vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 159


Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 92, 93 VBT toán 4 bài bác 159 : Ôn tập dượt về phân số với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 159

Nối phân số \(\displaystyle{2 \over 5}\) với hình biểu thị phân số cơ : 

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và mò mẫm phân số chỉ số phần tô color của từng hình.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Viết tiếp nhập địa điểm chấm :

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và điền phân số tương thích nhập địa điểm chấm. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Rút gọn gàng phân số: 

\(\displaystyle {{15} \over {18}}\) ;                    \(\displaystyle {{14} \over {40}}\) ;                     \(\displaystyle {{18} \over {24}}\)

\(\displaystyle {{25} \over {35}}\) ;                    \(\displaystyle {{60} \over {12}}\) ;                    \(\displaystyle {{100} \over {1000}}\)

Phương pháp giải:

Khi rút gọn gàng phân số hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

- Xét coi tử số và khuôn số nằm trong phân chia không còn cho tới số bất ngờ này to hơn .

- Chia tử số và khuôn số cho tới số cơ.

Cứ thực hiện như vậy cho tới Lúc cảm nhận được phân số tối giản.

Lời giải chi tiết:

Rút gọn gàng phân số: 

\(\displaystyle {{15} \over {18}}= \dfrac{15:3}{18:3} = \dfrac{5}{6}\) ;                    \(\displaystyle {{14} \over {40}}=\dfrac{14:2}{40:2} = \dfrac{7}{20}\) ;                     \(\displaystyle {{18} \over {24}}=\dfrac{18:6}{24:6} = \dfrac{3}{4}\)

\(\displaystyle {{25} \over {35}}=\dfrac{25:5}{35:5} = \dfrac{5}{7}\) ;                     \(\displaystyle {{60} \over {12}}=\dfrac{60:12}{12:12} = \dfrac{5}{1}=5\) ;                    \(\displaystyle {{100} \over {1000}}=\dfrac{100:100}{1000:100} = \dfrac{1}{10}\)

Bài 4

Quy đồng khuôn số những phân số: 

a) \(\displaystyle {3 \over 5}\) và \(\displaystyle {4 \over 7}\)                                                b)\(\displaystyle {1 \over 4};{1 \over 5}\) và\(\displaystyle {1 \over 2}\)

Phương pháp giải:

Xem thêm: vật lý lớp 6 bài 6 lực hai lực cân bằng

Khi quy đồng khuôn số nhì phân số hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

Lấy tử số và khuôn số của phân số loại nhất nhân với khuôn số của phân số loại nhì.

Lấy tử số và khuôn số của phân số loại nhì nhân với khuôn số của phân số loại nhất.

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle {3 \over 5}\) và \(\displaystyle {4 \over 7}\)

\(\displaystyle \eqalign{ & {3 \over 5} = {{3 \times 7} \over {5 \times 7}} = {{21} \over {35}}  \cr& {4 \over 7} = {{4 \times 5} \over {7 \times 5}} = {{20} \over {35}} \cr} \)

b) \(\displaystyle {1 \over 4};{1 \over 5}\) và\(\displaystyle {1 \over 2}\)

\(\displaystyle \eqalign{& {1 \over 4} = {{1 \times 5} \over {4 \times 5}} = {5 \over {20}}  \cr & {1 \over 5} = {{1 \times 4} \over {5 \times 4}} = {4 \over {20}}  \cr & {1 \over 2} = {{1 \times 10} \over {2 \times 10}} = {{10} \over {20}} \cr} \)

Bài 5

Sắp xếp những phân số \(\displaystyle {1 \over 3};{1 \over 6};{2 \over 5};{3 \over 2}\) theo đuổi trật tự kể từ nhỏ xíu cho tới rộng lớn.

Phương pháp giải:

So sánh những phân số đang được cho tới rồi bố trí những phân số theo đuổi trật tự kể từ nhỏ xíu cho tới rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Nhận xét:

\(\dfrac{1}{3} < 1\) ;  \(\dfrac{1}{6} < 1\)  và \(\dfrac{1}{6}< \dfrac{1}{3}\) ;

\(\dfrac{5}{2} > 1\) ;  \(\dfrac{3}{2} > 1\)  và  \(\dfrac{3}{2}  < \dfrac{5}{2}\).

Do cơ : \(\dfrac{1}{6} < \dfrac{1}{3}<\dfrac{3}{2} < \dfrac{5}{2}\).

Vậy những phân số đang được cho tới xếp theo đuổi trật tự tăng dần dần là :

 \(\displaystyle{1 \over 6}\;;\;\;{1 \over 3}\;;\;\;{3 \over 2}\;;\;\;{5 \over 2}.\)

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 160 : Ôn tập dượt về những luật lệ tính với phân số

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4, 5 trang 93, 94, 95 VBT toán 4 bài bác 160 : Ôn tập dượt về những luật lệ tính với phân số với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 161 : Ôn tập dượt về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo)

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 95, 96 VBT toán 4 bài bác 161 : Ôn tập dượt về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo) với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 162 : Ôn tập dượt về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo)

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 97 VBT toán 4 bài bác 162 : Ôn tập dượt về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo) với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 163 : Ôn tập dượt về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo)

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 98 VBT toán 4 bài bác 163 : Ôn tập dượt về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo) với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 164 : Ôn tập dượt về đại lượng

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4, 5 trang 99, 100 VBT toán 4 bài bác 164 : Ôn tập dượt về đại lượng với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Xem thêm: toán lớp 3 ôn tập về giải toán trang 176

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết chung con cái lớp 4 học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.