từ 4 chữ số 1 2 3 4 ta lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 3

Ôn luyện toán 7

Câu hỏi

Từ 4 chữ số 1; 2; 3; 4 tao lập được từng nào số với 3 chữ số không giống nhau phân chia không còn mang đến 3 ?

qwerty

Từ 5 chữ số 1;2;3;4;5 lập được từng nào số với tía chữ số với 3 chữ số phân chia không còn mang đến 2?

Xem chi tiết

Trần Nghiên Hy

10 mon 10 năm nhâm thìn khi 18:26

từ 5 chữ số 0;1;2;3;4; tao lập được từng nào số với 3 chữ số phân chia không còn chi 5

Xem chi tiết

Hạo LÊ

2 mon 10 năm nhâm thìn khi 11:13

Từ năm chữ số 1,2,3,4,5 rất có thể lập được từng nào số với 3 chữ số phân chia không còn teo 2.

Xem chi tiết

_ Yuki _ Dễ thương _

Từ 5 chữ số 1; 2; 3; 4; 5 lập được bao nhiu số với 3 chữ số phân chia không còn mang đến 2 ???????????

giúp tui zới !!!!!!!

Xem chi tiết

Từ 5 chữ số sau : 1;2;3;4;5. Em rất có thể lập được toàn bộ bao nhiêu số với 3 chữ số phân chia không còn mang đến 2 ? khocroi

mk cần thiết bộp chộp . chung nha.

Xem chi tiết

_ Yuki _ Dễ thương _

16 mon 12 năm nhâm thìn khi 21:56

bài này còn có công thức nhằm lm k mn ???

Từ 5 chữ số 1;2;3;4;5 lập được bao nhiu số với 3 chữ số phân chia không còn mang đến 2 ?

Xem chi tiết

Hello Kitty

2 mon 12 năm nhâm thìn khi 17:59

Tổng của toàn bộ những số với 4 chữ số không giống nhau được ghi chép bởi 1; 2; 3; 4 là?

Xem chi tiết

Trần Ngọc An Như

Tìm số với 4 chữ số abcd (có gạch men trên đầu) biết số cơ phân chia không còn mang đến 3 và a :b :c :d = 2 :1 : 2 :3

Xem chi tiết

Tìm một số abcdefghi gồm chín chữ số không giống nhau và không giống chữ số 0 sao mang đến vừa lòng toàn bộ những ĐK sau:- Số tạo nên bởi nhì chữ số đầu ab chia không còn mang đến 2- Số tạo nên bởi tía chữ số đầu abc chia không còn mang đến 3- Số tạo nên bởi tư chữ số đầu abcd chia không còn mang đến 4- Số tạo nên bởi năm chữ số đầu abcde chia không còn mang đến 5- Số tạo nên bởi sáu chữ số đầu abcdef chia không còn mang đến 6- Số tạo nên bởi bảy chữ số đầu abcdefg chia không còn mang đến 7- Số tạo nên bởi tám chữ số đầu abcdefgh chia không còn mang đến 8- Số tạo nên bởi chín chữ số đầu abcdefghi chia không còn mang đến 9

Đọc tiếp

Xem chi tiết