tổng điện tích dương và tổng điện tích âm trong một 1 cm3 khí hiđrô ở điều kiện tiêu chuẩn là

Câu hỏi:

29/05/2020 30,695

B8,6.103 (C) và - 8,6.103 (C)

D8,6 (C) và - 8,6 (C)

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Đổi đơn vị: 1cm3=103dm3=103 (lít)

Số mol: n=V22,4=10322,4=4,46.105

Mỗi phân tử H2 lại sở hữu 2 nguyên vẹn tử, từng nguyên vẹn tử hidro bao gồm 1 proton và 1 electron.

Số phân tử p = số phân tử e = 2.4,46.105.6,02.1023=5,375.1019

Điện tích của proton là +1,6.1019C, năng lượng điện của electron là 1,6.1019C.

Từ bại tính được tổng năng lượng điện dương trong một cm3 khí hidro

+=5,375.1019.1,6.1019=8,6C

=5,375.1019.1,6.1019=8,6C

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cường chừng năng lượng điện ngôi trường tạo nên vì thế năng lượng điện Q = 5.10-9 (C), bên trên một điểm nhập chân ko cơ hội năng lượng điện một khoảng chừng 10 (cm) có tính rộng lớn là

A. E = 0,450 (V/m)

B. E = 0,225 (V/m)

C. E = 4500 (V/m)

D. E = 2250 (V/m)

Câu 2:

Công thức xác lập độ mạnh năng lượng điện ngôi trường tạo nên vì thế năng lượng điện Q < 0, bên trên một điểm nhập chân ko, cơ hội năng lượng điện Q một khoảng chừng r là

A. E=9.109Qr2

B. E=-9.109Qr2

C. E=9.109Qr

D. E=-9.109Qr

Câu 3:

Hai năng lượng điện điểm đều bằng nhau được đặt điều nội địa (ε = 81) cách nhau chừng 3 (cm). Lực đẩy thân thuộc bọn chúng vì thế 0,2.10-5 (N). Hai năng lượng điện đó

Atrái du, đ ln là 4,472.10-2 (μC)

Bcùng du, đ ln là 4,472.10-10 (μC)

Xem thêm: dàn ý cảm nhận về nhân vật ngô tử văn

C. trái du, đ ln là 4,025.10-9 (μC)

Dcùng du, đ ln là 4,025.10-3 (μC)

Câu 4:

Hai ngược cầu nhỏ sở hữu năng lượng điện 10-7 (C) và 4.10-7 (C), tương tác cùng nhau một lực 0,1 (N) nhập chân ko. Khoảng cơ hội thân thuộc bọn chúng là

A. r = 0,6 (cm)

B. r = 0,6 (m)

C. r = 6 (m)

D. r = 6 (cm)

Câu 5:

Ba năng lượng điện q y chang nhau được đặt điều cố định và thắt chặt bên trên phụ thân đỉnh của một tam giác đều phải sở hữu cạnh a. Độ rộng lớn độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên tâm của tam giác bại là

A. E=9.109Qa2

B. E=9.3.109Qa2

C. E=9.9.109Qa2

D. E=0

Câu 6:

Một năng lượng điện điểm dương Q nhập chân không khiến đi ra bên trên điểm M cơ hội năng lượng điện một khoảng chừng r = 30 (cm), một năng lượng điện ngôi trường sở hữu độ mạnh E = 30000 (V/m). Độ rộng lớn năng lượng điện Q là

A. Q = 3.10-5 (C)

B. Q = 3.10-6 (C)

C. Q = 3.10-7 (C)

D. Q = 3.10-8 (C)

Câu 7:

Phát biểu nào là sau đó là không đúng

A. Điện ngôi trường tĩnh là vì những phân tử đem năng lượng điện đứng yên lặng sinh ra

B. Tính hóa học cơ phiên bản của năng lượng điện ngôi trường là nó thuộc tính lực năng lượng điện lên năng lượng điện đặt điều nhập nó

C. Véctơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm luôn luôn nằm trong phương, nằm trong chiều với vectơ lực năng lượng điện thuộc tính lên một năng lượng điện đặt điều bên trên điểm bại nhập năng lượng điện trường

Xem thêm: đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán 2018 2019

D. Véctơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm luôn luôn nằm trong phương, nằm trong chiều với vectơ lực năng lượng điện thuộc tính lên một năng lượng điện dương đặt điều bên trên điểm bại nhập năng lượng điện trường