x^3+1=2 căn bậc 3 2x 1

Giải quí quá trình giải:

`x^3` + 1 = 2$\sqrt[3]{2x - 1 }$

Bạn đang xem: x^3+1=2 căn bậc 3 2x 1

Đặt  $\sqrt[3]{2x - 1 }$ = t ( t>0)

⇒ Ta sở hữu : `x^3` + 1 = 2t

và `t^3` + 1 = 2x 

⇔ $\left \{ {{x^3 + 1 = 2t } \atop {t^3 + 1 = 2x}} \right.$ 

⇒ x = t

⇒ $\sqrt[3]{2x - 1 }$ =  x

⇒ 2x - 1 = `x^3` 

⇔ `x^3` - 2x + 1 =0

⇔ ( x - 1 )(`x^2` + x -1 ) = 0

Xem thêm: phòng công tác sinh viên đại học bách khoa đà nẵng

⇒ x = 1

và `x^2` + x - 1 =0

  Δ = 1 + 4 = 5

⇒ x = `(-1 ± $\sqrt{5}$)/2`

Vậy S = {1 ; `(-1 ± $\sqrt{5}$ )/2`}

Hãy chung quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng anh

5

2 vote