vecto cường độ điện trường và vecto cảm ứng từ

Câu hỏi:

24/07/2019 50,701

A. nằm trong phương, ngược chiều

Bạn đang xem: vecto cường độ điện trường và vecto cảm ứng từ

B. nằm trong phương, nằm trong chiều

C. với phương vuông góc với nhau

Đáp án chủ yếu xác

D. với phương nghiêng nhau góc 450

Chọn C:

Có phương vuông góc

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong quy trình Viral sóng năng lượng điện kể từ, vectơ B và vectơ E luôn luôn

A. trùng phương và vuông góc với phương truyền sóng.

B. phát triển thành thiên tuần trả theo đòi không khí, ko tuần trả theo đòi thời hạn.

C. giao động ngược trộn.

D. giao động nằm trong trộn.

Câu 2:

Phát biểu này sau đấy là không đúng lúc nói tới năng lượng điện kể từ trường?

A. Một kể từ ngôi trường phát triển thành thiên đều theo đòi thời hạn sinh rời khỏi một năng lượng điện ngôi trường xoáy phát triển thành thiên ở những điểm lân cận

B. Một năng lượng điện ngôi trường phát triển thành thiên theo đòi thời hạn sinh rời khỏi một kể từ ngôi trường xoáy ở những điểm lân cận

C. Điện ngôi trường và kể từ ngôi trường xoáy với những đàng mức độ là đàng cong kín

D. Đường mức độ của năng lượng điện ngôi trường xoáy là những đàng cong kín xung quanh những đàng mức độ kể từ của kể từ ngôi trường phát triển thành thiên

Câu 3:

Khi vướng tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C1 với cuộn cảm L thì mạch chiếm được sóng với bước sóng  λ1 = 60m. khi vướng tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C2 với cuộn L thì mạch chiếm được sóng với bước sóng λ2 = 80m. Khi vướng tiếp nối đuôi nhau C1 và C2 với cuộn L thì mạch chiếm được sóng với bước sóng là

A. 48m.

Xem thêm: nghị luận về bài thơ tiểu đội xe không kính

B. 70m.

C. 100m.

D. 140m.

Câu 4:

Sóng năng lượng điện kể từ vô chân không tồn tại tần số f = 150kHz, bước sóng của sóng năng lượng điện kể từ bại liệt là

A. 2000m

B. 2000km

C. 1000m

D. 1000km

Câu 5:

Phát biểu này sau đấy là không đúng?

A. Một kể từ ngôi trường phát triển thành thiên tăng dần dần đều theo đòi thời hạn, nó sinh rời khỏi một năng lượng điện ngôi trường xoáy.

B. Một năng lượng điện ngôi trường phát triển thành thiên tuần trả theo đòi thời hạn, nó sinh rời khỏi một kể từ ngôi trường.

C. Một kể từ ngôi trường phát triển thành thiên tăng dần dần đều theo đòi thời hạn, nó sinh rời khỏi một năng lượng điện ngôi trường phát triển thành thiên tuần trả theo đòi thời gian

D. Một năng lượng điện ngôi trường phát triển thành thiên tăng dần dần đều theo đòi thời hạn, nó sinh rời khỏi một kể từ trường

Câu 6:

Mạch lựa chọn sóng của sản phẩm thu vô tuyến năng lượng điện bao gồm tụ năng lượng điện C = 880pF và cuộn cảm L = 20μH. Cách sóng năng lượng điện kể từ nhưng mà mạch chiếm được là

A. 100m

B. 150m

C. 250m

Xem thêm: tóm tắt quá trình ra đi tìm đường cứu nước

D. 500m