất rời khỏi mùng hình:

  + Các ước của n

  + Số lượng những ước của n

  + Tổng những ước của n 

  + Xét tổng cơ liệu có phải là số trả hảo?

  29/11/2022 |   0 Trả lời

 • Viết lịch trình nhập nhập chiều, chiều rông hình chữ nhật và nhập nhập cạnh của hình vuông vắn. Thông báo rời khỏi màn hình hiển thị diện tích S hình nào là to hơn.

  Viết lịch trình nhập nhập chiều, chiều rông hình chữ nhật và nhập nhập cạnh của hình vuông vắn. Thông báo rời khỏi màn hình hiển thị diện tích S hình nào là to hơn.

  30/11/2022 |   0 Trả lời

 • Viết lịch trình nhập 3 số a,b,h hãy biết só lớn số 1 nhập 3 số đó

  vViết lịch trình nhập 3 số a,b,h hãy biết só lớn số 1 nhập 3 số đó

  07/12/2022 |   0 Trả lời

 • viết lịch trình nhập nhập nhị số a,b .đánh giá coi a ,b là số âm hoặc dương,chẳn hoặc lẻ.đánh giá coi a đem phân tách không còn mang lại b hay là không.đánh giá coi a,b đem phân tách không còn mang lại 3 hoặc không

  viết lịch trình nhập nhập nhị số a,b .đánh giá coi a ,b là số âm hoặc dương,chẳn hoặc lẻ.đánh giá coi a đem phân tách không còn mang lại b hay là không.đánh giá coi a,b đem phân tách không còn mang lại 3 hoặc không

  07/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm input, output và tế bào mô tả thuật toán bài bác sau: xác lập một vài đương nhiên x bất kì nhằm minh chứng là số chẵn không?

  Tìm input, output và tế bào mô tả thuật toán bài bác sau: xác lập một vài đương nhiên x bất kì nhằm minh chứng là số chẵn không?

  09/12/2022 |   0 Trả lời

 • Viết lịch trình Pascal nhập số kể từ keyboard. Xuất rời khỏi mùng hình:

  + Tính n!

  + Nhập số x kể từ keyboard.Tính nx

  14/12/2022 |   0 Trả lời

 • Viết lịch trình giải phương trình số 1 ax=b. Với a, b nhập kể từ keyboard.

  viết lịch trình giải phương trình số 1 ax=b.Với a,b nhập vày keyboard Tin

  17/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho x và hắn là 2 chừng lâu năm 2 cạnh của một hình chữ nhật. Viết lịch trình đối chiếu 2 độ quý hiếm x, hắn và thông tin nó là hình vuông vắn hoặc hình chữ nhật thông thường.

  Cho x và hắn là 2 chừng lâu năm 2 cạnh của một hình chữ nhật. Viết lịch trình đối chiếu 2 độ quý hiếm x, hắn và thông tin nó là hình vuông vắn hoặc hình chữ nhật thường

  18/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tại sao nguười tớ ko viết lách lịch trình vày ngôn từ máy?

  tại sao nguười tớ ko viết lách lịch trình vày ngôn từ máy?

  19/12/2022 |   0 Trả lời

 • Nêu cú pháp khai báo vươn lên là mang lại ví dụ khai báo bến nhập pascal?

  cú pháp khai báo vươn lên là mang lại ví dụ khai báo bến nhập pascal

  20/12/2022 |   0 Trả lời

 • Xác toan câu hỏi input output của câu hỏi tính quãng đàng tào hỏa chuồn được nhập thời hạn t véc tơ vận tốc tức thời v?

  tính quãng đàng tào hỏa chuồn được nhập thời hạn t véc tơ vận tốc tức thời v

  21/12/2022 |   0 Trả lời

 • Em hãy xác lập INPUT, OUTPUT và tế bào mô tả thuật toán của câu hỏi nhập nhập 2 số vẹn toàn dương a, b và in rời khỏi thành quả số a nếu như a to hơn b và ngược lại in thành quả b. (Ví dụ : nhập trăng tròn, 9 in rời khỏi trăng tròn ngược lại nhập 9,trăng tròn in rời khỏi 20).

  Em hãy xác lập INPUT, OUTPUT và tế bào mô tả thuật toán của  bài bác toán  nhập nhập 2 số vẹn toàn dương a, b và in rời khỏi thành quả số a nếu như a to hơn b và ngược lại in thành quả b. (Ví dụ : nhập trăng tròn, 9 in rời khỏi trăng tròn ngược lại nhập 9,trăng tròn in rời khỏi 20).

  25/12/2022 |   0 Trả lời

  Xem thêm: trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn

 • Viết lịch trình hoàn hảo dùng câu mệnh lệnh ĐK triển khai nhập kể từ keyboard độ quý hiếm của vươn lên là vẹn toàn a và đánh giá nếu như a là số lẻ thì tính và in rời khỏi màn hình hiển thị diện tích S hình vuông vắn với chừng lâu năm cạnh là 2a ko thì chuồn tính chu vi hình vuông vắn với chừng lâu năm cạnh là 2a? Mô mô tả lại thuật toán giải câu hỏi.

  Viết lịch trình hoàn hảo dùng câu mệnh lệnh ĐK triển khai nhập kể từ keyboard độ quý hiếm của vươn lên là vẹn toàn a và đánh giá nếu như a là số lẻ thì tính và in rời khỏi màn hình hiển thị diện tích S hình vuông vắn với chừng lâu năm cạnh là 2a ko thì chuồn tính chu vi hình vuông vắn với chừng lâu năm cạnh là 2a?

  Mô mô tả lại thuật toán giải câu hỏi trên

  28/12/2022 |   0 Trả lời

 • Viết lịch trình nhập nhập một vài vẹn toàn a ngẫu nhiên. Kiểm tra coi số a là số chẵn hoặc số lẻ. Nếu là số chẵn, đội giá trị của a thêm thắt 10 đơn vị; Nếu là số lẻ, tiêu giảm giá trị của a 10 đơn vị chức năng.

  Viết lịch trình nhập nhập một vài vẹn toàn a ngẫu nhiên. Kiểm tra coi số a là số chẵn hoặc số lẻ. Nếu là số chẵn, đội giá trị của a thêm thắt 10 đơn vị; Nếu là số lẻ, tiêu giảm giá trị của a 10 đơn vị chức năng.

  30/12/2022 |   0 Trả lời

 • Viết lịch trình tính công thức: C=2/3*3/4*4/5....*n/n+1 (n>0)

  viết công thức tính C=2/3*3/4*4/5....*n/n+1 (n>0)

  31/01/2023 |   0 Trả lời

 • Viết lịch trình tính tổng: S=1+3+5+...+999

  Viết lịch trình tính tổng: S=1+3+5+...+999

  09/02/2023 |   0 Trả lời

 • Viết lịch trình tính tổng sau:

  S=1+1/2^2+1/3^2+...+1/n^2. Trong số đó N là một vài vẹn toàn được nhập nhập kể từ keyboard. S là tổng những phân số từ là một cho tới n, sau thời điểm đo lường và tính toán tổng S được xuất rời khỏi màn hình hiển thị.

  09/02/2023 |   0 Trả lời

 • Sử dụng câu mệnh lệnh lặp nhằm viết lách lịch trình tính tổng 1x2+2x3+3x4+...+n(n+1).

  Sử dụng câu mệnh lệnh lặp nhằm viết lách lịch trình tính tổng 1x2+2x3+3x4+...+n(n+1)

  24/02/2023 |   0 Trả lời

 • Viết lịch trình tính tổng S=1+2+3+.... cho tới Lúc S to hơn 250 thì ngừng. In rời khỏi màn hình hiển thị độ quý hiếm tổng S vừa phải tính và cho biết thêm độ quý hiếm sau cuối được nằm trong là bao nhiêu?

  Viết lịch trình tính tổng S=1+2+3+.... cho tới Lúc S to hơn 250 thì ngừng. In rời khỏi màn hình hiển thị độ quý hiếm tổng S vừa phải tính và cho biết thêm độ quý hiếm sau cuối được nằm trong là bao nhiêu?

  05/03/2023 |   0 Trả lời

 • Viết lịch trình nhập nhập 4 số đương nhiên và bố trí tiếp sau đó in rời khỏi màn hình hiển thị thành quả.

  Viết lịch trình nhập nhập 4 số đương nhiên và bố trí tiếp sau đó in rời khỏi màn hình hiển thị thành quả.

  09/03/2023 |   0 Trả lời

 • Cho mặt hàng n số vẹn toàn tính tổng những thành phần của mặt hàng và cho biết thêm thành phần nào là lớn số 1 nhập mặt hàng. Hãy viết lách lịch trình vày pascal?

  cho mặt hàng n số vẹn toàn tính tổng những thành phần của mặt hàng và cho biết thêm thành phần nào là lớn số 1 nhập mặt hàng. Hãy viết lách lịch trình vày pascal?

  28/03/2023 |   0 Trả lời

 • Viết lịch trình nhập nhập 4 số tiếp sau đó bố trí theo đòi trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn?

  Viết lịch trình nhập nhập 4 số tiếp sau đó bố trí theo đòi trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn?

  05/04/2023 |   0 Trả lời

 • Sau Lúc triển khai đoạn lịch trình sau:

  S:=1; For i:=1 to lớn 5 vì thế S:=S*i;

  Giá trị của vươn lên là S vày bao nhiêu?

  A. 120

  B. 55

  C. 121

  D. 151

  12/04/2023 |   0 Trả lời

  Xem thêm: thư viện trường đại học khoa học xã hội và nhân văn

 • Viết lịch trình pascal nhập nhị số a;b (a>0 ; b>0) xuất rời khỏi màn hình hiển thị những số chủ yếu phương kể từ a-b.

  Viết lịch trình pascal nhập nhị số a;b (a>0 ; b>0) xuất rời khỏi màn hình hiển thị những số chủ yếu phương kể từ a-b.

  12/04/2023 |   0 Trả lời