vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 152


Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 92, 93 VBT toán 5 bài xích 152 : Luyện tập dượt với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 152

Tính  :

\(a) \;\displaystyle{7 \over 8} + 1 - {3 \over 4}\)                  \(b) \;\displaystyle{{15} \over {24}} - {3 \over 8} - {1 \over 6}\)                  \(c) \;895,72 + 402,68 – 634,87 \)

Phương pháp giải:

- Muốn nằm trong hoặc trừ nhì phân số không giống kiểu mẫu số tao quy đồng kiểu mẫu số rồi nằm trong hoặc trừ nhì phân số sau thời điểm quy đồng.

- Biểu thức chỉ mất quy tắc tính nằm trong và trừ thì tao tính thứu tự kể từ trái khoáy quý phái nên. 

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle{7 \over 8} + 1 - {3 \over 4} = {7 \over 8} + {8 \over 8} - {6 \over 8} \) \(\displaystyle= {{7 + 8 - 6} \over 8} = {9 \over 8} = 1{1 \over 8}\)

b) \(\displaystyle{{15} \over {24}} - {3 \over 8} - {1 \over 6} = {{15} \over {24}} - {9 \over {24}} - {4 \over {24}} \)\(\displaystyle = {{15 - 9 - 4} \over {24}} = {2 \over {24}} = {1 \over {12}}\)

c) 

\(\displaystyle\eqalign{
& 895,72 + 402,68 - 634,87 \cr 
& = 1298,4 - 634,87 \cr 
& = 663,53 \cr} \)

Bài 2

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) \(\displaystyle{8 \over {15}} + {7 \over 4} + {7 \over {15}} + {5 \over 4}\)

b) \(98,54 – 41,82 – 35,72\)

Phương pháp giải:

- kề dụng đặc thù kí thác hoán và phối hợp của quy tắc nằm trong nhằm group những phân số hoặc group những số thập phân với tổng là số đương nhiên.

- kề dụng công thức:  \(a-b-c=a - (b+c)\).

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle{8 \over {15}} + {7 \over 4} + {7 \over {15}} + {5 \over 4} \)

\(\displaystyle= \left( {{8 \over {15}} + {7 \over {15}}} \right) + \left( {{7 \over 4} + {5 \over 4}} \right)\)

\(\displaystyle= {{15} \over {15}} + {{12} \over 4} = 1 + 3 = 4\)

b) 

\(\displaystyle\eqalign{
& 98,54 - 41,82 - 35,72 \cr 
& = 98,54 - \left( {41,82 + 35,72} \right) \cr 
& = 98,54 - 77,54 = 21 \cr} \)

Bài 3

Một ngôi trường tè học tập có \(\displaystyle{5 \over 8}\) số học viên xếp loại khá, \(\displaystyle{1 \over 5}\) số học viên xếp loại xuất sắc, sót lại là học viên xếp loại khoảng. Hỏi :

a) Số học viên xếp loại khoảng rung rinh từng nào Xác Suất số học viên toàn ngôi trường ?

b) Nếu ngôi trường tè học tập cơ với 400 học viên thì với từng nào học viên xếp loại khoảng ?

Phương pháp giải:

- Coi tổng số học viên của ngôi trường này đó là 100%.

- Tìm tỉ số Xác Suất của số học sinh xếp loại khá và xuất sắc đối với học viên toàn ngôi trường, tức là tao tính \(\dfrac{5}{8}+\dfrac{1}{5}\), rồi ghi chép bên dưới dạng tỉ số Xác Suất, cảnh báo rằng \(\dfrac{1}{100}= 0,01=1\%\).

- Tìm tỉ số Xác Suất của số học viên xếp loại khoảng đối với số học viên toàn ngôi trường tao lấy 100% trừ cút tỉ số Xác Suất của số học sinh xếp loại khá và xuất sắc đối với học viên toàn ngôi trường.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Lọai khá: \(\displaystyle{5 \over 8}\) số học tập sinh

Xem thêm: tranh vẽ về đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh

Loại giỏi: \(\displaystyle{1 \over 5}\) số học tập sinh

Còn lại: loại trung bình

a) Loại trung bình: ...%?

b) Tất cả: 400 học tập sinh

    Loại trung bình: .... em?

Bài giải

a) Số Xác Suất học viên xếp loại khá và xuất sắc của ngôi trường tè học tập là :

 \(\displaystyle{5 \over 8} + {1 \over 5} = {{33} \over {40}} = 0,825= 82,5\% \)

Số Xác Suất học viên đạt loại khoảng là :

\(100\% - 82,5\% = 17,5\%\)

b) Số học viên đạt loại khoảng là :

\(400  : 100 × 17,5 = 70\) (học sinh)

                 Đáp số : a) \(17,5\%\) ;

                                      b) \(70\) học viên.

Bài 4

Tìm những độ quý hiếm số tương thích của a và b để sở hữu : 

a + b = a – b

Phương pháp giải:

Từ ĐK đề bài a + b = a – b, tức là tổng của nhì số vì thế hiệu của nhì số, suy đi ra b = 0, kể từ cơ lập luận tìm ra a.

Lời giải chi tiết:

a + b = a – b nên b = 0

 Ta với a + 0 = a – 0 = a

Vậy : a là số ngẫu nhiên, còn b = 0, ví dụ điển hình a = 5, b = 0 ;  a = 2020, b = 0 ; ...

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 153 : Phép nhân

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 93, 94 VBT toán 5 bài xích 153 : Phép nhân với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 154 : Luyện tập dượt

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 95 VBT toán 5 bài xích 154 : Luyện tập dượt với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 155 : Phép phân tách

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 96, 97 VBT toán 5 bài xích 155 : Phép phân tách với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 156 : Luyện tập dượt

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 97, 98 VBT toán 5 bài xích 156 : Luyện tập dượt với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 157 : Luyện tập dượt

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 98, 99 VBT toán 5 bài xích 157 : Luyện tập dượt với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: lời bài hát đến với con người việt nam tôi

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.