Tử Vi Chùa Khánh Anh 2020 Miễn Phí Và Chính Xác Nhất, Xem So Luot Thai At Tu Vi Nam Canh Ty 2020

Tướng Số Tử Vi-Tứ TrụXem Tử ViXem Tứ TrụCho Con Yêu Xem NgàyXem Tuổi-Xem BóiXem TuổiXem BóiThần số học Bói tênGieo QuẻPhong Thủy

Bạn đang xem: Tử Vi Chùa Khánh Anh 2020 Miễn Phí Và Chính Xác Nhất, Xem So Luot Thai At Tu Vi Nam Canh Ty 2020

*
XEM SAO HẠN, TAM TAI, KIM LÂU, HOANG ỐC NĂM TÂN SỬU 2021

Hiện có 3 phần xem tử vi năm Tân Sử 2021. Phần 1 tử vi năm Tân Sử 2021 do chùa Khánh Anh biên soạn. Phần 2 là Thái Ất Tử Vi năm Tân Sử 2021 do Vương Dung Cơ luận giải. Phần 3 là tử vi tổng quát năm Tân Sửu 2021. Qúy vị có thể chọn xem cả ba phần rồi tổng hợp lại, những câu thường lập lại nhiều có khả năng sảy ra hơn.

Xem thêm: phân tích bài thơ chí khí anh hùng lớp 10

TỬ VI CHÙA KHÁNH ANH NĂM TÂN SỬU 2021

TUỔINam mạngNữ Mạng
Bính Tý 26 tuổiBính Tý - Nam mạng - Tân Sửu 2021Bính Tý -Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Giáp Tý 38 tuổiGiáp Tý - Nam mạng - Tân Sửu 2021Giáp Tý - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Nhâm Tý 50 tuổiNhâm Tý - Nam Mạng - Tân Sửu 2021Nhâm Tý - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Canh Tý 62 tuổiCanh Tý - Nam Mạng - Tân Sửu 2021Canh Tý - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
SửuĐinh Sửu 25 tuổiĐinh Sửu - Nam Mạng - Tân Sửu 2021 Đinh Sửu- Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Ất Sửu 37 tuổiẤt Sửu - Nam Mạng - Tân Sửu 2021Ất Sửu - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Quý Sửu 49 tuổiQuý Sửu - Nam Mạng - Tân Sửu 2021Quý Sửu - Nữ Mạng- Tân Sửu 2021
Tân Sửu 61 tuổiTân Sửu - Nam Mạng - Tân Sửu 2021Tân Sửu - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
DầnMậu Dần 24 tuổiMậu Dần - Nam Mạng - Tân Sửu 2021Mậu Dần - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Bính Dần 36 tuổiBính Dần - Nam Mạng - Tân Sửu 2021Bính Dần - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Giáp Dần 48 tuổiGiáp Dần - Nam Mạng - Tân Sửu 2021Giáp Dần - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Nhâm Dần 60 tuổiNhâm Dần - Nam Mạng - Tân Sửu 2021Nhâm Dần - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
MẹoĐinh Mẹo 35 tuổiĐinh Mẹo - Nam Mạng - Tân Sửu 2021Đinh Mẹo - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Ất Mẹo 47 tuổiẤt Mẹo - Nam mạng - Tân Sửu 2021Ất Mẹo - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Quý Mẹo 59 tuổiQuý Mẹo- Nam Mạng - Tân Sửu 2021Quý Mẹo - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Kỷ Mẹo 23 tuổiKỷ Mẹo - Nam Mạng - Tân Sửu 2021Kỷ Mẹo - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
ThìnCanh Thìn 22 tuổi Canh Thìn - Nam mạng - Tân Sửu 2021 Canh Thìn - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Mậu Thìn 34 tuổiMậu Thìn - Nam mạng - Tân Sửu 2021Mậu Thìn - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Bính Thìn 46 tuổiBính Thìn - Nam Mạng - Tân Sửu 2021Bính Thìn - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Giáp Thìn 58 tuổiGiáp Thìn - Nam mạng - Tân Sửu 2021Giáp Thìn - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Nhâm Thìn 70 tuổiNhâm Thìn - Nam Mạng - Tân Sửu 2021Nhâm Thìn Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
TỵTân Tỵ 21 tuổiTân Tỵ - Nam Mạng - Tân Sửu 2021Tân Tỵ - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Kỷ Tỵ 33 tuổiKỷ Tỵ - Nam Mạng - Tân Sửu 2021Kỷ Tỵ - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Đinh Tỵ 45 tuổiĐinh Tỵ - Nam mạng - Tân Sửu 2021Đinh Tỵ - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Ất Tỵ 57 tuổiẤt Tỵ - Nam Mạng - Tân Sửu 2021Ất Tỵ - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Quý Tỵ 69 tuổiQuý Tỵ - Nam mạng - Tân Sửu 2021Quý Tỵ - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
NgọNhâm Ngọ 20 tuổiNhâm Ngọ - Nam mạng - Tân Sửu 2021Nhâm Ngọ - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Canh Ngọ 32 tuổiCanh Ngọ - Nam mạng - Tân Sửu 2021Canh Ngọ - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Mậu Ngọ 44 tuổiMậu Ngọ - Nam mạng - Tân Sửu 2021Mậu Ngọ - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Bính Ngọ 56 tuổiBính Ngọ - Nam mạng - Tân Sửu 2021Bính Ngọ - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Giáp Ngọ 68 tuổiGiáp Ngọ - Nam mạng - Tân Sửu 2021Giáp Ngọ - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
MùiQúy Mùi 19 tuổiQúy Mùi - Nam mạng - Tân Sửu 2021Qúy Mùi - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Tân Mùi 31 tuổiTân Mùi - Nam mạng - Tân Sửu 2021Tân Mùi - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Kỷ Mùi 43 tuổiKỷ Mùi - Nam mạng - Tân Sửu 2021Kỷ Mùi - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Đinh Mùi 55 tuổiĐinh Mùi - Nam mạng - Tân Sửu 2021Đinh Mùi - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Ất Mùi 67 tuổiẤt Mùi - Nam mạng - Tân Sửu 2021Ất Mùi - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
ThânGiáp Thân 18 tuổiGiáp Thân - Nam Mạng - Tân Sửu 2021Giáp Thân - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Nhâm Thân 30 tuổiNhâm Thân - Nam Mạng - Tân Sửu 2021Nhâm Thân - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Canh Thân 42 tuổiCanh Thân - Nam Mạng - Tân Sửu 2021Canh Thân - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Mậu Thân 54 tuổiMậu Thân - Nam mạng - Tân Sửu 2021Mậu Thân - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Bính Thân 66 tuổiBính Thân - Nam mạng - Tân Sửu 2021Bính Thân - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
DậuẤ Dậu 17 tuổiẤ Dậu - Nam Mạng - Tân Sửu 2021Ấ Dậu - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Quý Dậu 29 tuổiQuý Dậu - Nam Mạng - Tân Sửu 2021Quý Dậu - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Tân Dậu 41 tuổiTân Dậu - Nam Mạng - Tân Sửu 2021Tân Dậu - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Kỷ Dậu 53 tuổiKỷ Dậu - Nam mạng - Tân Sửu 2021Kỷ Dậu - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Đinh Dậu 65 tuổiĐinh Dậu - Nam mạng - Tân Sửu 2021Đinh Dậu - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
TuấtGiáp Tuất 28 tuổiGiáp Tuất - Nam Mạng - Tân Sửu 2021Giáp Tuất - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Nhâm Tuất 40 tuổiNhâm Tuất - Nam Mạng - Tân Sửu 2021Nhâm Tuất - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Canh Tuất 52 tuổiCanh Tuất - Nam mạng - Tân Sửu 2021Canh Tuất - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Mậu Tuất 64 tuổiMậu Tuất - Nam mạng - Tân Sửu 2021Mậu Tuất - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
HợiẤt Hợi 27 tuổiẤt Hợi - Nam Mạng - Tân Sửu 2021Ất Hợi - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Quý Hợi 39 tuổiQuý Hợi - Nam Mạng - Tân Sửu 2021Quý Hợi - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Tân Hợi 51 tuổiTân Hợi - Nam mạng - Tân Sửu 2021Tân Hợi - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Kỷ Hợi 63 tuổiKỷ Hợi - Nam mạng - Tân Sửu 2021Kỷ Hợi - Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
THÁI ẤT TỬ VI NĂM TÂN SỬU 2021TuổiNăm SinhNam mạngNữ mạng
1960Canh Tý Nam mạngCanh Tý Nữ mạng
1972Nhâm Tý Nam mạngNhâm Tý Nữ mạng
1984Giáp Tý Nam mạngGiáp Tý Nữ mạng
1996Bính Tý Nam mạngBính Tý Nữ mạng
2008Mậu Tý Nam mạngMậu Tý Nữ mạng
SỬU1961Tân Sửu Nam mạngTân Sửu Nữ mạng
1973Quí Sửu Nam mạngQuí Sửu Nữ mạng
1985Ất Sửu Nam mạngẤt Sửu Nữ mạng
1997Đinh Sửu Nam mạngĐinh Sửu Nữ mạng
2009Kỷ Sửu Nam mạngKỷ Sửu Nữ mạng
DẦN1962Nhâm Dần Nam mạngNhâm Dần Nữ mạng
1974Giáp Dần Nam mạngGiáp Dần Nữ mạng
1986Bính Dần Nam mạngBính Dần Nữ mạng
1998Mậu Dần Nam mạngMậu Dần Nữ mạng
2010Canh Dần Nam mạngCanh Dần Nữ mạng
MÃO1963Quí Mão Nam mạngQuí Mão Nữ mạng
1975Ất Mão Nam mạngẤt Mão Nữ mạng
1987Đinh Mão Nam mạngĐinh Mão Nữ mạng
1999Kỷ Mão Nam mạngKỷ Mão Nữ mạng
2011Tân Mão Nam mạngTân Mão Nữ mạng
THÌN1952Nhâm Thìn Nam mạngNhâm Thìn Nữ mạng
1964Giáp Thìn Nam mạngGiáp Thìn Nữ mạng
1976Bính Thìn Nam mạngBính Thìn Nữ mạng
1988Mậu Thìn Nam mạngMậu Thìn Nữ mạng
2000Canh Thìn Nam mạngCanh Thìn Nữ mạng
TỴ1953Quí Tỵ Nam mạngQuí Tỵ Nữ mạng
1965Ất Tỵ Nam mạngẤt Tỵ Nữ mạng
1977Đinh Tỵ Nam mạngĐinh Tỵ Nữ mạng
1989Kỷ Tỵ Nam mạngKỷ Tỵ Nữ mạng
2001Tân Tỵ Nam mạngTân Tỵ Nữ mạng
NGỌ1954Giáp Ngọ Nam mạngGiáp Ngọ Nữ mạng
1966Bính Ngọ Nam mạngBính Ngọ Nữ mạng
1978Mậu Ngọ Nam mạngMậu Ngọ Nữ mạng
1990Canh Ngọ Nam mạngCanh Ngọ Nữ mạng
2002Nhâm Ngọ Nam mạngNhâm Ngọ Nữ mạng
MÙI1955Ất Mùi Nam mạngẤt Mùi Nữ mạng
1967Đinh Mùi Nam mạngĐinh Mùi Nữ mạng
1979Kỷ Mùi Nam mạngKỷ Mùi Nữ mạng
1991Tân Mùi Nam mạngTân Mùi Nữ mạng
2003Quí Mùi Nam mạngQuí Mùi Nữ mạng
THÂN1956Bính Thân Nam mạngBính Thân Nữ mạng
1968Mậu Thân Nam mạngMậu Thân Nữ mạng
1980Canh Thân Nam mạngCanh Thân Nữ mạng
1992Nhâm Thân Nam mạngNhâm Thân Nữ mạng
2004Giáp Thân Nam mạngGiáp Thân Nữ mạng
DẬU1957Đinh Dậu Nam mạngĐinh Dậu Nữ mạng
1969Kỷ Dậu Nam mạngKỷ Dậu Nữ mạng
1981Tân Dậu Nam mạngTân Dậu Nữ mạng
1993Quí Dậu Nam mạngQuí Dậu Nữ mạng
2005Ất Dậu Nam mạngẤt Dậu Nữ mạng
TUẤT1958Mậu Tuất Nam mạngMậu Tuất Nữ mạng
1970Canh Tuất Nam mạngCanh Tuất Nữ mạng
1982Nhâm Tuất Nam mạngNhâm Tuất Nữ mạng
1994Giáp Tuất Nam mạngGiáp Tuất Nữ mạng
2006Bính Tuất Nam mạngBính Tuất Nữ mạng
HỢI1959Kỷ Hợi Nam mạngKỷ Hợi Nữ mạng
1971Tân Hợi Nam mạngTân Hợi Nữ mạng
1983Quí Hợi Nam mạngQuí Hợi Nữ mạng
1995Ất Hợi Nam mạngẤt Hợi Nữ mạng
2007Đinh Hợi Nam mạngĐinh Hợi Nữ mạng
TỬ VI TỔNG QUÁT NĂM TÂN SỬU 2021
Tử vi tổng quát năm Tân Sửu 2021
Năm sinhNam mạngNữ mạng
1950Canh Dần – Nam mạngCanh Dần – Nữ mạng
1951Tân Mão – Nam mạngTân Mão – Nữ mạng
1952Nhâm Thìn – Nam mạngNhâm Thìn – Nữ mạng
1953Quý Tỵ – Nam mạngQuý Tỵ – Nữ mạng
1954Giáp Ngọ – Nam mạngGiáp Ngọ – Nữ mạng
1955Ất Mùi – Nam mạngẤt Mùi – Nữ mạng
1956Bính Thân – Nam mạngBính Thân – Nữ mạng
1957Đinh Dậu – Nam mạngĐinh Dậu – Nữ mạng
1958Mậu Tuất – Nam mạngMậu Tuất – Nữ mạng
1959Kỷ Hợi – Nam mạngKỷ Hợi – Nữ mạng
1960Canh Tý – Nam mạngCanh Tý – Nữ mạng
1961Tân Sửu – Nam mạngTân Sửu – Nữ mạng
1962Nhâm Dần – Nam mạngNhâm Dần – Nữ mạng
1963Quý Mão – Nam mạngQuý Mão – Nữ mạng
1964Giáp Thìn – Nam mạngGiáp Thìn – Nữ mạng
1965Ất Tỵ – Nam mạngẤt Tỵ – Nữ mạng
1966Bính Ngọ – Nam mạngBính Ngọ – Nữ mạng
1967Đinh Mùi – Nam mạngĐinh Mùi – Nữ mạng
1968Mậu Thân – Nam mạngMậu Thân – Nữ mạng
1969Kỷ Dậu – Nam mạngKỷ Dậu – Nữ mạng
1970Canh Tuất – Nam mạngCanh Tuất – Nữ mạng
1971Tân Hợi – Nam mạngTân Hợi – Nữ mạng
1972Nhâm Tý – Nam mạngNhâm Tý – Nữ mạng
1973Quý Sửu – Nam mạngQuý Sửu – Nữ mạng
1974Giáp Dần – Nam mạngGiáp Dần – Nữ mạng
1975Ất Mão – Nam mạngẤt Mão – Nữ mạng
1976Bính Thìn – Nam mạngBính Thìn – Nữ mạng
1977Đinh Tỵ – Nam mạngĐinh Tỵ – Nữ mạng
1978Mậu Ngọ – Nam mạngMậu Ngọ – Nữ mạng
1979Kỷ Mùi – Nam mạngKỷ Mùi – Nữ mạng
1980Canh Thân – Nam mạngCanh Thân – Nữ mạng
1981Tân Dậu – Nam mạngTân Dậu – Nữ mạng
1982Nhâm Tuất – Nam mạngNhâm Tuất – Nữ mạng
1983Quý Hợi – Nam mạngQuý Hợi – Nữ mạng
1984Giáp Tý – Nam mạngGiáp Tý – Nữ mạng
1985Ất Sửu – Nam mạngẤt Sửu – Nữ mạng
1986Bính Dần – Nam mạngBính Dần – Nữ mạng
1987Đinh Mão – Nam mạngĐinh Mão – Nữ mạng
1988Mậu Thìn – Nam mạngMậu Thìn – Nữ mạng
1989Kỷ Tỵ – Nam mạngKỷ Tỵ – Nữ mạng
1990Canh Ngọ – Nam mạngCanh Ngọ – Nữ mạng
1991Tân Mùi – Nam mạngTân Mùi – Nữ mạng
1992Nhâm Thân – Nam mạngNhâm Thân – Nữ mạng
1993Quý Dậu – Nam mạngQuý Dậu – Nữ mạng
1994Giáp Tuất – Nam mạngGiáp Tuất – Nữ mạng
1995Ất Hợi – Nam mạngẤt Hợi – Nữ mạng
1996Bính Tý – Nam mạngBính Tý – Nữ mạng
1997Đinh Sửu – Nam mạngĐinh Sửu – Nữ mạng
1998Mậu Dần – Nam mạngMậu Dần – Nữ mạng
1999Kỷ Mão – Nam mạngKỷ Mão – Nữ mạng
2000Canh Thìn – Nam mạngCanh Thìn – Nữ mạng
2001Tân Tỵ – Nam mạngTân Tỵ – Nữ mạng
2002Nhâm Ngọ – Nam mạngNhâm Ngọ – Nữ mạng
2003Quý Mùi – Nam mạngQuý Mùi – Nữ mạng
2004Giáp Thân – Nam mạngGiáp Thân – Nữ mạng
2005Ất Dậu – Nam mạngẤt Dậu – Nữ mạng
2006Bính Tuất – Nam mạngBính Tuất – Nữ mạng
2007Đinh Hợi – Nam mạngĐinh Hợi – Nữ mạng
2008Mậu Tý – Nam mạngMậu Tý – Nữ mạng
2009Kỷ Sửu – Nam mạngKỷ Sửu – Nữ mạng