vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 56

Câu 1, 2, 3, 4 trang 56 Vở bài xích luyện (VBT) Toán lớp 4 luyện 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 56 bài xích 133 Vở bài xích luyện (VBT) Toán lớp 4 luyện 2. 1. Nối từng tên thường gọi của hình với hình vẽ tương ứng:

1. Nối từng tên thường gọi của hình với hình vẽ tương ứng:

 

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 56

2. Hãy vẽ hai tuyến đường chéo cánh của hình thoi số (2) ở bài xích 1

Dùng ê kê nhằm đánh giá coi hai tuyến đường chéo cánh cơ sở hữu vuông góc cùng nhau hay là không rồi viết lách nhập khu vực chấm:

Hai đàng chéo cánh của hình thoi .................. với nhau

3. Vẽ thêm thắt hai tuyến đường trực tiếp sẽ được một hình thoi hoặc một hình vuông

4. Vẽ theo gót mẫu:

Bài giải

1.

Xem thêm: tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên.

2. 

Hai đàng chéo cánh của hình thoi vuông góc với nhau

3. 

4.

Sachbaitap.com

Xem thêm: he was such a wet blanket at the party tonight

Bài tiếp theo

Xem điều giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý