vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 129


Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 50, 51 VBT toán 4 bài bác 129 : Luyện luyện cộng đồng với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 129

 Tính :

a) \(\displaystyle {4 \over 9}:{5 \over 7}\)                                b) \(\displaystyle {1 \over 3}:{1 \over 4}\)

    \(\displaystyle {5 \over 7}:{4 \over 9}\)                                    \(\displaystyle {1 \over 4}:{1 \over 3}\)

Phương pháp giải:

Muốn phân tách nhị phân số tớ lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược. 

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle {4 \over 9}:{5 \over 7} = {4 \over 9} \times {7 \over 5} = {{28} \over {45}}\)

    \(\displaystyle {5 \over 7}:{4 \over 9} = {5 \over 7} \times {9 \over 4} = {{45} \over {28}}\)

b) \(\displaystyle {1 \over 3}:{1 \over 4} = {1 \over 3} \times {4 \over 1} = {4 \over 3}\)

     \(\displaystyle {1 \over 4}:{1 \over 3} = {1 \over 4} \times {3 \over 1} = {3 \over 4}\)

Bài 2

Tính (theo mẫu) :

Mẫu: \(\displaystyle {2 \over 3}:5 = {2 \over {3 \times 5}} = {2 \over {15}}\)

a) \(\displaystyle {7 \over 8}:2\)             b) \(\displaystyle {1 \over 2}:3\)             c) \(\displaystyle {4 \over 3}:5\)           d) \(\displaystyle {1 \over 3}:5\)

Phương pháp giải:

 Ta rất có thể ghi chép số ngẫu nhiên bên dưới dạng phân số sở hữu khuôn số là \(1\), tiếp sau đó tiến hành luật lệ phân tách nhị phân số như thường thì hoặc thực hiện tắt như ví dụ khuôn.

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle {7 \over 8}:2 = {7 \over {8 \times 2}} = {7 \over {16}}\)                        b) \(\displaystyle {1 \over 2}:3 = {1 \over {2 \times 3}} = {1 \over 6}\) 

c)\(\displaystyle {4 \over 3}:5 = {4 \over {3 \times 5}} = {4 \over {15}}\)                          d) \(\displaystyle {1 \over 3}:5 = {1 \over {3 \times 5}} = {1 \over {15}}\)

Bài 3

Tính:

a) \(\displaystyle {3 \over 4} \times {5 \over 6} - {1 \over 6}\)                                        b) \(\displaystyle {1 \over 2} + {1 \over 3}:{1 \over 4}\)

Phương pháp giải:

Xem thêm: bài mẫu thu hoach về đổi mới phong cách thái độ phục vụ trong ngành y tế

Biểu thức sở hữu chứa chấp những luật lệ tính nằm trong, trừ, nhân, phân tách thì tớ tiến hành luật lệ nhân, phân tách trước, tiến hành luật lệ nằm trong, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle {3 \over 4} \times {5 \over 6} - {1 \over 6} = {{15} \over {24}} - {1 \over 6} \) \(\displaystyle= {{15} \over {24}}  - {4\over 24}= {{11} \over {24}}\)

b) \(\displaystyle {1 \over 2} + {1 \over 3}:{1 \over 4} = {1 \over 2} + {1 \over 3} \times {4 \over 1} \)\(\displaystyle= {1 \over 2} + {4 \over 3}  = {{3} \over 6} + \dfrac{8}{6} = {{11} \over 6}\)

Bài 4

Một người bán sản phẩm chia đều cho 2 bên \(\displaystyle {3 \over {10}}\) kg kẹo nhập \(3\) túi. Hỏi từng túi sở hữu từng nào gam kẹo ?

Phương pháp giải:

Để thám thính số kẹo sở hữu trong những túi tớ lấy số kẹo sở hữu nhập 3 túi phân tách mang lại 3.

Lời giải chi tiết:

Mỗi túi sở hữu số gam kẹo là :  

           \(\displaystyle {3 \over 10} : 3= {1 \over 10}\;(kg) = 100\; (g)\) 

                                Đáp số : \(100g.\)

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 130 : Luyện luyện cộng đồng

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 51, 52 VBT toán 4 bài bác 130 : Luyện luyện cộng đồng với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 131 : Luyện luyện cộng đồng

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 53, 54 VBT toán 4 bài bác 131 : Luyện luyện cộng đồng với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 132 : Luyện luyện cộng đồng

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 54, 55 VBT toán 4 bài bác 132 : Luyện luyện cộng đồng với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 133 : Hình thoi

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 56, 57 VBT toán 4 bài bác 133 : Hình thoi với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 134 : Diện tích hình thoi

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3 trang 57, 58 VBT toán 4 bài bác 134 : Diện tích hình thoi với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Xem thêm: đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam pdf

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết canh ty con cái lớp 4 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.