vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 164


Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 111, 112 VBT toán 5 bài xích 164 : Một số dạng việc đang được học tập với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 164

Một xe hơi giờ loại nhất chuồn được 40km, giờ loại nhì chuồn được 45km, giờ loại phụ thân chuồn được quãng đàng bởi vì nửa quãng lối đi nhập nhì giờ đầu. Hỏi khoảng từng giờ xe hơi chuồn được từng nào ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:  Trung bình nằm trong = tổng : số số hạng.

- Quãng lối đi nhập giờ loại phụ thân = (quãng lối đi nhập giờ loại nhất + quãng lối đi nhập giờ loại hai) : 2.

- Tính quãng đàng khoảng chuồn được trong những giờ = Tổng quãng lối đi được nhập 3h : 3. 

Lời giải chi tiết:

Quãng đàng xe hơi chuồn nhập giờ loại phụ thân là :

(40 + 45) : 2 = 42,5 (km)

Trung bình từng giờ xe hơi chuồn được số ki-lô-mét là :

(40 + 45 + 42,5) : 3 = 42,5 (km)

                           Đáp số : 42,5km.

Bài 2

Một hình chữ nhật với chu vi 60cm. Chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 8cm. Tính diện tích S hình chữ nhật tê liệt.

Phương pháp giải:

- Tính nửa chu vi = chu vi : 2.

- Tìm chiều lâu năm, chiều rộng lớn theo gót việc mò mẫm nhì số lúc biết tổng và hiệu:

       Số rộng lớn = (tổng + hiệu) : 2 ;

       Số bé bỏng = (tổng – hiệu) : 2.

- Diện tích = chiều dài ⨯ chiều rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

60 : 2 = 30 (cm)

Ta với sơ vật :

Chiều lâu năm hình chữ nhật là :

(30 + 8) : 2 = 19 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là :

19 – 8 = 11 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là :

19 ⨯ 11 = 209 (cm2)

                      Đáp số : 209cm2.

Bài 3

Một khối sắt kẽm kim loại rất có thể tích 4,5cm3 cân nặng nề 31,5g. Hỏi khối sắt kẽm kim loại nằm trong hóa học tê liệt rất có thể tích 5,4cm3 cân nặng nề từng nào gam ?

Phương pháp giải:

Xem thêm: số mặt phẳng đối xứng của khối tứ diện đều

- Tính trọng lượng của khối sắt kẽm kim loại rất có thể tích 1cm3 = trọng lượng của khối sắt kẽm kim loại thể tích 4,5cm3 : 4,5.

- Tính trọng lượng của khối sắt kẽm kim loại rất có thể tích 4,5cm3 = trọng lượng của khối sắt kẽm kim loại rất có thể tích 1cm× 5,4.

Lời giải chi tiết:

Khối sắt kẽm kim loại 1cm3 nặng số gam là :

31,5 : 4,5 = 7 (g)

Khối sắt kẽm kim loại 5,4cm3 nặng số gam là :

7 ⨯ 5,4 = 37,8 (g)

                      Đáp số : 37,8g.

Bài 4

Khoanh nhập chữ bịa đặt trước câu vấn đáp trúng :

Có 60l dầu hỏa được chứa chấp đều nhập 4 thùng . Hỏi 3 thùng như thế chứa chấp từng nào lít dầu hỏa ?

A. 180\(l\)                                           B. 240\(l\)

C. 80\(l\)                                             D. 45\(l\)

Phương pháp giải:

- Tìm số lít dầu trong một thùng = số dầu nhập 4 thùng : 4.

- Tìm số lít dầu nhập 3 thùng = số lít dầu trong một thùng ⨯ 3.

Lời giải chi tiết:

1 thùng như thế chứa chấp số lít dầu là :

60 : 4 = 15 (\(l\))

3 thùng như thế chứa chấp số lít dầu là :

15 ⨯ 3 = 45 (\(l\))

Vậy khoanh nhập đáp án D.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 165 : Luyện tập luyện

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 113, 114 VBT toán 5 bài xích 165 : Luyện tập luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 166 : Luyện tập luyện

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3 trang 115 VBT toán 5 bài xích 166 : Luyện tập luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 167 : Luyện tập luyện

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3 trang 116, 117 VBT toán 5 bài xích 167 : Luyện tập luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 168 : Ôn tập luyện về biểu vật

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3 trang 119, 120, 121 VBT toán 5 bài xích 168 : Ôn tập luyện về biểu vật với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 169 : Luyện tập luyện công cộng

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4, 5 trang 122, 123 VBT toán 5 bài xích 169 : Luyện tập luyện công cộng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: xây dựng và phát triển nền văn hoá việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.