tổng số hạt proton notron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 155

Câu hỏi:

09/09/2019 43,248

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các phân tử cấu trúc nên phân tử nhân của đa số những vẹn toàn tử là

A. nơtron, electron

B. electron, nơtron, proton

C. electron, proton

D. proton, nơtron

Câu 2:

Phát biểu này sau đây không đúng?

A. Nguyên tử được cấu trở nên kể từ những phân tử cơ phiên bản là proton, nơtron và electron.

B. Hầu không còn phân tử nhân vẹn toàn tử được cấu trở nên kể từ những phân tử proton và nơtron.

C. Vỏ vẹn toàn tử được cấu trở nên vì chưng những phân tử electron.

D. Nguyên tử với cấu hình quánh khít, bao gồm vỏ vẹn toàn tử và phân tử nhân vẹn toàn tử.

Câu 3:

Cho những tuyên bố sau:

(1). Tất cả những phân tử nhân vẹn toàn tử đều được cấu trúc kể từ những phân tử proton và notron.

(2). Khối lượng vẹn toàn tử triệu tập phần rộng lớn ở lớp vỏ.

(3). Trong vẹn toàn tử số electron ngay số proton.

(4). Trong phân tử nhân vẹn toàn tử phân tử đem năng lượng điện là proton và electron.

(5). Trong vẹn toàn tử, phân tử electron với lượng ko đáng chú ý đối với những phân tử còn sót lại.

Số tuyên bố trúng là

A. 1

B. 2

Xem thêm: bài mẫu thu hoach về đổi mới phong cách thái độ phục vụ trong ngành y tế

C. 3

D. 4

Câu 4:

Nhận ấn định này tại đây không đúng?

A. Tất cả những phân tử nhân vẹn toàn tử đều chứa chấp proton và notron

B. Nguyên tử là phân tử vô nằm trong nhỏ và dung hòa về điện

C. Vỏ electron đem năng lượng điện âm và hoạt động xung xung quanh phân tử nhân

D. Khối lượng vẹn toàn tử triệu tập ở phân tử nhân

Câu 5:

Ở 20oC lượng riêng biệt của Au là 19,32 g/cm3. Trong tinh anh thể Au, những vẹn toàn tử Au là những hình cầu rung rinh 75% thể tích toàn khối tinh anh thể, phần còn sót lại là những khe trống rỗng trong số những trái ngược cầu. Khối lượng mol của Au là 196,97. Bán kính vẹn toàn tử sấp xỉ của Au ở 20oC là:

A. 1,28.10-8 centimet.

B. 1,44.10-8 centimet.

C. 1,59.10-8 cm

D. 1,75.10-8 centimet.

Câu 6:

Tổng số proton, notron, electron nhập vẹn toàn tử của nhị nhân tố X và M thứ tự lươt là 52 và 82. M và X tạo ra hơp hóa học MXa, nhập phân tử của hơp hóa học cơ tổng số pronton của những vẹn toàn tử là 77. Xác ấn định công thức của MXa.

Biết nhập X với tỉ trọng notron: proton≤1,22.

A. FeCl3

B. AlCl3

C. FeBr3

Xem thêm: thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản violet

D. AlBr3