trên hình 12 đồng hồ chỉ 9 giờ 18 phút

Câu hỏi:

27/02/2020 4,877

Các số ở nửa mặt mũi bên trên đồng hồ thời trang gồm: 10, 11, 12, 1, 2, 3. Tổng của bọn chúng bằng:

Bạn đang xem: trên hình 12 đồng hồ chỉ 9 giờ 18 phút

10 + 11 + 12 + 1 + 2 + 3 = (10 + 3) + (11 + 2) + (12 + 1) = 13 + 13 + 13 = 3.13 = 39.

Các số ở nửa mặt mũi bên dưới đồng hồ thời trang gồm: 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tổng của bọn chúng bằng:

4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = (4+9) + (5+8) + (6+7) = 13 + 13 + 13 = 3.13 = 39.

Nhận xét: Khi và một mặt hàng số bao gồm nhiều số, tao rất có thể group những số trở nên cơ hội group phù hợp nhằm thuận tiện cho tới việc đo lường và tính toán.  

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

Xem thêm: mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính nhanh: 20 + 21 + 22 + ... + 29 + 30

Câu 2:

Cho mặt hàng số sau 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...

Trong mặt hàng số bên trên từng số (kể kể từ số loại ba) bằng tổng của nhị số ngay tắp lự trước. Hãy ghi chép tiếp tư số nữa nhập mặt hàng số.

Câu 3:

Tìm những tích đều nhau tuy nhiên ko cần thiết tính thành phẩm của từng tích.

15.2.6;     4.4.9;     5.3.12;     8.18;     15.3.4;     8.2.9

Xem thêm: luyện nói nghị luận về một đoạn thơ bài thơ violet

Câu 4:

Tính nhanh: 135 + 360 + 65 + 40

Câu 5:

Tính nhanh: 463 + 318 + 137 + 22

Câu 6: