tổng số hạt proton notron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13

Câu hỏi:

10/09/2019 84,553

Đáp án D

Bạn đang xem: tổng số hạt proton notron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13

Giả sử X đem số hiệu vẹn toàn tử là Z.

Ta có: 2Z + N = 13.

Với những vẹn toàn tử bền:

→ Z = 4 → Số khối A = 13 - 4 = 9

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

X, Y là nhì phi kim. Trong vẹn toàn tử X và Y đem số phân tử đem năng lượng điện nhiều hơn nữa phân tử ko đem năng lượng điện theo lần lượt là 14 và 16. Hợp hóa học XYn đem quánh điểm: X cướp 15,0486% về lượng, tổng số proton là 100, tổng số nơtron là 106. Hãy xác lập công thức ăn ý hóa học XYn ?

A. CO2

B. PCl5

C. Mg3N2

D. P2O5

Câu 2:

Oxit X đem công thức R2O. Tổng số phân tử cơ bạn dạng (p, n, e) nhập X là 92, nhập cơ số phân tử đem năng lượng điện nhiều hơn nữa số phân tử ko đem năng lượng điện là 28. X là hóa học này tiếp sau đây (biết rằng nhập phân tử nhân vẹn toàn tử oxi đem 8 proton và 8 nơtron) ?

A. N2O.

B. Na2O.

C. Cl2O.

D. K2O.

Câu 3:

Hợp hóa học vô sinh X đem công thức phân tử AB2. Tổng số những phân tử nhập phân tử X là 66, nhập cơ số phân tử đem năng lượng điện nhiều hơn nữa số phân tử ko đem năng lượng điện là 22 phân tử. Số khối của B nhiều hơn nữa A là 4. Số phân tử nhập B nhiều hơn nữa số phân tử nhập A là 6 phân tử. Công thức phân tử của X là:

A. ON2.

B. NO2.

Xem thêm: thư viện trường đại học khoa học xã hội và nhân văn

C. OF2.

D. CO2.

Câu 4:

Nguyên tử X đem tổng số phân tử p, n, e là 34 và số khối nhỏ rộng lớn 24. Số electron của X là

A. 11

B. 12

C. 10

D. 23

Câu 5:

 Ở ĐK thông thường Crom đem cấu hình mạng lập phương tâm khối nhập cơ thể tích những vẹn toàn tử cướp 68% thể tích tinh ma thể. Khối lượng riêng rẽ của Cr là 7,2 g/cm3. Nếu coi vẹn toàn tử Cr đem hình trạng cầu thì nửa đường kính giao động của chính nó là (biết lượng mol của Cr là 52)

A. 0,155 nm

B. 0,125 nm

C. 0,134 nm

D. 0,165 nm

Câu 6:

X và Y là những yếu tắc group A, đều tạo ra ăn ý hóa học với hiđro đem dạng RH (R là kí hiệu của yếu tắc X hoặc Y). Gọi A và B theo lần lượt là hiđroxit ứng với hóa trị tối đa của X và Y. Trong B, Y cướp 35,323% lượng. Trung hòa trọn vẹn 50 gam hỗn hợp A 16,8% cần thiết 150 ml hỗn hợp B 1M. Xác quyết định những yếu tắc X.

A. Cl

B. Na

C. K

Xem thêm: dap an de thi tuyen sinh lop 10 nam 2018 mon toan

D. Br