vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 160


Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4, 5 trang 93, 94, 95 VBT toán 4 bài bác 160 : Ôn luyện về những quy tắc tính với phân số với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 160

Tính : 

a) \(\displaystyle {2 \over 5} + {1 \over 5}\)

           \(\displaystyle {3 \over 5} - {2 \over 5}\)

\(\displaystyle {3 \over 5} - {1 \over 5}\)

           \(\displaystyle {1 \over 5} + {2 \over 5}\)

b) \(\displaystyle {1 \over 3} + {5 \over {12}}\)

           \(\displaystyle {9 \over {12}} - {1 \over 3}\)

\(\displaystyle {9 \over {12}} - {5 \over {12}}\)

           \(\displaystyle {5 \over {12}} + {1 \over 3}\)

Phương pháp giải:

- Muốn nằm trong (hoặc trừ) nhị phân số nằm trong hình mẫu số tớ nằm trong (hoặc trừ) nhị tử số cùng nhau và không thay đổi hình mẫu số.

- Muốn nằm trong (hoặc trừ) nhị phân số không giống hình mẫu số tớ quy đồng hình mẫu số nhị phân số rồi nằm trong (hoặc trừ) nhị phân số tiếp tục quy đồng hình mẫu số.

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle {2 \over 5} + {1 \over 5} = {3 \over 5};\)

\(\displaystyle {3 \over 5} - {2 \over 5} = {1 \over 5};\)

\(\displaystyle {3 \over 5} - {1 \over 5} = {2 \over 5};\)

\(\displaystyle {1 \over 5} + {2 \over 5} = {3 \over 5};\)

b) \(\displaystyle {1 \over 3} + {5 \over {12}} ={4 \over 12}+ {{ 5} \over {12}} = {9 \over {12}} = {3 \over 4}\)

    \(\displaystyle {9 \over {12}} - {1 \over 3} = {{9 } \over {12}} -{4 \over 12}= {5 \over {12}}\)

    \(\displaystyle {9 \over {12}} - {5 \over {12}} = {4 \over {12}} = {1 \over 3}\)

    \(\displaystyle {5 \over {12}} + {1 \over 3} = {{5} \over {12}}+{4 \over 12} = {9 \over {12}} = {3 \over 4}\)

Bài 2

Tính : 

a) \(\displaystyle {2 \over 7} + {3 \over 8}\)

           \(\displaystyle {4 \over 8} - {2 \over 6}\)

b) \(\displaystyle {3 \over 4} + {1 \over 6}\)

           \(\displaystyle {3 \over 4} - {2 \over 5}\)

Phương pháp giải:

Muốn nằm trong (hoặc trừ) nhị phân số không giống hình mẫu số tớ quy đồng hình mẫu số nhị phân số rồi nằm trong (hoặc trừ) nhị phân số tiếp tục quy đồng hình mẫu số.

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle {2 \over 7} + {3 \over 8} = {{16} \over {56}}+ {21 \over 56} = {{37} \over {56}}\)

    \(\displaystyle {4 \over 8} - {2 \over 6} =  { 1 \over 2 } -  {1 \over 3}= {3 \over {6}}-  {2 \over 6} = {1 \over 6}\)

b) \(\displaystyle {3 \over 4} + {1 \over 6} = {{18 } \over {24}} + {4 \over 24} = {{22} \over {24}} = {{11} \over {12}}\)

    \(\displaystyle {3 \over 4} - {2 \over 5} = {{15 } \over {20}} - {8 \over 20}= {7 \over {20}}\)

Bài 3

Tìm \(\displaystyle x\) :

a) \(\displaystyle x+{1 \over 3} = {4 \over 5}\)                                          b) \(\displaystyle x-{1 \over 2}={2 \over 7}\) 

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc:

- Muốn lần số hạng chưa chắc chắn tớ lấy tổng trừ chuồn số hạng tiếp tục biết.

- Muốn lần số bị trừ tớ lấy hiệu cùng theo với số trừ.

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle x+{1 \over 3}={4 \over 5}\)                                          

             \(\displaystyle x={4 \over 5}-{1 \over 3}\)

              \(\displaystyle x={7 \over {15}}\) 

b) \(\displaystyle x-{1 \over 2}={2 \over 7}\)

              \(\displaystyle x={2 \over 7}+{1 \over 2}\)

              \(\displaystyle x={{11} \over {14}}\) 

Bài 4

Diện tích một rừng hoa dùng như sau : \(\displaystyle {3 \over 4}\) diện tích S dùng để làm trồng hoa ;\(\displaystyle {1 \over 5}\) diện tích S vườn dùng để làm thực hiện lối đi.

a) Diện tích phần còn sót lại nhằm xây bể nước vì như thế từng nào phần diện tích S của vườn hoa? 

Xem thêm: sách giải thích ngữ pháp tiếng anh mai lan hương

b) Tính diện tích S phần xây cất bể nước, biết rừng hoa là hình chữ nhật đem chiều nhiều năm là \(20m\), chiều rộng lớn là \(15m.\)

Phương pháp giải:

 Coi diện tích S rừng hoa là \(1\) đơn vị chức năng.

- Số phần diện tích S bể nước đối với diện tích S rừng hoa tớ lấy \(1\) trừ chuồn tổng số phần diện tích S nhằm trồng hoa và thực hiện lối đi.

- Tính diện tích S hình chữ nhật tớ lấy chiều nhiều năm nhân với chiều rộng lớn.

- Tính diện tích S nhằm xây bể VN lấy diện tích S rừng hoa nhân với số phần diện tích S bể nước đối với diện tích S rừng hoa.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vườn hoa hình chữ nhật

Chiều dài: đôi mươi m

Chiều rộng: 15 m

Trồng hoa: \(\displaystyle {3 \over 4}\) diện tích

Đường đi: \(\displaystyle {1 \over 5}\) diện tích S vườn

a) Diện tích bể nước: ....diện tích S vườn

b) Diện tích bể nước: ...?

Bài giải

a) Coi diện tích S rừng hoa là \(1\) đơn vị chức năng.

Diện tích nhằm trồng hoa và thực hiện lối đi rung rinh số phần diện tích S rừng hoa là:

          \(\dfrac{3}{4} +  \dfrac{1}{5}\)  = \(\dfrac{19}{20}\) (diện tích vườn hoa)

Diện tích nhằm xây bể nước chiếm số phần diện tích S rừng hoa là là:

           \(1 - \dfrac{19}{20}\)  = \(\dfrac{1}{20}\) (diện tích vườn hoa)

b) Diện tích rừng hoa là:

             \(20 \times 15 = 300\;(m^2) \)

Diện tích nhằm xây bể nước là:

            \( 300 \times \dfrac{1}{20} = 15 \;(m^2)\) 

                               Đáp số: a) \(\dfrac{1}{20}\) diện tích S vườn hoa;

                                           b) \(15m^2\).

Bài 5

Con sên loại nhất nhập \(\displaystyle 15\) phút trườn được \(\displaystyle {2 \over 5}m\). Con sên loại nhị nhập \(\displaystyle {1 \over 4}\) giờ trườn được \(\displaystyle 45cm\). Hỏi con cái sên nào là trườn thời gian nhanh rộng lớn và từng nào ? 

Phương pháp giải:

Áp dụng cơ hội quy đổi \(1\) giờ \( = 60\) phút ; \(1m = 100cm\) nhằm thay đổi những số đo về và một đơn vị chức năng đo, tiếp sau đó lần quãng lối từng con cái trườn được rồi đối chiếu sản phẩm cùng nhau.

Lời giải chi tiết:

Ta đem \(\dfrac{2}{5}m = 40cm\) 

           \(\dfrac{1}{4}\) giờ  \(= 15\) phút

Trong \(15\) phút con cái sên loại nhất trườn được \(40cm\).

Trong \( 15\) phút con cái sên loại nhị trườn được \(45cm\).

Vậy con cái sên loại nhị trườn thời gian nhanh rộng lớn con cái sên loại nhất và thời gian nhanh rộng lớn số xăng-ti-mét là :

                    \(45 – 40 = 5\;(cm)\)

                                      Đáp số: \(5cm.\)

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 161 : Ôn luyện về những quy tắc tính với phân số (tiếp theo)

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 95, 96 VBT toán 4 bài bác 161 : Ôn luyện về những quy tắc tính với phân số (tiếp theo) với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 162 : Ôn luyện về những quy tắc tính với phân số (tiếp theo)

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 97 VBT toán 4 bài bác 162 : Ôn luyện về những quy tắc tính với phân số (tiếp theo) với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 163 : Ôn luyện về những quy tắc tính với phân số (tiếp theo)

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 98 VBT toán 4 bài bác 163 : Ôn luyện về những quy tắc tính với phân số (tiếp theo) với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 164 : Ôn luyện về đại lượng

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4, 5 trang 99, 100 VBT toán 4 bài bác 164 : Ôn luyện về đại lượng với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 165 : Ôn luyện về đại lượng (tiếp theo)

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 101 VBT toán 4 bài bác 165 : Ôn luyện về đại lượng (tiếp theo) với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Xem thêm: thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản violet

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết gom con cái lớp 4 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.