vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 171


Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4, 5 trang 126, 127 VBT toán 5 bài bác 171 : Luyện tập luyện công cộng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 171

Tính :

a) \(\displaystyle2{2 \over 5} \times {{25} \over {18}}\) 

b)  \(\displaystyle{9 \over {11}}:2{5 \over 2} \times 2{3 \over 4}\)

c)  \(\displaystyle10:{{35} \over {24}}:{{36} \over 7}\)

d) \(10,77 ⨯ 9,8 + 5,23 ⨯ 9,8\)

e) \(1,26 ⨯ 3,6 : 0,28 – 6,2\)

Phương pháp giải:

a) Đổi lếu số về dạng lếu số rồi triển khai phép tắc nhân nhì phân số.

    Muốn nhân nhì phân số tớ lấy tử số nhân với tử số, kiểu mẫu số nhân với kiểu mẫu số.

b) Đổi lếu số về dạng lếu số rồi triển khai phép tắc nhân phân tách phân số.

   Muốn phân tách nhì phân số tớ lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhì hòn đảo ngược.

c) kề dụng công thức nhân một tổng với cùng 1 số: \((a+b)\times c = a \times c + b \times c\).

d) e) Biểu thức đem những phép tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân tách thì triển khai phép tắc tính nhân, phân tách trước, triển khai phép tắc tính nằm trong, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle2{2 \over 5} \times {{25} \over {18}} = \dfrac{12}{5}\times \dfrac{25}{18}=\dfrac{12\times 25}{5 \times 18}\) \(=\dfrac{6 \times 2\times 5 \times 5}{5 \times 6 \times 3}= \dfrac{10}{3}\)

b)  \(\displaystyle{9 \over {11}}:2{5 \over 2} \times 2{3 \over 4} \)\( =\displaystyle{9 \over 11} :  \dfrac{9}{2} \times {{11} \over {4}}\) \( =\displaystyle{9 \over 11} \times  \dfrac{2}{9} \times {{11} \over {4}}\)\(=\dfrac{9\times 2 \times 11}{11 \times 9 \times 4}\)\(=\dfrac{2}{4}= \dfrac{1}{2}\)

c)  \(\displaystyle10:{{35} \over {24}}:{{36} \over 7} = 10 \times \dfrac{24}{35} \times \dfrac{7}{36}\)\(=   \dfrac{10\times 24 \times7}{35 \times 36}= \dfrac{5\times2 \times 12 \times2  \times7}{5\times7 \times 12 \times 3}\)\(=\dfrac{4}{3}\)

d) \(10,77 ⨯ 9,8 + 5,23 ⨯ 9,8\)

    \(= (10,77 + 5,23) ⨯ 9,8  \)

    \(= 16 ⨯ 9,8 =156,8 \)

e) \(1,26 ⨯ 3,6 : 0,28 – 6,2\)

    \(=4,536 : 0,28 – 6,2\)

    \(=16,2 – 6,2=10\)

Bài 2

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) \(\displaystyle {{20} \over {11}} \times {{33} \over {23}} \times {{69} \over {180}}\)

b) \(\left( {675,98 + 888,66 + 111,34} \right) \times 0,01\)

Phương pháp giải:

a) Tách tử số và kiểu mẫu số kết quả của những quá số, tiếp sau đó phân tách nhẩm tích ở tử số và kiểu mẫu số cho những quá số công cộng. 

b) kề dụng đặc thù gửi gắm hoán và phối hợp nhằm group 888,66 và 111,34 lại trở nên 1 tổng.

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle {{20} \over {11}} \times {{33} \over {23}} \times {{69} \over {180}}\)

   \(=\displaystyle \dfrac{20\times 33\times69}{11\times 23\times 180} \)

   \(=\displaystyle \dfrac{20 \times 11 \times 3\times 23\times3}{11\times 23\times đôi mươi \times9} \)

   \(= \dfrac{9}{9}=1\)

b) 

\(\eqalign{
& \left( {675,98 + 888,66 + 111,34} \right) \times 0,01 \cr 
& = \left( {675,98 + 1000} \right) \times 0,01 \cr 
& = 1675,98 \times 0,01 \cr 
& = 16,7598 \cr} \)

Bài 3

Một bể cá hình trạng vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 0,5m, chiều rộng lớn 0,3m. Trong bể chứa chấp 48\(l\) nước và mực nước vô bể lên tới mức \(\displaystyle {4 \over 5}\) chiều cao của bể. Hỏi độ cao của bể vì thế từng nào xăng-ti-mét ?

Phương pháp giải:

- Đổi : \(48l = 48dm^3 = 0,048m^3\).

- Tính diện tích S lòng bể = chiều lâu năm \(\times\) chiều rộng lớn.

- Tính độ cao mực nước vô bể = thể tích nước vô bể \(:\) diện tích S lòng bể.

Xem thêm: quy chế quản trị tài sản trí tuệ của trường đh khtn được ban hành chính thức vào năm

- Tính độ cao của bể = độ cao mực nước vô bể \(:4 \times 5\).

Lời giải chi tiết:

Đổi : \(48l = 48dm^3 = 0,048m^3\)

Diện tích lòng của bể cá là :

0,5 ⨯ 0,3 = 0,15 (m2)

Chiều cao của khối nước vô bể là :

0,048 : 0,15 = 0,32 (m)

Chiều cao của bể cá là :

0,32 : 4 ⨯ 5 = 0,4 (m)

0,4m = 40cm

                        Đáp số : 40cm.

Bài 4

Một chiến thuyền Lúc ngược loại đem véc tơ vận tốc tức thời là 5,6 km/giờ. thạo véc tơ vận tốc tức thời của làn nước là một,6 km/giờ, tính véc tơ vận tốc tức thời của thuyền Lúc xuôi loại.

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức :

- Vận tốc Lúc nước lặng = vận tốc  ngược dòng + véc tơ vận tốc tức thời làn nước.

- Vận tốc xuôi loại = véc tơ vận tốc tức thời Lúc nước lặng + véc tơ vận tốc tức thời làn nước.

Lời giải chi tiết:

Vận tốc của thuyền Lúc nước tĩnh lặng là :

5,6 + 1,6 = 7,2 (km/giờ)

Vận tốc của thuyền Lúc xuôi loại là :

7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)

                    Đáp số : 8,8 km/giờ.

Bài 5

Tìm \(x\) : 

              \(18,84 \times x + 11,16 \times x = 0,6\)

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức nhân một số trong những với cùng 1 tổng:

\( a \times c + b \times c =(a+b)\times c \)

Lời giải chi tiết:

          \(\eqalign{
& 18,84 \times x + 11,16 \times x = 0,6 \cr 
& \left( {18,84 + 11,16} \right) \times x = 0,6 \cr 
& 30 \times x = 0,6 \cr 
& x = 0,6:30 \cr 
& x = 0,02 \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 172 : Luyện tập luyện công cộng

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4, 5 trang 128, 129 VBT toán 5 bài bác 172 : Luyện tập luyện công cộng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 173 : Luyện tập luyện công cộng

  Giải bài bác tập luyện phần 1, 2 trang 130, 131 VBT toán 5 bài bác 173 : Luyện tập luyện công cộng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 174 : Luyện tập luyện công cộng

  Giải bài bác tập luyện phần 1, 2 trang 132, 133 VBT toán 5 bài bác 174 : Luyện tập luyện công cộng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 175 : Tự đánh giá

  Giải bài bác tập luyện phần 1, 2 trang 134, 135 VBT toán 5 bài bác 175 : Tự đánh giá với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

 • Bài 170 : Luyện tập luyện công cộng

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 124, 125 VBT toán 5 bài bác 170 : Luyện tập luyện công cộng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủi nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: bài giảng điện tử lớp 4 môn luyện từ và câu

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.