vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 130


Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 51, 52 VBT toán 4 bài bác 130 : Luyện tập dượt công cộng với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 130

Tính: 

a) \(\displaystyle {4 \over 7} + {3 \over 7}\)                               b) \(\displaystyle {3 \over 8} + {3 \over 4}\)

c) \(\displaystyle {1 \over 6} - {1 \over {12}}\)                             d) \(\displaystyle {{13} \over 7} - {9 \over 5}\)

Phương pháp giải:

Muốn nằm trong hoặc trừ nhì phân số không giống khuôn số tớ quy đồng khuôn số rồi nằm trong hoặc trừ nhì phân số tiếp tục quy đồng khuôn số.

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle {4 \over 7} + {3 \over 7} = {7 \over 7} = 1\)

b) \(\displaystyle {3 \over 8} + {3 \over 4} = {{3} \over 8} + \dfrac{6}{8}= {9 \over 8}\)

c) \(\displaystyle {1 \over 6} - {1 \over {12}} = \dfrac{2}{12}-{{1} \over {12}} = {1 \over {12}}\)

d) \(\displaystyle {{13} \over 7} - {9 \over 5} = {{65 } \over {35}} - \dfrac{63}{35} = {2 \over {35}}\)

Bài 2

Tính :  

a) \(\displaystyle {2 \over 3} \times {5 \over 6}\)                                 b) \(\displaystyle {3 \over 4} \times 12\)

c) \(\displaystyle {6 \over 5}:{2 \over 3}\)                                   d) \(\displaystyle {3 \over 8}:2\)

Phương pháp giải:

 - Muốn nhân nhì phân số tớ lấy tử số nhân với tử số, khuôn số nhân với khuôn số.

-  Muốn phân tách nhì phân số tớ lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhì hòn đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle {2 \over 3} \times {5 \over 6} = {{10} \over {18}} = {5 \over 9}\)

b) \(\displaystyle {3 \over 4} \times 12 = \dfrac{3 \times 12}{4}= \dfrac{36}{4}= 9\) 

c) \(\displaystyle {6 \over 5}:{2 \over 3} = {6 \over 5} \times {3 \over 2} =\dfrac{18}{10}= {9 \over 5}\)

d) \(\displaystyle {3 \over 8}:2 = {3 \over {8 \times 2}} = {3 \over {16}}\)

Bài 3

Một tấm vải vóc được phân thành tía phần. Phần loại nhất vì chưng \(\displaystyle {5 \over {13}}\) tấm vải vóc, phần loại nhì vì chưng \(\displaystyle {2 \over 7}\) tấm vải vóc. Hỏi:

a) Cả nhì phần đầu gộp lại vì chưng bao nhiêu phần của tấm vải vóc ?

b) Phần loại tía vì chưng bao nhiêu phần của tấm vải vóc ?

Phương pháp giải:

- Tìm phân số chỉ số phần tấm vải vóc của nhì phần đầu tớ triển khai luật lệ tính : \(\displaystyle {5 \over {13}} + {2 \over 7}\).

- Tìm phân số chỉ số vải vóc của phần loại tía tớ lấy \(1\) đơn vị chức năng trừ đi phân số chỉ số phần tấm vải vóc của nhì phần đầu.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Phần loại nhất: \(\displaystyle {5 \over {13}}\) tấm vải

Phần loại hai: \(\displaystyle {2 \over 7}\) tấm vải

a) Cả nhì phần: .... tấm vải?

b) Phần loại ba: .... tấm vải?

Xem thêm: thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản violet

Bài giải

a) Hai phần đầu gộp lại thông qua số phần của tấm vải vóc là :

\(\displaystyle {5 \over {13}} + {2 \over 7}  ={{61} \over {91}}\) (tấm vải)

b) Phần loại tía thông qua số phần của tấm vải vóc là:

 \(\displaystyle 1 - {{61} \over {91}} = {{30} \over {91}}\) (tấm vải)

                       Đáp số : a) \(\displaystyle {{61} \over {91}}\) tấmvải;

                                     b) \(\displaystyle {{30} \over {91}}\) tấm vải vóc.

Bài 4

Có \(9\) chai, từng chai chứa chấp \(\displaystyle {1 \over 2}l\) mật ong. Người tớ chia đều cho 2 bên số mật ong mang lại \(4\) người. Hỏi từng người được bao nhiêu lít mật ong ?

Phương pháp giải:

- Tìm số lít mật ong đem vô \(9\) chai tớ lấy số lít mật ong đem vô \(1\) chai nhân với \(9.\)

- Tìm số lít mật ong từng người có được tớ lấy số lít mật ong đem vô \(9\) chai phân tách mang lại \(4.\)

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có 9 chai

Mỗi chai: \(\displaystyle {1 \over 2}l\)

Chia đều mang lại 4 người

Mỗi người: .... lít?

Bài giải

Số lít mật ong đem vô 9 chai là:

             \(\displaystyle 9 \times {1 \over 2} = {9 \over 2}\) (\(l\))

Mỗi người được số lít mật ong  là:

             \(\displaystyle {9 \over 2}:4 = {9 \over 8}\) (\(l\))

                               Đáp số: \(\displaystyle {9 \over 8}l\) .

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 131 : Luyện tập dượt công cộng

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 53, 54 VBT toán 4 bài bác 131 : Luyện tập dượt công cộng với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 132 : Luyện tập dượt công cộng

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 54, 55 VBT toán 4 bài bác 132 : Luyện tập dượt công cộng với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 133 : Hình thoi

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 56, 57 VBT toán 4 bài bác 133 : Hình thoi với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 134 : Diện tích hình thoi

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 57, 58 VBT toán 4 bài bác 134 : Diện tích hình thoi với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 135 : Luyện tập dượt

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 58, 59 VBT toán 4 bài bác 135 : Luyện tập dượt với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Xem thêm: các nhân vật trong hạnh phúc của một tang gia

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết canh ty con cái lớp 4 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.