vở bài tập toán lớp 5 bài 99: luyện tập chung


Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 15, 16 VBT toán 5 bài bác 99 : Luyện tập dượt công cộng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 99: luyện tập chung

Tính phỏng lâu năm của sợi chão thép dùng làm uốn nắn trở nên hoa lá như hình mặt mày.

Phương pháp giải:

Độ lâu năm sợi dây thép dùng làm uốn nắn trở nên hoa lá như hình vẽ bởi vì tư lần nửa chu vi hình tròn trụ 2 lần bán kính 9cm.

Lời giải chi tiết:

Chu vi hình tròn trụ 2 lần bán kính 9cm là :

9 × 3,14 = 28,26 (cm)

Nửa chu vi hình tròn trụ là :

28,26 : 2 = 14,13 (cm)

Độ lâu năm sợi chão thép dùng nhằm uốn nắn trở nên hoa lá như hình vẽ là :

4 × 14,13 = 56,52 (cm)

                        Đáp số : 56,52cm.

Bài 2

Hai hình tròn trụ với nằm trong tâm O như hình mặt mày. Hình tròn trặn bé bỏng với nửa đường kính 5m. Chu vi của hình tròn trụ rộng lớn là 40,82m. Hỏi nửa đường kính hình tròn trụ rộng lớn dài thêm hơn nữa nửa đường kính hình tròn trụ bé bỏng từng nào mét ?

Phương pháp giải:

- Tìm nửa đường kính đàng tròn trặn rộng lớn = chu vi hình tròn trụ rộng lớn : 3, 14 : 2.

- Hiệu nhị nửa đường kính = nửa đường kính hình tròn trụ lớn – bán kính hình tròn trụ bé bỏng. 

Lời giải chi tiết:

Bán kính hình tròn trụ rộng lớn là :

40,82 : 3,14 : 2 = 6,5 (m)

Hiệu nhị nửa đường kính là :

6,5 – 5 = 1,5 (m)

Vậy nửa đường kính hình tròn trụ rộng lớn dài thêm hơn nữa nửa đường kính hình tròn trụ bé bỏng là 1 trong,5m.

Bài 3

 Khoanh nhập chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đích thị :

Hình bên trên được tạo ra bởi vì nửa hình tròn trụ và một hình tam giác.

Diện tích hình mặt mày là :

A. 46,26cm2                                                          B. 50,13cm2

C. 28,26cm2                                                          D. 32,13cm2

Phương pháp giải:

- Diện tích hình vẽ = diện tích S nửa hình tròn trụ + diện tích S hình tam giác.

- Diện tích hình tròn trụ = phân phối kính × bán kính 3,14.

- Diện tích hình tam giác = phỏng lâu năm đáy × chiều cao : 2.

Lời giải chi tiết:

Bán kính hình tròn trụ là :

6 : 2 = 3 (cm)

Diện tích hình tròn trụ là :

Xem thêm: mẫu xác nhận người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

3 × 3 × 3,14 = 28,26 (cm2)

Diện tích nửa hình tròn trụ là :

28,26 : 2 = 14,13 (cm2)

Diện tích hình tam giác là :

6 × 6 : 2 = 18 (cm2)

Diện tích hình tiếp tục cho rằng :

18 + 14,13 = 32,13 (cm2)

Chọn D.

Bài 4

 Khoanh nhập chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đích thị :

Diện tích phần tiếp tục tô đậm của hình vuông vắn là:

A. 243cm2                                                              B. 126cm2

C. 314cm2                                                              D. 86cm2

Phương pháp giải:

- Diện tích 2 nửa hình tròn trụ bởi vì diện tích S của một hình tròn trụ với 2 lần bán kính là 20cm.

- Diện tích phần tô đậm = diện tích S hình vuông vắn cạnh 20cm – diện tích S 2 nửa hình tròn trụ.

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình vuông vắn là :

20 × 20 = 400 (cm2)

Bán kính hình tròn trụ là :

20 : 2 = 10 (cm)

Diện tích nhị nửa hình tròn trụ là :

10 × 10 × 3,14 = 314 (cm2)

Diện tích phần tô đậm là :

400 – 314 = 86 (cm2)

Chọn D.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 100 : Giới thiệu biểu đồ vật hình quạt

  Giải bài bác tập dượt 1, 2 trang 16, 17 VBT toán 5 bài bác 100 : Giới thiệu biểu đồ vật hình quạt với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 101 : Luyện tập dượt về tính chất diện tích S

  Giải bài bác tập dượt 1, 2 trang 17, 18 VBT toán 5 bài bác 101 : Luyện tập dượt về tính chất diện tích S với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 102 : Luyện tập dượt về tính chất diện tích S (tiếp theo)

  Giải bài bác tập dượt 1, 2 trang 18, 19, đôi mươi VBT toán 5 bài bác 102 : Luyện tập dượt về tính chất diện tích S (tiếp theo) với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 103 : Luyện tập dượt công cộng

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang đôi mươi, 21 VBT toán 5 bài bác 103 : Luyện tập dượt công cộng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 104 : Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 22, 23 VBT toán 5 bài bác 104 : Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: giới thiệu về thành phố vũng tàu bằng tiếng anh

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.