xenlulozo trinitrat được điều chế từ xenlulozo và axit nitric

Câu hỏi:

18/06/2019 294,073

Xenlulozo trinitrat được pha trộn kể từ xenlulozo và axit nitric quánh đem xúc tác axit sunfuric quánh, giá buốt. Để đem 29,7 kilogam xenlulozo trinitrat, cần thiết dựng sử dụng dịch chứa chấp m kilogam axit nitric (hiệu suất phản xạ đạt 90%). Giá trị của m là :

Bạn đang xem: xenlulozo trinitrat được điều chế từ xenlulozo và axit nitric

Chọn đáp án C

Phương trình:

[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3(đặc)  → [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O

nHNO3 = 3.nC6H7O2ONO23n = 3. 29,7297=0,3 kmol

Do hiệu suất chỉ đạt mức 90% nên mHNO3=0,3.630,9=21kg 

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lên men hỗn hợp chứa chấp 300 gam glucozơ chiếm được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quy trình lên men tạo ra trở nên ancol etylic là :

A. 60%

B. 40%.

C. 80%

D. 54%.

Câu 2:

Thể tích hỗn hợp HNO3 67,5% (khối lượng riêng rẽ là một trong,5 gam/ml) cần thiết dùng để làm tính năng với xenlulozơ tạo ra trở nên 89,1 kilogam xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20%) :

A. 55 lít

B. 81 lít

C. 49 lít

D. 70 lít.

Câu 3:

Xenlulozơ trinitrat được pha trộn kể từ phản xạ thân thích axit nictric với xenlulozơ (hiệu suất phản xạ 60% tính theo đòi xenlulozơ). Nếu sử dụng 2 tấn xenlulozơ thì lượng xenlulozơ trinitrat pha trộn được là :

A. 2,97 tấn.

B. 3,67 tấn.

Xem thêm: số mặt phẳng đối xứng của khối tứ diện đều

C. 2,đôi mươi tấn.

D. 1,10 tấn.

Câu 4:

Đun giá buốt 250 gam hỗn hợp glucozơ với hỗn hợp AgNO3 /NH3 chiếm được 15 gam Ag, mật độ của hỗn hợp glucozơ là :

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 30%.

Câu 5:

Đi từ 150 gam tinh nghịch bột sẽ điều chế được từng nào ml ancol etylic 46o bằng phương pháp lên men ancol? Cho biết hiệu suất phản ứng đạt 81% và d = 0,8 g/ml.

A. 46,875 ml

B. 93,75 ml

C. 21,5625 ml

D. 187,5 ml.

Câu 6:

Cho 34,2 gam khuôn mẫu saccarozơ đem lộn mantozơ phản xạ trọn vẹn với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư, chiếm được 0,216 gam Ag. Tính phỏng tinh nghịch khiết của khuôn mẫu saccarozơ trên?

A. 1%

B. 99%

C. 90%

Xem thêm: bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2019 của đảng viên violet

D. 10%