toán 8 những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Bình chọn:

4.1 bên trên 618 phiếu

Bạn đang xem: toán 8 những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Lý thuyết Những hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)Lập phương của một tổng Xem cụ thể

Trả câu nói. thắc mắc 1 Bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả câu nói. thắc mắc 1 Bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Tính (a + b)(a + b)2 (với a, b là nhị số tùy ý).

Xem câu nói. giải

Trả câu nói. thắc mắc 2 bài xích 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1 Phát biểu hằng đẳng thức (4) vì chưng câu nói.. Xem câu nói. giải

Trả câu nói. thắc mắc 3 Bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả câu nói. thắc mắc 3 Bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Tính [a + (-b)]^3 (với a, b là nhị số tùy ý).

Xem câu nói. giải

Trả câu nói. thắc mắc 4 Bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1Trả câu nói. thắc mắc 4 Bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (5) vì chưng câu nói.. Xem câu nói. giải

Bài 26 trang 14 sgk toán 8 luyện 1

Tính: a) (2x2 + 3y)3; b) (1/2x – 3)3.

Xem câu nói. giải

Bài 27 trang 14 sgk toán 8 luyện 1Giải bài xích 27 trang 14 SGK Toán 8 luyện 1. Viết những biểu thức sau bên dưới dạng lập phương Xem câu nói. giải Bài 29 trang 14 sgk toán 8 luyện 1Giải bài xích 29 trang 14 SGK Toán 8 luyện 1. Đố: Đức tính xứng đáng quý. Xem câu nói. giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem câu nói. giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8 Xem câu nói. giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8 Xem câu nói. giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem câu nói. giải