trên bản đồ tỉ lệ 1 5000 chiều dài sân trường đo được 3cm

Câu hỏi

Nguyễn Ngọc

31 mon 3 2022 khi 21:01

trên bản đồ tỉ trọng 1 phân chia 5000 , chiều nhiều năm một Sảnh trường đo được là 2dm . Hỏi bên trên thực tiễn Sảnh trường đó nhiều năm bao nhiêu 

Xem chi tiết

ZzzvuongkhaiZzz

19 mon 11 năm 2016 khi 19:31

Trên phiên bản đồ gia dụng tỉ trọng 1: 5000, chiều nhiều năm Sảnh ngôi trường 3cm . Hỏi chiều nhiều năm thực của Sảnh ngôi trường đo được bao nhiêu mét?

Xem chi tiết

Nàng Công Chúa Tôi Yêu

9 mon 11 năm 2016 khi 19:06

Trên phiên bản đồ  tỉ trọng 1:5000,chiều nhiều năm Sảnh ngôi trường đo được 3 centimet .Hỏi chiều nhiều năm thực của Sảnh ngôi trường đo được từng nào mét ?

giúp bản thân với

Xem chi tiết

Dương Tiến Đạt

27 mon 10 năm 2016 khi 12:09

Trên phiên bản đồ gia dụng tỉ trọng 1 : 5000,chiều nhiều năm Sảnh ngôi trường đo được 3cm.Hỏi chiều nhiều năm thực của Sảnh ngôi trường đo được từng nào mét ?

Xem chi tiết

Trên phiên bản thách tỉ trọng 1 : 5000 , chiều nhiều năm Sảnh ngôi trường đo được 3cm. Hỏi chiều nhiều năm thực tiễn từng nào mét ?

Xem chi tiết

Nguyễn Thị Thùy Linh

10 mon 10 năm 2016 khi 20:19

trên phiên bản đồ gia dụng tỉ trọng 1:5000,chiều nhiều năm Sảnh ngôi trường đo được 3cm.Hỏi chiều nhiều năm thực của Sảnh trường?

Xem chi tiết

Ngô Khánh Thư

10 mon 5 2022 khi 19:16

một Sảnh ngôi trường hình chữ nhật được vẽ bên trên phiên bản đồ gia dụng tỉ trọng 1: 900. sành chiều nhiều năm Sảnh ngôi trường thực tiễn đo được 72m. Chiều nhiều năm gấp rất nhiều lần chiều rông. vẽ lại Sảnh ngôi trường bên trên vở và tính diện tích S Sảnh ngôi trường ở phiên bản đồ

Xem chi tiết

hùng bùi

sân chuyển động hình chữ nhật được vẽ bám theo tỉ trọng 1:800. Trên thực tế, chiều nhiều năm sân là 200m, chiều rộng lớn Sảnh ngôi trường là 160m. Hỏi chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của Sảnh chuyển động cơ bên trên phiên bản đồ gia dụng đươc vẽ nhiều năm từng nào xăng-ti-mét?

Xem chi tiết

sân ngôi trường đái học tập đoàn thị điểm hình chữ nhật . khi vẽ bên trên phiên bản đồ gia dụng tỉ trọng 1/500 thì với chu vi là 80 centimet . biết chiều nhiều năm thực tiễn của Sảnh ngôi trường đo được 120 m . căn vặn bên trên thực tiễn chiều rộng lớn của Sảnh ngôi trường là từng nào mét ?

cả bài xích nha

Xem chi tiết