toán lớp 5 ôn tập so sánh hai phân số

Giải bài bác tập luyện Toán lớp 5

Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 7 SGK Toán 5: Ôn tập luyện đối chiếu nhị phân số được biên soạn theo đuổi sườn lịch trình sách giáo khoa Toán lớp 5.

Bạn đang xem: toán lớp 5 ôn tập so sánh hai phân số

>> Bài trước: Giải Toán lớp 5 trang 6: Ôn tập luyện đặc thù cơ phiên bản của phân số

I. Toán lớp 5 trang 7 Ôn tập luyện đối chiếu nhị phân số

Hướng dẫn giải bài bác 1, 2 trang 7 SGK Toán lớp 5: Ôn tập luyện đối chiếu nhị phân số cụ thể Clip chỉ dẫn và điều giải:

Video Giải Toán lớp 5 trang 7 phân tích và lý giải cụ thể cơ hội làm

Giải Toán lớp 5 trang 7 Câu 1

Điền lốt phù hợp vô điểm trống: <; >; =

\dfrac{4}{11}... \dfrac{6}{11}

\frac{6}{7}...\frac{12}{14}

\dfrac{15}{17}... \dfrac{10}{17}

\dfrac{2}{3}... \dfrac{3}{4}

Phương pháp giải

a) Trong nhị phân số nằm trong khuôn số:

- Phân số này với tử số nhỏ thêm hơn thì nhỏ thêm hơn.

- Phân số này với tử số to hơn thì to hơn.

- Nếu tử số đều nhau thì nhị phân số bại liệt đều nhau.

b) Muốn đối chiếu nhị phân số không giống khuôn số, tớ rất có thể quy đồng khuôn số nhị phân số bại liệt rồi đối chiếu những tử số của bọn chúng.

Đáp án và chỉ dẫn giải bài bác 1:

+) \dfrac{4}{11}< \dfrac{6}{11};

+) \dfrac{15}{17}> \dfrac{10}{17};

+) \dfrac{6}{7} = \dfrac{6\times 2}{7 \times 2} = \dfrac{12}{14}

Vậy \dfrac{6}{7} = \dfrac{12}{14};

+) \dfrac{2}{3} = \dfrac{2\times 4}{3 \times 4} = \dfrac{8}{12} ; \dfrac{3}{4} = \dfrac{3\times 3}{4 \times 3} = \dfrac{9}{12}

\dfrac{8}{12} < \dfrac{9}{12}

Vậy \dfrac{2}{3} < \dfrac{3}{4}.

Giải Toán lớp 5 trang 7 Câu 2

Viết những số sau theo đuổi trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn:

a)\dfrac{8}{9}; \dfrac{5}{6};\dfrac{17}{18}

b) \dfrac{1}{2}; \dfrac{3}{4};\dfrac{5}{8}.

Đáp án

a) Quy đồng khuôn số: MSC = 18

\dfrac{8}{9}=\dfrac{16}{18}; \dfrac{5}{6}=\dfrac{15}{18};

Giữ nguyên vẹn phân số \dfrac{17}{18}

Ta có: \dfrac{15}{18}< \dfrac{16}{18}< \dfrac{17}{18} hoặc \dfrac{5}{6}< \dfrac{8}{9}< \dfrac{17}{18}.

Vậy những phân số được bố trí theo đuổi trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn là:\dfrac{5}{6}; \dfrac{8}{9}; \dfrac{17}{18}.

b) Quy đồng khuôn số: MSC = 8

\dfrac{1}{2}= \dfrac{4}{8}; \dfrac{3}{4}= \dfrac{6}{8};

Giữ nguyên vẹn \dfrac{5}{8}.

Ta có: \dfrac{4}{8}< \dfrac{5}{8}< \dfrac{6}{8}hay\dfrac{1}{2}< \dfrac{5}{8}< \dfrac{3}{4}

Vậy những phân số được bố trí theo đuổi trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn là: \dfrac{1}{2};\dfrac{5}{8}; \dfrac{3}{4}.

II. Toán lớp 5 trang 7 Ôn tập luyện đối chiếu nhị phân số (tt)

Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 7 SGK Toán 5: Ôn tập luyện đối chiếu nhị phân số (tiếp theo) cụ thể Clip chỉ dẫn và điều giải mặt mày dưới:

Video Giải Toán lớp 5 trang 7 phân tích và lý giải cụ thể cơ hội làm

Giải Toán lớp 5 trang 7 Câu 1

a) Điền lốt phù hợp vô điểm trống

Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 7 SGK Toán 5

b) Nêu Đặc điểm của phân số to hơn 1, nhỏ thêm hơn 1, vị 1.

Phương pháp giải

Phân số với tử số to hơn khuôn số thì phân số bại liệt to hơn 11.

Phân số với tử số nhỏ thêm hơn khuôn số thì phân số bại liệt nhỏ thêm hơn 11.

Phân số với tử số vị khuôn số thì phân số bại liệt vị 1

Đáp án và chỉ dẫn giải bài bác 1:

\frac{3}{5}<1

\frac{2}{2}=1

\frac{9}{4}>1

1>\frac{7}{8}

Xem thêm: soạn bài sự phát triển của từ vựng tiếp theo

b) Nếu tử số to hơn khuôn số thì phân số to hơn 1.

Nếu tử số nhỏ thêm hơn khuôn số thì phân số nhỏ thêm hơn 1.

Nếu tử số vị khuôn số thì phân số vị 1.

Giải Toán lớp 5 trang 7 Câu 2

a) So sánh những phân số:

Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 7 SGK Toán 5

b) Nêu cơ hội đối chiếu nhị phân số với nằm trong tử số.

Phương pháp giải

Trong nhị phân số với nằm trong tử số:

- Phân số này với khuôn số to hơn thì phân số bại liệt nhỏ thêm hơn.

- Phân số này với khuôn số nhỏ thêm hơn thì phân số bại liệt to hơn.

- Nếu khuôn số đều nhau thì nhị phân số bại liệt đều nhau.

Đáp án và chỉ dẫn giải bài bác 2:

\frac{2}{5}>\frac{2}{7}

\frac{5}{9}<\frac{5}{6}

\frac{11}{2}>\frac{11}{3}

b) Trong nhị phân số với tử số đều nhau, phân số này với khuôn số to hơn thì phân số bại liệt nhỏ thêm hơn phân số bại liệt.

Giải Toán lớp 5 trang 7 Câu 3

Phân số này rộng lớn hơn?

a) \dfrac{3}{4} và \dfrac{5}{7};

b) \dfrac{2}{7} và \dfrac{4}{9}

c) \dfrac{5}{8} và \dfrac{8}{5}.

Phương pháp giải

- Quy đồng khuôn số nhị phân số rồi đối chiếu nhị phân số sau thời điểm quy đồng.

- Quy tiểu đồng số nhị phân số rồi đối chiếu nhị phân số sau thời điểm quy đồng.

- So sánh nhị phân số với cùng 1.

Đáp án và chỉ dẫn giải bài bác 3:

a) \dfrac{3}{4} = \dfrac{21}{28}; \dfrac{5}{7} = \dfrac{20}{28}

\dfrac{21}{28} > \dfrac{20}{28} (vì 21>20)

Vậy\dfrac{3}{4} > \dfrac{5}{7} .

b) \dfrac{2}{7} = \dfrac{4}{14} ; Giữ nguyên vẹn \dfrac{4}{9}

\dfrac{4}{14} < \dfrac{4}{9} (vì 14>9)

Vậy \dfrac{2}{7} < \dfrac{4}{9};

c) \dfrac{5}{8}< 1; \quad \dfrac{8}{5}> 1 nên tớ với \dfrac{5}{8} <1< \dfrac{8}{5}

Vậy \dfrac{5}{8} <\dfrac{8}{5}.

Giải Toán lớp 5 trang 7 Câu 4

Mẹ với một vài trái khoáy quýt. Mẹ mang lại chị 1/3 số trái khoáy quýt bại liệt, mang lại em 2/5 số trái khoáy quýt bại liệt. Hỏi ai được u mang lại nhiều quýt hơn?

Phương pháp giải

Quy đồng khuôn số nhị phân số \frac{1}{3}\frac{2}{5} rồi đối chiếu nhị phân số sau thời điểm quy đồng.

Đáp án và chỉ dẫn giải bài bác 4:

Quy đồng khuôn số

\frac{1}{3}=\frac{5}{15}

\frac{2}{5}=\frac{6}{15}

\frac{6}{15}>\frac{5}{15}

nên \frac{2}{5}>\frac{1}{3}

Vậy em được u mang lại nhiều quýt rộng lớn.

>>Bài tiếp theo: Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 8 SGK Toán 5: Phân số thập phân

III. Lý thuyết Ôn tập luyện đối chiếu nhị phân số

a) Trong nhị phân số nằm trong mấu số:

  • Phân số này với tử số nhỏ thêm hơn thì nhỏ thêm hơn.
  • Phân số này với tử số to hơn thì to hơn.
  • Nếu tử số đều nhau thì nhị phân số bại liệt vị nhau

b) Muốn đối chiếu nhị phân số không giống khuôn số, tớ rất có thể quy đồng khuôn số nhị phân số bại liệt rồi đối chiếu những tử số của bọn chúng. Nắm vững chắc những kỹ năng lý thuyết này, những em học viên rất có thể tự động giải những dạng bài bác Toán và đối chiếu thành phẩm bên trên nhé.

IV. Trắc nghiệm Ôn tập luyện đối chiếu nhị phân số

Lời giải hoặc bài bác tập luyện Toán 5 này bao hàm những bài bác giải ứng với từng bài học kinh nghiệm vô sách canh ty những em ôn luyện, gia tăng những dạng bài bác tập luyện. Sau phía trên mời mọc những em nằm trong xem thêm.

Giải vở bài bác tập luyện Toán tương ứng:

Xem thêm: so sánh hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

  • Vở bài bác tập luyện Toán lớp 5 bài bác 3: Ôn tập: So sánh nhị phân số
  • Vở bài bác tập luyện Toán lớp 5 bài bác 4: Ôn tập luyện So sánh nhị phân số (tiếp theo)

Trên đấy là toàn cỗ điều Giải bài bác tập luyện trang 7 SGK Toán 5: Ôn tập luyện đối chiếu nhị phân số với cách thức giải và điều giải cụ thể mang lại từng dạng bài bác tập luyện cho những em học viên xem thêm, cơ hội đối chiếu nhị phân số nằm trong khuôn số, không giống khuôn số, cơ hội bố trí những phân số theo đuổi trật tự, bắt được cơ hội giải những dạng toán về phân số khối hệ thống lại những kỹ năng Toán 5 chương 1 Ôn tập luyện và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán tương quan cho tới tỉ lệ thành phần. Bảng đo đơn vị chức năng diện tích S. Hy vọng với những tư liệu này, những em học viên tiếp tục học tập đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 5 rộng lớn nhưng mà ko cần thiết sách giải.

Ngoài đi ra, những em học viên hoặc quý bố mẹ còn rất có thể xem thêm thêm thắt Vở bài bác tập luyện Toán lớp 5 cả năm hoặc đề đua học tập kì 1 lớp 5 và đề đua học tập kì 2 lớp 5 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo đuổi chuẩn chỉnh kỹ năng kĩ năng của cục Giáo Dục. Những đề đua này được VnDoc.com thuế tầm và tinh lọc kể từ những ngôi trường đái học tập bên trên toàn nước nhằm mục tiêu mang đến mang lại học viên lớp 5 những đề ôn đua học tập kì quality nhất. Mời những em nằm trong quý bố mẹ vận chuyển free đề đua về và ôn luyện. VnDoc.com liên tiếp update đáp án và điều giải cụ thể mang lại từng môn học tập, đề đua của những lớp. Mời chúng ta nằm trong theo đuổi dõi, vận chuyển về dùng xem thêm.

V. Giải Toán lớp 5 So sánh nhị phân số

  • Giải Toán lớp 5 VNEN: Ôn tập luyện đối chiếu nhị phân số
  • Giải vở luyện toán lớp 5 tập luyện 1: Ôn tập luyện - So sánh nhị phân số
  • Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 4 SGK Toán 5: Ôn tập luyện định nghĩa về phân số
  • Giải vở rèn luyện Toán lớp 5 tập luyện 1: Ôn tập luyện - So sánh nhị phân số
  • Giải vở rèn luyện Toán lớp 5 tập luyện 1: Ôn tập luyện - So sánh nhị phân số (tiếp theo)

Để tiện trao thay đổi, share tay nghề về giảng dạy dỗ và học hành những môn học tập lớp 5, VnDoc mời mọc những thầy giáo viên, những bậc bố mẹ và chúng ta học viên truy vấn group riêng biệt giành riêng cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 5. Rất ước sẽ có được sự cỗ vũ của những thầy cô và chúng ta.