toán lớp 3 đề ca mét héc tô mét

Trong bài học kinh nghiệm thời điểm hôm nay, Vuihoc.vn tiếp tục nối tiếp share về 2 đại lượng đo chừng nhiều năm qua chuyện bài học kinh nghiệm toán lớp 3 đề-ca-mét và héc-tô-mét.

Ở những bài học kinh nghiệm trước, con cái đang được là quen thuộc với bảng đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm. Trong bài học kinh nghiệm thời điểm hôm nay, Vuihoc.vn tiếp tục nối tiếp share về 2 đại lượng đo chừng nhiều năm qua chuyện bài học kinh nghiệm toán lớp 3 đề-ca-mét và héc-tô-mét.

1. Ôn tập dượt những đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm tiếp tục học 

1.1. Giới thiệu những đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm tiếp tục học tập.

Các đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm tiếp tục học:

Bạn đang xem: toán lớp 3 đề ca mét héc tô mét

Đơn vị chừng dài

Ký hiệu

Ki-lô-mét

km

Đề-xi-mét

dm

Mét

m

Xăng-ti-mét

cm

1.2. Bảng đơn vị chức năng đo chừng dài

Bảng đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm và tính chất

1.3. Quy tắc quy thay đổi đơn vị chức năng đo chừng dài

Quy tắc quy đổi đơn vị chức năng đo chừng dài

2. Toán lớp 3 Đề-ca-mét

Đơn vị đề - ca -mét

3. Toán lớp 3 Héc-tô-mét

Đơn vị héc - tô - mét

4. Bài tập dượt thực hành thực tế - Có lời nói giải

4.1. Đề bài

Bài 1: Điền vô địa điểm trống

a) 1hm = ...cm 

b) 1dam = …dm

c) 1dam = …m 

d) 1hm = …m 

Bài 2: Điền vô địa điểm trống

1km = …dam

1km = ...hm

1hm = …dam

1km = …m

Bài 3: Tính

a) 10dam + 50dam - 35dam

b) 200hm - 150hm + 40hm

c) 230hm - 90hm - 30hm

d) 120dam + 20dam - 65dam

Bài 4: Tính

a) 1km - 20dam + 30dam

b) 15dam - 50m + 40cm

c) 2km + 10hm - 30dam

d) 3hm - 15m + 100m

Bài 5: Một sợi dây khá dài 50dm, người tớ tiếp tục rời 3hm. Hỏi chừng nhiều năm còn sót lại của sợi thừng là bao nhiêu?

4.1. Đáp án

Bài 1: 

a) 1hm = 10000cm

b) 1dam = 100dm

c) 1dam = 10m

d) 1hm = 100m

Bài 2: 

1km = 100dam

1km = 10hm

1hm = 10dam

1km = 1000m

Bài 3: 

a) 

10dam + 50dam - 35dam

= 60dam - 35dam

= 25dam

b) 

200hm - 150hm + 40hm

= 50hm + 40hm

= 90hm

c) 

230hm - 90hm - 30hm

Xem thêm: bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học lớp 9

= 140hm - 30hm

= 110hm

d) 

120dam + 20dam - 65dam

= 140dam - 65dam

= 75dam

Bài 4: 

a) 

10km - 20dam + 30dam

= 1000dam - 20dam + 30dam

= 980dam + 30dam

= 1010dam

b) 

15dam - 50m + 40cm

= 15000cm - 5000cm + 40cm

= 10000cm + 40cm

= 10040cm

c) 

2km + 10hm - 30dam

= 200dam + 100dam - 30dam

= 300dam - 30dam

= 270dam

d) 

3hm - 15m + 100m

= 300m - 15m + 100m

= 285m + 100m

= 385m

Bài 5: 

Đổi 3hm = 30dam

Độ nhiều năm còn sót lại của sợi thừng là:

50 - 30 = trăng tròn (dam)

Đáp số: 20dam

5. Bài tập dượt tự động luyện

5.1. Đề bài

Bài 1: Điền vô địa điểm trống

a) 1hm = ...dam 

b) 1hm = …cm

c) 1dam = …cm

d) 1dam = …m

Bài 2: Tính

a) 12dam + 30dam - 25dam

b) 150hm + 100hm + 20hm

c) 140hm + 50hm - 30hm

d) 90dam - 10dam + 45dam

Bài 3: Đoạn trực tiếp AB nhiều năm 3hm, đoạn trực tiếp CD dài thêm hơn nữa đoạn trực tiếp AB 2dam. Tính chừng nhiều năm đoạn trực tiếp CD.

5.2. Đáp án

Bài 1: 

a) 10

b) 10000

c) 1000

d) 10

Bài 2:

a) 17dam

b) 270hm

c) 160hm

d) 125dam

Xem thêm: cách in 2 trang trên 1 mặt giấy trong pdf

Bài 3: 

Đáp số: 32dam.

Bài viết lách bên trên tiếp tục share những kỹ năng về Toán lớp 3 đề-ca-mét và héc-tô-mét. Hãy xem thêm những video clip bài bác giảng bên trên Vuihoc.vn sẽ giúp con cái học hành hiệu suất cao rộng lớn nhé!