vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 22

Minh mua sắm đôi mươi quyển vở không còn 40 ngàn đồng. Hỏi Bình mua sắm 21 quyển vở loại ê không còn từng nào tiền?

Đề bài

1. Minh mua sắm đôi mươi quyển vở không còn 40 ngàn đồng. Hỏi Bình mua sắm 21 quyển vở loại ê không còn từng nào tiền?

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 22

2. Nếu khoảng cứ 12 giây có một em nhỏ xíu Thành lập thì sở hữu từng nào em nhỏ xíu Thành lập trong một phút, 1 giờ, 1 ngày?

3. Khoanh nhập chữ bịa trước thành phẩm đúng

Một người thực hiện trong thời gian 2 ngày được trả 72000 đồng xu tiền công. Hỏi với nút trả công như vậy, nếu như người ê thực hiện nhập 3 ngày thì được trả từng nào tiền?

A. 144 000 đồng                                B. 216 000 đồng

C. 180 000 đồng                                 D. 108 000 đồng

4. Cửa sản phẩm đề báo giá 1 tá cây viết chì là 15000 đồng. Quý khách hàng An mong muốn mua sắm 6 loại cây viết chì lại ê thì cần trả người bán sản phẩm từng nào tiền?

Đáp án

1. Minh mua sắm đôi mươi quyển vở không còn 40 ngàn đồng. Hỏi Bình mua sắm 21 quyển vở loại ê không còn từng nào tiền?

Tóm tắt :

20 quyển:   40 000 đồng

21 quyển:    .........đồng ?

Bài giải

Giá tài chính một quyển vở là:

40000 : đôi mươi = 2000 (đồng)

Số chi phí Bình mua sắm 21 quyển vở là:

2000 x 21 = 42 000 (đồng)

Đáp số: 42 000 (đồng)

2. Nếu khoảng cứ 12 giây có một em nhỏ xíu Thành lập thì sở hữu từng nào em nhỏ xíu Thành lập trong một phút, 1 giờ, 1 ngày?

Tóm tắt:

1 phút  = 60 giây

1 giờ  = 60 x 60 = 3600 giây

1 ngày = 24 x 3600 = 86400 giây

20 giây:   1 em nhỏ xíu đi ra đời

1 phút, 1 giờ, một ngày : ? em nhỏ xíu đi ra đời

Bài giải

Số em nhỏ xíu Thành lập trong một phút là:

60 : đôi mươi = 3 (em bé)

Số em nhỏ xíu Thành lập trong một giờ là:

3600 : đôi mươi = 1800 (em bé)

Số em nhỏ xíu Thành lập trong một ngày là:

Xem thêm: Khuyến mãi nhà cái Bj88 và những điều bạn nên biết

86400 : đôi mươi = 4320 (em bé)

Đáp số: 1 phút: 3 em bé

             1 giờ: 1800 em bé

             1 ngày: 4320 em bé

3. 

Trả lời: Chọn D

4. Cửa sản phẩm đề báo giá 1 tá cây viết chì là 15000 đồng. Quý khách hàng An mong muốn mua sắm 6 loại cây viết chì lại ê thì cần trả người bán sản phẩm từng nào tiền?

Tóm tắt:

1 tá = 12

12 cây viết chì : 15000 đồng

6 cây viết chì:    .........đồng?

Cách 1

Bài giải

Cách 1:

Số chi phí các bạn An mua sắm một cây cây viết chì :

15000 : 12 = 1250 (đồng)

Số chi phí các bạn An mua sắm 6 cây cây viết chì:

1250 x 6 = 7500 (đồng)

Đáp số: 7500 đồng

Cách 2:

Bài giải:

6 đối với 12 thì hạn chế số phen là:

12 : 6 = 2 (lần)

Số chi phí các bạn An mua sắm 6 loại cây viết chì là:

15000 : 2 = 7500 (đồng)

Đáp số: 7500 (đồng)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem thêm: giai vo bai tap toan lop 5 tap 2 bai 152

Xem điều giải SGK - Toán 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.