vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 161


Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 95, 96 VBT toán 4 bài bác 161 : Ôn tập luyện về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo) với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 161

Tính : 

a) \(\displaystyle {3 \over 5} \times {4 \over 7}\)

            \(\displaystyle {{12} \over {35}}:{3 \over 5}\)

    \(\displaystyle {{12} \over {35}}:{4 \over 7}\)

            \(\displaystyle {4 \over 7} \times {3 \over 5}\)

b) \(\displaystyle {{13} \over {11}} \times 2\)

            \(\displaystyle {{26} \over {11}}:{{13} \over {11}}\)

    \(\displaystyle {{26} \over {11}}:2\)

            \(\displaystyle 2 \times {{13} \over {11}}\)

Phương pháp giải:

- Muốn nhân nhì phân số tao lấy tử số nhân với tử số, kiểu mẫu số nhân với kiểu mẫu số.

- Muốn phân tách nhì phân số tao lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhì hòn đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle {3 \over 5} \times {4 \over 7} = {{12} \over {35}};\)

    \(\displaystyle {{12} \over {35}}:{3 \over 5} = {{12} \over {35}} \times {5 \over 3} = {4 \over 7};\)

    \(\displaystyle {{12} \over {35}}:{4 \over 7} = {{12} \over {35}} \times {7 \over 4} = {3 \over 5};\)

    \(\displaystyle {4 \over 7} \times {3 \over 5} = {{12} \over {35}}.\)

b) \(\displaystyle {{13} \over {11}} \times 2 ={{13 \times 2} \over {11}}= {{26} \over {11}};\)

   \(\displaystyle {{26} \over {11}}:{{13} \over {11}} = {{26} \over {11}} \times {{11} \over {13}} = 2;\)

   \(\displaystyle {{26} \over {11}}:2 ={{26} \over {11}} :{2\over 1}= {{26} \over {11}} \times {1 \over 2} = {{13} \over {11}};\)

   \(\displaystyle 2 \times {{13} \over {11}} ={{2 \times 13} \over {11}} = {{26} \over {11}}\)

Bài 2

Tìm \(\displaystyle x\) : 

a) \(\displaystyle {4 \over 7}\times x= {1 \over 3}\)                                          b) \(\displaystyle x:{2 \over 5}={2 \over 9}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc:

- Muốn thám thính quá số không biết tao lấy tích phân tách cho tới quá số vẫn biết.

- Muốn thám thính số bị phân tách tao lấy thương nhân với số phân tách.

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle {4 \over 7}\times x= {1 \over 3}\)                       

             \(\displaystyle x = {1 \over 3}:{4 \over 7}\)

             \(\displaystyle x = {1 \over 3} \times {7 \over 4}\)

             \(\displaystyle x={7 \over {12}}\)

b)  \(\displaystyle x:{2 \over 5}={2 \over 9}\)

            \(\displaystyle x={2 \over 9} \times {2 \over 5}\)

            \(\displaystyle x={4 \over {45}}\)

Bài 3

Tính :

a) \(\displaystyle {2 \over 3} \times {1 \over 6} \times {9 \over 11}\) 

b) \(\displaystyle {{2 \times 3 \times 4} \over {2 \times 3 \times 4 \times 5}}\)

Phương pháp giải:

- Muốn nhân nhì phân số tao lấy tử số nhân với tử số, kiểu mẫu số nhân với kiểu mẫu số.

Xem thêm: dàn ý cảm nhận về nhân vật ngô tử văn

- Phân tích tử số và kiểu mẫu số kết quả của những quá số, tiếp sau đó nằm trong phân tách nhẩm tử số và kiểu mẫu số cho những quá số công cộng.

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle {2 \over 3} \times {1 \over 6} \times {9 \over 11} = \dfrac{2\times1 \times 9}{3\times 6 \times 11}\)\(\displaystyle = \dfrac{\not{2} \times 1 \times \not{3}\times \not{3} }{ \not{3}\times \not{2}\times \not{3} \times 11}={1 \over 11} \)

b) \(\displaystyle {{2 \times 3 \times 4} \over {2 \times 3 \times 4 \times 5}} \)\(\displaystyle = {{\not{2} \times \not{3} \times \not{4}} \over {\not{2} \times \not{3} \times \not{4} \times 5}}\)\(=\dfrac{1}{5}\)

Bài 4

Một tờ giấy má hình vuông vắn đem cạnh \(\displaystyle {2 \over 5}m\). 

a) Tính chu vi và diện tích S tờ giấy má hình vuông vắn bại.

b) quý khách hàng An hạn chế tờ giấy má hình vuông vắn bại trở thành những dù vuông, từng dù vuông đem cạnh \(\displaystyle {2 \over {25}}m\) thì hạn chế được toàn bộ từng nào dù vuông ?

c) Một tờ giấy má hình chữ nhật đem nằm trong diện tích S với tờ giấy má hình vuông vắn bại và đem chiều lâu năm \(\displaystyle {4 \over 5}m\). Tính chiều rộng lớn hình chữ nhật.

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Chu vi hình vuông vắn = cạnh \(\times \;4\).

- Diện tích hình vuông vắn = cạnh \(\times \) cạnh.

- Số dù vuông hạn chế được =  diện tích S tờ giấy má : diện tích S một dù vuông.

- Chiều rộng lớn hình chữ nhật = diện tích S hình chữ nhật : chiều lâu năm.

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi hình vuông vắn là: 

\(\displaystyle {2 \over 5} \times 4 = {8 \over 5}\;(m)\)

Diện tích hình vuông vắn là: 

\(\displaystyle {2 \over 5} \times {2 \over 5} = {4 \over {25}}\;(m^2)\)

b) Diện tích từng dù vuông là: 

\(\displaystyle {2 \over {25}} \times {2 \over {25}} = {4 \over {625}}\;(m^2)\)

Số hình vuông vắn nhỏ là:

\(\displaystyle {4 \over {25}}:{4 \over {625}}  = 25\) (hình)

c) Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

\(\displaystyle {4 \over {25}}:{4 \over 5} = {1 \over 5}\) (m)

Đáp số: a) Chu vi : \(\displaystyle {8 \over 5}m\) ;

                        Diện tích : \(\displaystyle {4 \over {25}}m^2\) ;

    b) \(25\) hình

c) \(\displaystyle {1 \over 5}m\).

  Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 162 : Ôn tập luyện về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo)

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 97 VBT toán 4 bài bác 162 : Ôn tập luyện về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo) với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

 • Bài 163 : Ôn tập luyện về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo)

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 98 VBT toán 4 bài bác 163 : Ôn tập luyện về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo) với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

 • Bài 164 : Ôn tập luyện về đại lượng

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4, 5 trang 99, 100 VBT toán 4 bài bác 164 : Ôn tập luyện về đại lượng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

 • Bài 165 : Ôn tập luyện về đại lượng (tiếp theo)

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 101 VBT toán 4 bài bác 165 : Ôn tập luyện về đại lượng (tiếp theo) với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

 • Bài 166 : Ôn tập luyện về đại lượng (tiếp theo)

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 102, 103 VBT toán 4 bài bác 166 : Ôn tập luyện về đại lượng (tiếp theo) với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Xem thêm: tài liệu môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết hùn con cái lớp 4 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.