vở bài tập toán lớp 3 tập 2 bài 138


Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 63, 64 VBT toán 3 bài xích 138 : Luyện tập dượt tập 2 với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 3 tập 2 bài 138

 Một hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 3dm, chiều rộng lớn 8cm.

a) Tính chu vi hình chữ nhật.

b) Tính diện tích S hình chữ nhật. 

Phương pháp giải:

Tóm tắt :

Chiều dài    : 3dm

Chiều rộng lớn : 8cm

Chu vi       : ... centimet ? 

Diện tích   : ... cm2 ?

- Chu vi hình chữ nhật vị chiều nhiều năm nằm trong chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo) rồi nhân với 2.

- Diện tích hình chữ nhật vị chiều nhiều năm nhân với chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo).

Lời giải chi tiết:

Đổi : 3 dm = 30 cm

a) Chu vi hình chữ nhật là:

    (30 + 8) x 2 = 76 (cm)

b) Diện tích hình chữ nhật là:

    30 x 8 = 240 (cm2)

         Đáp số: Chu vi     : 76 cm

                     Diện tích : 240 cm2

Bài 2

Cho hình H bao gồm nhì hình chữ nhật ABCD và DEGH (xem hình vẽ).

a) Tính diện tích S từng hình chữ nhật bám theo độ dài rộng ghi bên trên hình vẽ.

b) Tính diện tích S hình H. 

Phương pháp giải:

- Diện tích hình chữ nhật vị chiều nhiều năm nhân với chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo).

- Diện tích hình H vị tổng diện tích S nhì hình chữ nhật một vừa hai phải tính phía trên.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

           25 x 8 = 200 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật DEGH là:

          15 x 7 = 105 (cm2)

b) Diện tích hình H là:

\(\eqalign{
& {S_{\left( H \right)}} = {S_{\left( {ABCD} \right)}} + {S_{\left( {DEGH} \right)}} \cr 
& {S_{\left( H \right)}} = 200 + 105 = 305(c{m^2}) \cr} \)

Đáp số :

a)

\(\eqalign{
& {S_{\left( {ABCD} \right)}} = 200c{m^2} \cr 
& {S_{\left( {DEGH} \right)}} = 105c{m^2} \cr} \)

b) \({S_{\left( H \right)}} = 305c{m^2}\)

Bài 3

Một hình chữ nhật sở hữu chiều rộng lớn 8cm, chiều nhiều năm bộp chộp 3 lượt chiều rộng lớn. Tính diện tích S và chu vi hình chữ nhật cơ. 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt :

Chiều rộng lớn : 8cm

Xem thêm: ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà

Chiều dài   : Gấp 3 lượt chiều rộng

  Chu vi     : ... centimet ?

Diện tích   : ... cm2 ?

- Tìm chiều nhiều năm của hình chữ nhật.

- Chu vi hình chữ nhật vị chiều nhiều năm nằm trong chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo) rồi nhân với 2.

- Diện tích hình chữ nhật vị chiều nhiều năm nhân với chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo).

Lời giải chi tiết:

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

8 x 3 = 24 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:
8 x 24 = 192 ( cm2)

Chu vi hình chữ nhật là:

(24 + 8) x 2 = 64 (cm)

Đáp số: Diện tích : 192cm2

             Chu vi : 64cm. 

Bài 4

Đúng ghi Đ, sai ghi S :

- Chu vi hình A to hơn chu vi hình B. .......

- Diện tích hình A to hơn diện tích S hình B. .......

- Diện tích hình A vị diện tích S hình B. ....... 

Phương pháp giải:

 - Tính diện tích S những hình chữ nhật.

- So sánh rồi điền Đ hoặc S vô dù trống rỗng.

Lời giải chi tiết:

Chu vi hình A là : (10 + 2) x 2 = 24 (cm)

Chu vi hình B là : (5 + 4) x 2 = 18 (cm)

Diện tích hình A là : 10 x 2 = trăng tròn ( cm2)

Diện tích hình B là : 5 x 4 = trăng tròn ( cm2)

Vậy em điền vô những vị trí trống rỗng thứu tự là : 

- Chu vi hình A to hơn chu vi hình B. (Đ)

- Diện tích hình A to hơn diện tích S hình B. (S)

- Diện tích hình A vị diện tích S hình B. (Đ

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 139 : Diện tích hình vuông vắn

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 65 VBT toán 3 bài xích 139 : Diện tích hình vuông vắn tập dượt 2 với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 140 : Luyện tập dượt

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 66 VBT toán 3 bài xích 140 : Luyện tập dượt tập 2 với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 141 : Phép với mọi số vô phạm vi 100 000

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 67 VBT toán 3 bài xích 141 : Phép với mọi số vô phạm vi 100 000 tập dượt 2 với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 142 : Luyện tập dượt

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 68 VBT toán 3 bài xích 142 : Luyện tập dượt tập 2 với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 143 : Phép trừ những số vô phạm vi 100 000

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 69 VBT toán 3 bài xích 143 : Phép trừ những số vô phạm vi 100 000 tập dượt 2 với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

>> Xem thêm

Xem thêm: tính khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết canh ty con cái lớp 3 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.