toán lớp 3 chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Thực hành

Bạn đang xem: toán lớp 3 chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

- Đặt tính luật lệ phân chia.

- Thực hiện tại phân chia theo lần lượt kể từ trái ngược qua quýt nên.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

- Để lần số bị phân chia tao lấy thương nhân với số phân chia.

- Để lần thương tao lấy số bị phân chia chia mang lại số phân chia.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Đúng hoặc sai? Sửa những câu sai mang lại đích thị.

Phương pháp giải:

Kiểm tra cơ hội bịa tính rồi tính kể từ bại liệt xác lập những câu đích thị hoặc sai.

Lời giải chi tiết:

a) Đúng

b) Đúng

c) Sai. Ta sửa lại là:

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Câu này đích thị, câu này sai?

a) Mỗi vỏ hộp sữa nặng trĩu 432 g. Vậy 3 vỏ hộp sữa như vậy nặng trĩu rộng lớn 1 kilogam.

b) Chia đều 5 400 ml mật ong mang lại 8 mái ấm gia đình. Mỗi mái ấm gia đình được rộng lớn 1 $\ell $ mật ong.

Phương pháp giải:

a) Đổi 1 kilogam = 1000g

    Thực hiện tại luật lệ nhân 432 x 2 rồi đối chiếu với 1000g.

b) Đổi 1 lít = 1000ml

    Thực hiện tại luật lệ phân chia 5400 : 8 rồi đối chiếu với 1000ml

Lời giải chi tiết:

a) Đổi 1 kilogam = 1 000 g

3 vỏ hộp sữa nặng trĩu số gam là 432 x 3 = 1 296 (g)

Ta có một 296 g > 1 000 g.

Vậy câu a đích thị.

b) Mỗi mái ấm gia đình được số ml mật ong là 5 400 : 8 = 675 (ml)

Xem thêm: mẫu giấy ủy quyền nhận sổ bảo hiểm xã hội

Đổi 1 $\ell $ = 1 000 ml. Ta đem 675 ml < 1 000 ml.

Vậy b sai.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

Thực hiện tại tính theo hướng mũi thương hiệu rồi ghi chép thành phẩm phù hợp nhập vị trí trống trải.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Cô Lê vệ sinh dọn 6 căn chống không còn 3h. Hỏi cô Lê thất lạc từng nào phút nhằm vệ sinh dọn một căn chống, biết thời hạn vệ sinh dọn từng căn chống là như nhau?

Phương pháp giải:

Bước 1: Đổi 3h đi ra đơn vị chức năng phút.

Bước 2: Tính thời hạn vệ sinh dọn 1 chống bằng phương pháp lấy thời hạn vệ sinh dọn 6 chống phân chia mang lại 6.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

6 phòng: 3 giờ

1 phòng: … ? phút

Bài giải

Đổi: 3h = 180 phút

Thời gian trá cô Lê vệ sinh dọn từng căn chống là:

180 : 6 = 30 (phút)

Đáp số: 30 phút

Thử thách

Video chỉ dẫn giải

Ai để nhiều thời hạn xem sách hơn?

Cuối tuần nhì người mẹ An và Bình thông thường dành riêng đi ra một khoảng tầm thời hạn nhằm xem sách. Bình xem sách kể từ 15 giờ 45 phút cho tới 16 giờ 45 phút. Chị An xem sách kể từ 16 giờ nửa tiếng cho tới 18 giờ nửa tiếng. Người để nhiều thời hạn mang lại việc xem sách rộng lớn là ..?..

Phương pháp giải:

Tính thời hạn xem sách của An và Bình rồi đối chiếu.

Lời giải chi tiết:

Bình xem sách kể từ 15 giờ 45 phút cho tới 16 giờ 45 phút. Vậy Bình xem sách trong một giờ (60 phút).

Chị An xem sách kể từ 16 giờ nửa tiếng cho tới 18 giờ nửa tiếng.  Vậy chị An xem sách nhập 2 tiếng (120 phút).

Ta có một giờ < 2 tiếng. Vậy người để nhiều thời hạn mang lại việc xem sách rộng lớn là chị An.

Vui học

Video chỉ dẫn giải

Số?

Một con cái voi trọng lượng 5 000 kilogam. Khối lượng con cái voi vội vàng 4 phiên lượng con cái hươu cao cổ. Con hươu cao cổ nặng trĩu ..?.. kilogam.

Phương pháp giải:

Khối lượng con cái hươu cao cổ = Khối lượng con cái voi : 4

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: cho hình chóp s abcd đáy là hình bình hành

Khối lượng con cái hươu cao cổ là

5 000 : 4 = 1 250 (kg)

Vậy: Con hươu cao cổ nặng trĩu 1 250 kilogam.